Home

20-10 Olav Slingerland -1.jpg

Olav Slingerland: ‘Settings’

Solo bij Galerie Terra Delft

 

In de collectie van Galerie Terra Delft neemt het oeuvre van Olav Slingerland een bijzondere plaats in. Zijn helder kleurgebruik en duidelijke vormgeving is een combinatie van ambacht en design. De objecten zijn betaalbaar, soms functioneel, en laten zich goed combineren; de settings.

 

Zijn serie ‘Drops’ is nieuw en bijzonder; tijd voor een solo-presentatie bij Terra Delft!

 

Slingerland: “In een wereld die gedomineerd wordt door afbeeldingen zal mijn werk steeds meer zijn bestaan moeten rechtvaardigen in de werkelijkheid. Hierdoor worden vorm, materiaal, maat en plaatsing essentieel.

 

Door het gieten in mallen kan ik kleine tot middelgrote series maken, die door verschillende afwerkingen nog steeds de hand van de maker laten zien. Door herhaling van de producten in verschillende settings laat ik steeds een nieuw beeld ontstaan. Een beeld met dezelfde heldere vormgeving als de producten zelf.

 

Zoals in ‘Dot Circle’, een setting van puntkommen aan de muur. De puntkom speelt met een vertekening in diepte die wordt versterkt door het verloop van het glazuur. De opstelling van de puntkommen in ‘Dot Circle’ herhaalt die optische vertekening, zowel in detail als op grote schaal.

 

‘Drops’ is een serie schalen ontwikkeld in samenwerking met ontwerper Jacqueline Heidanus. Zij is gespecialiseerd in dessinontwerp. Samen hebben we gezocht naar een manier om vanuit het materiaal en de techniek van het gieten de schalen een tweede huid te geven. Doordat we vanaf het begin van het proces nauw samenwerken is een serie schalen ontstaan waarbij de twee disciplines met elkaar verweven zijn en elkaar versterken. Door het handmatig bewerken van de mal ontstaat een reliëf van druppels (Drops) in verschillende patronen. In combinatie met de kleurverlopen in het glazuur ontstaan er unieke schalen met wisselende optische effecten.”

 

Galerie Terra Delft / Nieuwstraat 7 / 2611HK  Delft

31 oktober t/m 28 november 2020

www.terra-delft.nl

Lees meer

lalique 2020 10.jpg

La Réunion - juwelen voor de beau monde

Lallique Museum

 

Sinds dinsdag 27 oktober jongstleden is de nieuwe juwelententoonstelling 'La Réunion - juwelen voor de beau monde' te zien in het Lalique Museum. In deze tentoonstelling worden zeldzame topstukken van René Lalique en tijdgenoten getoond. Een van de topstukken is een onlangs door het museum verworven 'plaque de cou' (halssieraad), dat heeft toebehoord aan een Franse markiezin.

 

Het onlangs verworven juweel is samen met talrijke andere juwelen van Lalique en tijdgenoten te zien in een tijdelijke juwelententoonstelling, die een nieuw onderdeel vormt van ‘Koninklijk Licht’. De tentoonstelling is mede tot stand gekomen dankzij juwelenhistoricus Martijn Akkerman, bekend van onder andere het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitsch, die in samenwerking met de conservator van het Lalique Museum bij het publiek onbekende Nederlandse private juwelencollecties in kaart heeft gebracht.

 

Speciaal voor degenen die ons museum momenteel niet kunnen of durven te bezoeken, iser een prachtige Lalique-video/digitale tour gemaakt. Deze is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. In de video wordt aandacht besteed aan het leven en werk van René Lalique en krijgt de toeschouwer een inkijk in ons museum. Daarnaast komt een tweetal vrijwilligers aan het woord. Het resultaat is zeer de moeite waard!

De video is te bekijken op youtube.

 

www.laliquemuseum.nl

 

Lees meer

Nicolaasflesje.jpeg

Glinsterend Glas            

Museum Kennemerland

 

Vanaf zondag 1 november is de tentoonstelling Glinsterend Glas te bewonderen in Museum Kennemerland. De tentoonstelling wordt zaterdag 31 oktober geopend door de Velsense glaskunstenares Carina Riezebos.

