Ledenvergaderingen 2023


Speciale Algemene Ledenvergadering 2023
zaterdag 11 februari

Geachte leden,

Wij nodigen u van harte uit voor de Speciale Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 februari van 11.15 uur tot 12.15 uur. Deze speciale vergadering zal helemaal in het teken staan van de herziening van de statuten van de vereniging. Zoals u ongetwijfeld al eerder heeft vernomen, zijn de statuten op verschillende fronten flink verouderd. Daarom leggen wij als bestuur graag een statutenwijziging aan u leden voor tijdens deze speciale vergadering. De vergadering vindt plaats in het Educatieatelier in het depot van museum Boijmans van Beuningen. Dat is op dezelfde dag als de excursie naar het depot, zodat u beide activiteiten makkelijk kunt combineren. Helaas is de excursie naar het depot volgeboekt, maar u bent ook van harte welkom om alleen de Speciale ALV bij te wonen.

Wilt u aanwezig zijn bij deze Speciale Vergadering, geef u dan op door een email te sturen naar excursies@vormenuitvuur.nl 

Na aanmelding ontvangt u van ons per e-mail het concept voor de nieuw statuten. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons e-mailen op excursies@vormenuitvuur.nl of bellen met de verenigingstelefoon +31 (0)6 82 45 35 83 (op werkdagen van 9.00-17.00).

Agenda Speciale Algemene Ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Voorstel Herziening statuten
 3. Rondvraag en sluiting


Algemene Ledenvergadering 2023
zaterdag 11 maart

Op zaterdag 11 maart van 13.00 tot 17.00 uur, houden wij bij Royal Delft onze jaarvergadering in combinatie met een boeiende excursie bij dit bedrijf. De agenda voor de jaarvergadering vindt u hierbij. De notulen van de vorige jaarvergadering en de begroting voor 2023 vindt u tegen die tijd op de website www.vormenuitvuur.nl/vereniging/ledenvergadering. De jaarrekening van 2022 is vanaf dan ook opvraagbaar via penningmeester@vormenuitvuur.nl.

Royal Delft creëert al sinds 1653 hoogwaardig Delfts Blauw. Van generatie op generatie wordt dit eeuwenoude ambacht doorgegeven en nog altijd worden er iconische topstukken volledig met de hand gemaakt in Delft. Het museum bij de fabriek is pas vernieuwd en de zalen opgeknapt. De vergadering vindt ’s middags plaats in een van de vergaderzalen die het museum rijk is. Na de ALV zullen we worden rondgeleid door de fabriek. Voor de vergadering is er tijd om het vernieuwde museum te bezoeken. Neem ook zeker een kijkje op de tentoonstelling Van Ruijsdael tot Frytom waar schilderijen en tegels naast elkaar te zien zijn.

Gaat u mee? De kosten voor deze dag bedragen €10,00 per persoon. Dit is excl entree tot het museum.
Deze bijdrage kunt u overmaken op NL64 INGB 0000 4489 48 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas. Graag o.v.v. uw naam en ‘ALV 2023’. Aanmelden kan via excursies@vormenuitvuur.nl

Nadat wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u een uitgebreide bevestiging met alle benodigde informatie voor deze dag. Heeft u verder vragen over de ALV, dan kunt u ons e-mailen op excursies@vormenuitvuur.nl of bellen met de verenigingstelefoon +31 (0)6 82 45 35 83 (op werkdagen van 9.00-17.00).

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 16 april 2022 * stemmen
 5. Verslag over het verenigingsjaar en vooruitblik
 6. Behandeling jaarrekening 2022
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Voorstel wijziging statuten *stemmen
 9. Vaststelling jaarrekening 2022 *stemmen
 10. Decharge van het bestuur *stemmen
 11. Vaststelling begroting 2023 *stemmen
 12. Benoeming kascommissie 2023 *stemmen
 13. Rooster van aftreden
 Eerste keer in functie                      Aftreden                     Benoembaar                        Na herbenoeming 
Roosmarijn van Beemen21-06-20142023Neen.v.t.
Cees Broekhof21-06-20142023Neen.v.t.
Anna Koldeweij06-06-20152024Neen.v.t.
Anniek Manshanden25-06-20162025Neen.v.t.
Willem Steenkamp25-06-20162025Neen.v.t.
 1. Bestuurssamenstelling *stemmen
  Cees Broekhof en Roosmarijn van Beemen treden af. Het bestuur stelt voor om Netty Bussink, die reeds de ledenadministratie verzorgt en Karen Broekhof te benoemen tot bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot tien dagen voor de jaarvergadering bij het bestuur worden gemeld.
 2. Rondvraag en sluiting