Ledenvergadering 2023


Algemene Ledenvergadering 2023
zaterdag 11 maart

Op zaterdag 11 maart vanaf 13.30 uur, vond de jaarvergadering van de vereniging plaats, in combinatie met een boeiende excursie bij Royal Delft. De agenda van de jaarvergadering vindt u hierbij. De notulen van de vorige jaarvergadering en de begroting voor 2023 vindt u op de website www.vormenuitvuur.nl/vereniging/ledenvergadering. De jaarrekening van 2022 is ook opvraagbaar via penningmeester@vormenuitvuur.nl.

Royal Delft creëert al sinds 1653 hoogwaardig Delfts Blauw. Van generatie op generatie wordt dit eeuwenoude ambacht doorgegeven en nog altijd worden er iconische topstukken volledig met de hand gemaakt in Delft. Het museum bij de fabriek is pas vernieuwd en de zalen opgeknapt. De vergadering vindt ’s middags plaats in een van de vergaderzalen die het museum rijk is. Na de ALV zullen we worden rondgeleid door de fabriek. Voor de vergadering is er tijd om het vernieuwde museum te bezoeken. Neem ook zeker een kijkje op de tentoonstelling Van Ruijsdael tot Frytom waar schilderijen en tegels naast elkaar te zien zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Goedkeuring notulen Algemene ledenvergadering 16 april 2022 * stemmen
 5. Verslag over het verenigingsjaar en vooruitblik
 6. Behandeling jaarrekening 2022
 7. Verslag van de kascommissie
 8. Voorstel wijziging statuten *stemmen
 9. Vaststelling jaarrekening 2022 *stemmen
 10. Decharge van het bestuur *stemmen
 11. Vaststelling begroting 2023 *stemmen
 12. Benoeming kascommissie 2023 *stemmen
 13. Rooster van aftreden
 Eerste keer in functie                      Aftreden                     Benoembaar                        Na herbenoeming 
Roosmarijn van Beemen21-06-20142023Neen.v.t.
Cees Broekhof21-06-20142023Neen.v.t.
Anna Koldeweij06-06-20152024Neen.v.t.
Anniek Manshanden25-06-20162025Neen.v.t.
Willem Steenkamp25-06-20162025Neen.v.t.
 1. Bestuurssamenstelling *stemmen
  Cees Broekhof en Roosmarijn van Beemen treden af. Het bestuur stelt voor om Netty Bussink, die reeds de ledenadministratie verzorgt en Karen Broekhof te benoemen tot bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot tien dagen voor de jaarvergadering bij het bestuur worden gemeld.
 2. Rondvraag en sluiting

Onderstaand vindt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering uit 2022 en de begroting voor 2023.