Lid worden

Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de volgende voordelen:

 • U kunt deelnemen aan excursies en andere evenementen
 • U ontvangt uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten
 • U ontvangt het tijdschrift Vormen uit Vuur
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief VLAM! in uw inbox

Contributie

Particulieren
België/Nederland € 50
Studenten België / Nederland € 25
Overig binnen Europa € 65
Buiten Europa € 75

Musea, bibliotheken en andere rechtspersonen
Binnen Europa € 70*
Buiten Europa € 80

 * Tarieven zijn voor particulieren binnen de EU incl. 9% BTW
Prijswijzigingen voorbehouden


Lid worden van de vereniging

Wordt u lid? Dan krijgt u het tijdschrift Vormen uit Vuur automatisch toegestuurd. Vul daarvoor het formulier hiernaast in.

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL64 INGB 0000 4489 48 (BIC: INGBNL2A) ten name van Ver. Vrienden Ceramiek en Glas, onder vermelding van uw naam.


Voorwaarden lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en is niet tussentijds te beëindigen.
 • Wordt u lid vóór 1 oktober, dan gaat uw lidmaatschap direct in, alle eerder verschenen nummers van dat jaar worden u toegestuurd.
 • Wordt u lid ná 1 oktober, dan gaat uw lidmaatschap in vanaf januari van het daaropvolgende jaar.
 • Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij – uiterlijk op 1 oktober – een schriftelijke opzegging bij de vereniging is ontvangen. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door een brief te sturen aan:

NVVCG
Postbus 34
2050 AA Overveen

Aanmeldformulier lidmaatschap

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.


In de praktijk nemen veel leden hun echtgenoot/echtgenote, familielid of vriend(in) mee naar excursies. Met dit lidmaatschap wil de NVVCG partners van leden de gelegenheid bieden om samen met hun partner deel te nemen aan alle verenigingsactiviteiten. Het partnerlid wordt volwaardig NVVCG-lid en geniet dezelfde voorrechten, maar ontvangt niet het tijdschrift Vormen uit Vuur.

 • U kunt deelnemen aan excursies en andere evenementen tegen het ledentarief (wat lager is dan voor niet-leden)
 • U heeft voorrang bij deelname aan activiteiten ten opzichte van niet-leden
 • U ontvangt uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten
 • U ontvangt de digitale nieuwsbrief VLAM! in uw inbox
 • U heeft toegang tot ledenbijeenkomsten, zoals de ALV
 • U heeft stemrecht op ledenbijeenkomsten
 • Een partnerlid is een partner (familie/vriend/kennis) van een lid van de NVVCG. Partners kunnen uitsluitend lid worden met vermelding van het lidnummer van hun partner.
 • Een lid kan slechts één partnerlid aanbrengen.
 • Het partnerlidmaatschap geldt voor een periode van één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en is niet tussentijds te beëindigen.
 • Bij beëindiging van het ‘hoofdlidmaatschap’ door opzegging of overlijden eindigt het partnerlidmaatschap automatisch. Het partnerlid ontvangt na het einde van het partnerlidmaatschap een aanbod om het lidmaatschap om te zetten in een volledig lidmaatschap.
 • Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij – uiterlijk op 1 oktober – een schriftelijke opzegging bij de vereniging is ontvangen. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door een brief te sturen aan: 

NVVCG
Postbus 34
2050 AA Overveen

Wordt u partnerlid? Vul daarvoor het Aanmeldformulier lidmaatschap in. Vemeld in het blok Opmerkingen: ‘Partnerlidmaatschap’ en de voor- en achternaam, woonplaats en lidnummer van het lid waarvan u partnerlid wordt.
Het verschuldigde bedrag van € 20,- kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL64 INGB 0000 4489 48 (BIC: INGBNL2A)
ten name van Ver. Vrienden Ceramiek en Glas, onder vermelding van uw naam.


Geef eens een lidmaatschap cadeau!…

Zoekt u nog een origineel cadeau om aan een liefhebber van keramiek en glas te schenken? Geef een heel jaar lidmaatschap van onze vereniging! Dit houdt in: alle uitgaven van Vormen uit Vuur in 2024 en uiteraard de uitnodigingen voor excursies, lezingen en bijeenkomsten. Als extraatje ontvangt ú het jubileumnummer 250 uit 2022, alvast feestelijk verpakt, als presentexemplaar.

Maak snel gebruik van dit aanbod: vul uw gegevens in onder Lid worden en vermeld bij opmerkingen: ‘cadeau-lidmaatschap 2024′ en het adres van de persoon aan wie u het abonnement schenkt.

Na opgave van uw cadeau-lidmaatschap ontvangt u per mail een factuur. Na deze te hebben voldaan, ontvangt u het ingepakte presentexemplaar op uw eigen adres. Het cadeau-lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december.