 

Glinsterend Glas neemt u mee in de wondere wereld van glas. Er is een uitgebreid scala aan gebruiksglas te zien; van fraai tafel- en sierglas, bijzondere geïriseerde glasvondsten uit Beverwijk tot moderne toegepaste kunst.

 

Al van jongs af aan is Jeroen Zoetmulder, bestuurslid van Museum Kennemerland, een bevlogen amateurarcheoloog. In de loop der tijd heeft hij een mooie verzameling archeologisch en antiek glas vergaard.

In de tentoonstelling  is een selectie van deze verzameling samengebracht met de al even bijzondere collectie van het museum zelf. Het geheel is aangevuld met museumwaardig 20ste eeuws gebruiksglas van particulieren, die gereageerd hebben op een oproep van het museum. Met als kers op de taart een fraaie selectie toegepaste kunst van glaskunstenares Carina Riezebos.

 

Glasvondsten uit opgravingen kunnen iets vertellen over de bewoning van de streek. Aan de hand van een aantal tijdsperiodes leggen we de geschiedenis van de streek naast de geschiedenis van glas: van duur en exclusief product naar gemeengoed. Daarnaast laat de tentoonstelling zien hoe glas, waarvan vergelijkbare objecten in de tentoonstelling staan, op schilderijen, prenten en in reclames voorkomen.

 

Het proces van het maken van glas is vertegenwoordigd met de nog steeds onverminderd prachtige documentaire ‘Glas’ van Bert Haanstra uit 1958.

 

1 november 2020 - 28 februari 2021  

 

Kijk voor reserveren op www.museumkennemerland.nl

Lees meer

rousseau-service-plate-v.2hm.png

Aestheticism on the Dinner Table: The ‘Etching Revival’ and Transferware.

Transferware Worldwide Lecture Series

 

The Transferware Collectors Club (TCC) is pleased to sponsor an exciting new educational initiative: Transferware Worldwide Lecture Series.                              

 

In a monthly program of online lectures, experts in the field of ceramics will present scholarly talks on transferware topics to include, history, process, makers, patterns, marketing and distribution, as well as special collections. The lectures, designed to have broad appeal to ceramic enthusiasts worldwide, will be conveniently accessible online via the Zoom format. A unique presentation will be offered monthly. Each session will last one hour in duration and will include time for a lecture followed by Q & A.

 

On Thursday, November 5, 2020, Jeffrey Ruda will discuss he ‘Etching Revival’ and Transferware.

 

In 1867-68, French artist Félix Bracquemond etched the transfer prints for Europe’s first table service in a new Japonesque style. The service was a huge critical and commercial success, and was quickly embraced by potters in Staffordshire. The design breakthrough has always been recognized, but not the choice and effect of etched transfer prints instead of engravings. The talk will discuss the scope, look, and meaning of this unconventional medium when etching itself was an art-world fashion.

 

Non-members are also welcome to view future Transferware Worldwide lectures: simply provide your email address to receive the Zoom links and news and information about future TCC programming.)…

 

www.transferwarecollectorsclub.org

 

 

Lees meer

Bernardine-de-Neeve-prijs-logo.jpg

Bernardine de Neeve Prijs

Ambacht als aanjager van vernieuwing

 

Voor de 9e Bernardine de Neeve Prijs heeft de jury 11 kunstenaars geselecteerd: Ellen Brouwers, Anne Buscher, Paul Funcken, Carl Hees, Krista Israel, Sanja Medic, Barbara Nanning, Judith Roux, Jenny Ritzenhoff, Nataliya Vladichkoo en Elke van Werde. Zij zullen hun werk presenteren in de tuin van het Nationaal Glasmuseum.

