Ledenvergadering 2024


Algemene Ledenvergadering 2024
zaterdag 23 maart

Op zaterdag 23 maart zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden. De locatie, tijden en exacte invulling zal binnenkort worden bekendgemaakt.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. volgt
 Eerste keer in functie                      Aftreden                     Benoembaar                        Na herbenoeming 
Anna Koldeweij06-06-20152024Neen.v.t.
Anniek Manshanden25-06-20162025Neen.v.t.
Willem Steenkamp25-06-20162025Neen.v.t.

Onderstaand vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering uit 2022 en de begroting voor 2023.