Vriendenverenigingen, musea, enzovoorts…


Op deze pagina vindt u handige en interessante links naar de websites van vriendenverenigingen, musea, veilinghuizen en andere instellingen in binnen-en buitenland die voor verzamelaars en liefhebbers van keramiek en glas van belang kunnen zijn.


Delftsaardewerk Verschillende musea in Nederland (en in het buitenland) hebben een collectie Delfts aardewerk: een product dat synoniem is geworden voor Nederlands erfgoed. De partners van deze website werken samen aan een kennisbron die de krachten van experts bij elkaar brengt en (beginnende) liefhebbers de kans biedt zich te verdiepen en vragen te stellen over hun eigen ‘Delfts blauw’. Delftsaardewerk.nl

Keramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West, van vroeger en nu aan de hand van keramiek. Het brengt cultuurliefhebbers en cultuurgemeenschappen in contact met zijn wereldberoemde collectie en biedt verdieping door toonaangevende contextualisering. Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

De Keramiekstichting Smeele Van der Meulen heeft ten doel het stimuleren van de belangstelling voor en onderzoek naar in Nederland geproduceerd aardewerk, met inbegrip van de importwaren die het Nederlands fabricaat hebben aangevuld. Keramiekstichting Smeele Van der Meulen

Het Nationaal Glasmuseum neemt als enige in glas gespecialiseerde museum in Nederland een unieke positie in. Het museum beheert een omvangrijke en veelzijdige collectie kunstnijverheid in glas en kristal, op basis waarvan het museum in staat is een representatief beeld te geven van het Nederlandse glas van circa 1880 tot heden. Nationaal Glasmuseum

Het Nederlands Tegelmuseum toont de grootste en meest veelzijdige collectie Nederlandse wandtegels en tegeltableaus vanaf de late Middeleeuwen tot hedendaagse keramiek. Een unieke en historisch belangrijke verzameling van een bijzondere tak van Nederlands design. Het Nederlands Tegelmuseum Otterlo

De Stichting Het Historisch Gebruiksglas heeft als doel de kennis over historisch gebruiksglas te ontsluiten, te bewaren en voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Dit doen wij o.a. door de uitreiking van de tweejaarlijkse Ina Isingsprijs voor glashistorische bijdragen middels artikelen en door een jaarlijks symposium over historisch gebruiksglas. Stichting Het Historisch Gebruiksglas

De Stichting Hollands Porselein steunt musea bij het uitbreiden van hun collectie Hollands porselein. Ook stimuleert zij onderzoek en publicaties op het gebied van Hollands porselein. Stichting Hollands Porselein 

De Vereniging van Vrienden van Modern Glas is een vrijwilligersvereniging die zich inzet om glaskunst te vieren, te promoten en te bevorderen. Vereniging van Vrienden van Modern Glas

Vind is het meest veelzijdige, brede en diepe magazine over geschiedenis, kunst, archeologie en de kunstmarkt. Vind Magazine