 

Tijdens deze tentoonstelling kiest dezelfde jury maximaal drie genomineerden om nieuw werk te maken voor de definitieve keuze. De genomineerden krijgen ieder een bijdrage van € 2000,- voor het maken van dat werk. In september 2021 presenteren de genomineerden zich met dit nieuwe werk, aangevuld met oudere werken, in Museum JAN in Amstelveen. Tijdens die tentoonstelling wijst de jury de winnaar van de Bernardine de Neeve Prijs 2021 aan. De winnaar ontvangt een cheque van € 5.000,-.

 

6 november 2020 – 3 januari 2021

Het glasmuseum

www.nationaalglasmuseum.nl

 

Lees meer

3115766.jpg

In memoriam Pieter Jan Tichelaar

 

Op 25 augustus 2020 overleed op 92 jarige leeftijd dr. ir. Pieter Jan Tichelaar.

In de overlijdensadvertentie die door de familie werd opgesteld, werd hij gekenschetst als markant, eigenzinnig, Makkumer. Mensen die Pieter hebben gekend zullen dit onmiddellijk herkennen.

 

Tichelaar werd op 28 juni 1928 geboren in het fraaie familiehuis aan de Turfmarkt 5 in Makkum.

Hij trouwde met mevr. drs. M.A van den Hoek met wie hij drie kinderen kreeg, Janneke, Jan en Annemiek. Later trouwde hij met mevr. J.V. Metz.

Pieter was geboren voor een loopbaan in het Fries aardewerk. Zijn voorouders legden reeds vóór 1572 de basis voor de keramische industrie in Makkum en vanaf 1700 werd het Makkumer aardewerk gemaakt.

Hij volgde de Rijks HBS in Harlingen en studeerde aansluitend scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1958 keerde de jonge ingenieur terug naar zijn geboorteplaats, waar hij in het bedrijf kwam waar zijn vader toen de scepter zwaaide. Van 1964 tot 1985 was Pieter directeur van Tichelaar Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek. Later zou ook zijn zoon Jan directeur van Koninklijke Tichelaar worden. Pieter wist zwaargewichten uit het Nederlandse bedrijfsleven te strikken voor de functie van commissaris van het bedrijf en de aandeelhouders hebben doorgaans een warme sympathie voor hetgeen er in Makkum gebeurde.

In 1984 trad hij terug uit de dagelijkse leiding, maar bleef tot eind 1992 voor halve dagen betrokken bij zijn dierbare fabriek. Naast zijn werkzaamheden voor het familiebedrijf was hij bestuurlijk actief in de keramische brancheorganisaties, de politiek en een groot aantal maatschappelijke en culturele organisaties. Ook vervulde hij enkele commissariaten.

In zijn door hem opgerichte adviespraktijk Yme Freerks bv verrichte hij interim-werkzaamheden, bedrijfsonderzoeken en trad hij op als mediator.

 

Tichelaar reisde in de jaren zestig met zijn toenmalige vrienden Jan Pluis en Minze van den Akker door Europa om onderzoek te doen en te verzamelen. Hij bracht een belangrijke verzameling Friese majolica en faience bijeen die tentoongesteld werd in Museum De Waag, schuin tegenover zijn geboortehuis. Toen in 1998 het museum niet langer levensvatbaar bleek, is de verzameling in eigendom overgedragen aan de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden, een voor Friesland heel belangrijke culturele stichting. Deze stichting bracht de collectie onder in Keramiekmuseum het Princessehof aldaar.

Later volgde de modellencollectie van de fabriek met vele honderden stukken aardewerk uit eind 19de en begin 20ste eeuw, die hem van een beschrijving en foto werden voorzien.

 

Het belangrijke bedrijfsarchief van de aardewerk- en tegelfabriek, met onder meer duizenden sponsen (sjablonen), was al eerder door zijn vader aan het toenmalige Rijksarchief in Leeuwarden overgedragen, maar Pieter voorzag nog veel materiaal van beschrijvingen, zich terdege bewust van het feit dat hij de laatste was die het nog uit eigen ervaring wist.

Het geboortehuis van Tichelaar, dat vanaf 1700 in de familie was, was in de loop der tijd voorzien van een onbedoelde staalkaart van tegels uit de fabriek. Als liefhebber zorgde hij voor een verantwoorde restauratie en de gehavende tegeltableaus werden zorgvuldig in oude luister hersteld.

Nadat hij vele jaren in het huis had gewoond, droeg hij het over aan de Vereniging Hendrick de Keijser.

Ook elders in Makkum was hij betrokken bij restauraties van oude huizen.

 

De werkdrift en de passie van Tichelaar was enorm. Als anderen zijn tempo niet konden bijhouden, kon hij weleens ongeduldig of zelfs dwingend zijn, maar altijd met de goede zaak voor ogen. Hij was een levensgenieter en met zijn enorme flair wist hij velen te overtuigen van het nut van de projecten waaraan hij werkte. Hij leek iedereen te kennen.

Die eigenschappen kwamen goed van pas toen hij in 1998 het initiatief nam een serie boeken te laten verschijnen over de producten waaraan zijn familie zo’n belangrijke bijdrage had geleverd.

Hij richtte de Stichting Fries Aardewerk op met het doel een vehikel te hebben om fondsen te kunnen werven voor de boeken over aardewerk uit Harlingen, Bolsward en Makkum.

Zelf trad hij als administrateur op en door zijn uitstekende contacten verzorgde hij een belangrijk deel van de niet onaanzienlijke fondswerving.

 Mede dankzij Jan Pluis, Sytse ten Hoeve en Arend Jan Gierveld ontstond een serie van zes standaardwerken over Fries aardewerk, gevolgd door een deel geschreven door Paul Smeele en Adri van der Meulen over de pottenbakkers van Friesland.

Ook het archeologisch materiaal dat betrekking had op Fries aardewerk had zijn belangstelling en hij organiseerde een dag voor deskundigen die vele duizenden scherven in het fabrieksgebouw van Tichelaar konden bekijken, daarmee de collectieve kennis en belangstelling stimulerend.

 

De twee door Pieter Jan Tichelaar geschreven delen over, hoe kan het ook anders, Tichelaar Makkum 1700-1876 en 1868-1963 leidden zelfs tot een promotie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij op 28 april 2004 de graad van doctor behaalde. Toen hij bij de verdediging van zijn proefschrift de vraag kreeg hoe het toch kon dat zijn doopsgezinde voorouders ook vaatwerk voor de katholieke eredienst hadden gemaakt, maakte hij zich breed achter het spreek gestoelte en zei uit de grond van zijn hart: ‘Daar heb ik nou nog nooit over nagedacht’. De driehonderd aanwezigen barsten in lachen uit. Het was Tichelaar ten voeten uit.

 

De laatste jaren namen zijn geestelijke vermogens af en hij was zich daarvan zeer bewust. Op de vraag hoe het ging, antwoordde hij met een glimlach op zijn gezicht heel passend: ‘Ik ben net een oude boom in de herfst, elke keer valt er een blaadje af’.

 

Toen ik ruim een maand voor zijn overlijden bij hem op bezoek was liet hij mij uit met de woorden: ‘je krijgt wel bericht’. Dat bericht kwam nadat hij in familiekring was gecremeerd.

Mét hem is een fenomeen in Friesland en daarbuiten gestorven en heeft keramisch Nederland een grootheid verloren.

 

Hugo ter Avest,

bestuurslid Stichting Fries Aardewerk en directeur Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen

 

Foto: LC/Catrinus van der Veen

Lees meer

cor unum ddw.jpg

Cor Unum in de DDW

 

Helaas - maar begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden - vindt er dit jaar geen Dutch Design Week plaats in Eindhoven. Gelukkig worden er voor de echte liefhebbers tal van alternatieven geboden.

 

Zo ook door de cultuur-, food- en design-ondernemers gevestigd aan de Cultuurpoort van Den Bosch. Rondom Vughterstraat 270 hebben Cor Unum, Mr. Design, Garage Pompen & Verlouw, het Glaslab Den Bosch, studio Vrienden en brasserie Buurt de creatieve handen ineen geslagen voor een alternatieve design tour.

 

Tijdens deze tour biedt Cor Unum voor liefhebbers van keramisch design een gratis rondleiding aan door haar inspirerende werkplaats. Het geeft bezoekers de gelegenheid met eigen ogen te zien op welke wijze de ontwerpen van toonaangevende kunstenaars resulteren in unieke producten. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober kunt u zich opgeven voor een rondleiding met maximaal 4 personen. Bespreek een tijdslot via info@cor-unum.com

 

9:00 tot 10:30 uur

11:00 tot 12:30 uur

13:00 tot 14:30 uur

15:00 tot 16:30 uur

 

Lees meer

RMO gezichtskraal.jpg

Het mooiste glas uit de collectie van het RMO

 

Glasmakers uit de oudheid waren uitzonderlijk bedreven in het maken van de fraaiste vormen en kleuren. De tentoonstelling Glas getuigt van hun vakmanschap. U ziet een ruime selectie van het mooiste glas uit de museumcollectie, onder andere afkomstig uit Egypte, de Klassieke wereld en Nederland. Voor de fijnproevers onder de kunstliefhebbers.

 

Glas uit het oude Egypte, Griekenland en Rome

 

U ziet een aantal van de vroegste glazen voorwerpen uit het oude Egypte, zoals cosmeticaflessen en amuletten. Ook Romeins glas, armbanden uit de Europese ijzertijd (de ‘La Tène-periode’), sieraden, gemmen, speelstenen, Grieks glas, bijzondere Merovingische bekers en enkele vroeg-islamitische glazen behoren tot de hoogtepunten.

 

Op herhaling, maar ook nieuw

 

Deze tentoonstelling was in de zomermaanden van 2019 ook te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. In 2020 gaat de tentoonstelling op herhaling. De selectie voorwerpen is aangepast ten opzichte van vorig jaar. In Glas ziet u bovendien 24 exclusieve hoogtepunten uit een van de belangrijkste privé-glasverzamelingen ter wereld.

 

Glasverzameling Rijksmuseum van Oudheden

 

De glasverzameling van het Rijksmuseum van Oudheden is bijzonder vanwege de omvang, diversiteit en breedte van de collectie. Het museum beheert bijvoorbeeld de rijkste collectie Romeins glas in Nederland. Een groot deel van de glascollectie ligt in de depots, waar het zorgvuldig wordt bewaard en bestudeerd. Glas zet de juweeltjes uit deze verzameling de komende zomer in de spotlights.

 

Bijzonder en veelzijdig

 

Als je kwartszand, soda en kalk verhit, smelt het samen tot glas. Het is een bijzonder en veelzijdig materiaal. Ambachtslieden konden er duizenden jaren geleden al de mooiste objecten van maken. Tegenwoordig is glas een vanzelfsprekend materiaal dat overal om ons heen is, van vensterglas tot drinkglazen, brillen en glasvezelkabels. Maar welbeschouwd hoort glas thuis in het rijtje zeer spectaculaire ontdekkingen van de mens.

 

Esthetisch en praktisch

 

Glas uit de oudheid is fascinerend vanwege de kwetsbaarheid ervan. De voorwerpen hebben soms ongelooflijk dunne wanden en zijn daarom vederlicht. Bovendien zijn ze vaak gemaakt in zeer levendige vormen en mooie kleuren. Hoe waren mensen zo lang geleden in staat dit te maken? En hoe heeft het glas zo lang intact kunnen blijven? Niet alleen voorwerpen met een hoge esthetische waarde werden van glas gemaakt, maar vaak ook gebruiksvoorwerpen. Die kunnen ons veel zeggen over hoe mensen lang geleden leefden.

te zien t/m 28 februari 2021

 

www.rmo.nl

 

 

Lees meer

Historisch Gebruiksglas.jpg

Symposium Stichting Het Historisch Gebruiksglas, zaterdagmiddag 31 oktober

 
Stichting Het Historisch Gebruiksglas organiseert elk jaar een symposium in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Nu al voor de vijfde keer. Vanwege de viruspandemie dit jaar virtueel vanuit het RMO.
 
U kunt zich aanmelden via contact@hethistorischgebruiksglas.nl  Vervolgens ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen om het symposium op uw computer, laptop of tablet te volgen. 

                
Het symposium kent de volgende sprekers:
Jill van der Sterren, Projectleider presentaties in het Rijksmuseum van Oudheden:
Hoogtepunten uit de tentoonstelling Glas in het RMO.
 
Christiaan Schrickx, Senior-archeoloog, Archeologie West-Friesland:
Venetiaanse glasschijven bij een opgraving in Hoorn, een serie glazen schijven in verschillende kleuren glas, waarvan een deel is voorzien van de stempels van een glasfabricant uit Murano, Venetië.

Als laatste levert de winnaar van de Prof. Dr Ina Isingsprijs 2020 Jerzy J. Konicki Goldfinger vanuit Warschau zijn bijdrage. Om organisatorische redenen zal diens artikel pas in het volgende Jaarboek verschijnen.

De voordracht van Johan Veeckman, Hoofd afdeling onroerend erfgoed, Stad Antwerpen over
Archeologisch glas uit Antwerpen is naar volgend jaar verschoven.

 
Jaarboek Historisch Gebruiksglas
Deelname aan het symposium blijft gratis. Wel wordt u gevraagd bij uw aanmelding € 15 over te maken als bijdrage voor het Jaarboek 2019 (met verzending) op bankrekening: NL61 RABO 0305 0005 19. Het Jaarboek wordt u zo snel mogelijk toegestuurd. Vergeet niet uw postadres op te geven voor de verzending.
Het Jaarboek behandelt deze keer onderwerpen als: De ontdekking van het glasblazen in de 1e eeuw BC; Waar komt die Romeinse glazen schaal vandaan; Opgegraven vensterglas uit de 16e eeuw; Een bierbrouwerij uit de 14e/15e eeuw in Deventer; en Het restaureren van antiek glas in de praktijk.


Ook de voorgaande Jaarboeken van 2016, 2017 en 2018 zijn nog beperkt op voorraad, te bestellen bij contact@hethistorischgebruiksglas.nl Leden van de Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas betalen voor de vier Jaarboeken samen € 50.
 


Isingsprijs 2022
De inzendingstermijn voor de Isingsprijs 2022 sluit eind 2021 Wij vragen u dit in uw netwerk bekend te maken en/of zelf een artikel in te zenden. De jury verwacht weer een groot aantal inzendingen bij glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

 

www.hethistorischgebruiksglas.nl

Lees meer

KUNIHIKO MORIGUCHI.jpg

Moriguchi Kunihiko: Yuzen / Design – Crossroads of Creativity

The National Museum of Modern Art, Kyoto

 

Moriguchi Kunihiko has been designated a Living National Treasure for his mastery of the Yuzen (resist dyeing) technique. By boldly combining graphic design ideas and geometric patterns informed by his studies in Paris, Moriguchi has pioneered new creative possibilities that go beyond the traditional craft of Yuzen. From kimono production to graphic design work exemplified by his shopping bags for the Mitsukoshi department store, Moriguchi takes artisanal skills and refined sensibilities accumulated over the course of Yuzen design history as a point of departure for a practice that reintroduces this venerable tradition to contemporary society. This exhibition introduces Moriguchi Kunihiko’s creative activities, which emerge from various intersections between Yuzen and design, tradition and modernity, and East and West.

 

2020.10.13 tue. - 12.06 sun.

www.momak.go.jp

Lees meer

 cover 245.JPG

Nummer 245

 

Inhoudsopgave nummer 245 (2021/1):

Henry Havard en Delft
Over de rol van een Franse balling in een Nederlandse renaissance
Jo Tollebeek

Antiek Glas in het vernieuwde Allard Pierson
René van Beek

Van grote eenvoud en schoonheid
Passie van een verzamelaar voor kunstnijverheidsglas van K.P.C. de Bazel
Jan Kees van Os

Human after all
La condition humaine in klei
Victoria Anastasyadis

 

 

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur