Home

TM01_08447_1_X.jpg‘Kijck, de takels en de touwen’ in Otterlo

Van 9 juni t/m 30 september 2018 is in het Nederlands Tegelmuseum een tentoonstelling te zien over tegels met thema’s rond ‘varen’ in de brede zin van het woord.

 

Nederland noemt zich al eeuwen een zeevarende natie, in handel, visserij en oorlog. En binnenlands is de rol van de scheepvaart op rivieren en kanalen ook niet weg te denken. Geen wonder dat schepen, met alle daaraan hangende ‘takels en touwen’, de varende bemanning en de scheepsbouw ook op wandtegels in een ongelooflijke variatie zijn afgebeeld.

 

De oudste voorbeelden dateren van rond 1600, en halverwege de zeventiende eeuw komen al hele series in productie, vooral in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Harlingen. Die populariteit neemt in de twintigste eeuw zelfs opnieuw toe. Recent is voor de Cuyperspassage onder het Centraal Station van Amsterdam over een lengte van meer dan 100 meter een tegelwand gemaakt, gebaseerd op een tableau van de achttiende eeuwse Rotterdamse tegelschilder Cornelis Boumeester.

 

Je kan gerust zeggen dat varen en belangstelling voor varen sinds mensenheugenis gebakken zit in de genen van de Nederlander.

 

In de expositie wordt voor het eerst een monumentaal tegeltableau van Friese makelij gepresenteerd, dat bij toeval in Engeland is teruggevonden. De expositie gaat in op thema’s als haring- en walvisvaart; scheepstypen en scheepsbouw, tuigage en scheepssier; handelsroutes en wat werd gebracht en gehaald; zeewezens, bijgeloof en symboliek.

 

De expositie valt samen met de nieuwste tweetalige publicatie van Jan Pluis met de titel Schepentegels, Amsterdam - Harlingen - Makkum 1660-1980
(Primavera Pers Leiden).

 

Meer informatie

www.nederlandstegelmuseum.nl

 

 

Lees meer

Geert-Lap-vazen-en-schalen-1984-----1988-collectie-Benno-Premsela-----schenking-Els-en-Caspar-Broeksma-.jpgShow Yourself in Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch (voorheen Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch) toont vanaf 16 juni de verzamelingen van Benno Premsela en Yvònne Joris. Het museum heeft deze onlangs met twee belangrijke en omvangrijke particuliere schenkingen verworven. Vorig jaar ontving het museum de collectie keramiek van vormgever en binnenhuisarchitect Benno Premsela (1920 - 1997), bestaande uit 262 vazen, schalen en kommen, waaronder belangrijk werk van Geert Lap en Jan van der Vaart. Een tweede schenking bestaat uit ruim 250 sieraden van voormalig directeur Yvònne Joris (1950 - 2013). Beide schenkingen, met werk van circa honderdvijftig vormgevers, keramisten en sieradenmakers, vormen een belangrijke aanvulling op de collectie van het museum.

Benno Premsela en Yvònne Joris waren in hun tijd twee toonaangevende verzamelaars en publieke persoonlijkheden. Hun persoonlijke visie op vormgeving gaven zij ook vorm in hun privéverzamelingen. Dit maakt deze schenkingen extra interessant voor het museum en is reden dat met Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch de twee verzamelingen compleet aan de collectie heeft toegevoegd. Beide verzamelingen zijn geschonken door de erven Premsela/Broeksma en Joris.

 

Verzamelpassie én zendingsdrang

Zowel Benno Premsela als Yvònne Joris hebben hun invloed doen gelden op het gebied van de toegepaste kunst en vormgeving. Ze behoorden tot verschillende generaties, en hadden verschillende smaakopvattingen, maar toch hadden ze veel gemeen. Zowel Premsela als Joris waren verzamelaars voor wie het persoonlijke en het professionele samenviel; er bestond voor beiden dan ook geen scheiding tussen werk en privé. Benno Premsela presenteerde zijn keramiek thuis, waar hij en zijn partner Friso Broeksma vele gasten ontving om ze te confronteren met steeds veranderende opstellingen van zijn verzameling.

Yvònne Joris droeg letterlijk haar liefde voor het eigentijdse sieraad uit. Beiden zetten hun collecties in om hun boodschap te verkondingen: gelijke waardering voor vormgeving en toegepaste kunsten naast andere beeldende kunstvormen. Deze boodschap is nog altijd actueel.

De twee verzamelingen passen buitengewoon goed binnen het museale beleid en de collectie. De koerswijziging richting design onder directeur Timo de Rijk resulteert per 1 juni in de nieuwe naam: Design Museum Den Bosch. Het feit dat de verzamelingen afkomstig zijn van personen die zo belangrijk zijn geweest voor de Nederlandse vormgeving (Premsela) en het museum (Joris), en bovendien van uitgesproken voorvechters van de toegepaste kunsten, onderstreept de missie en visie van het vernieuwde museum des te krachtiger: de impact van vormgeving op onze maatschappij tonen.


Benno Premsela

De 262 keramische objecten uit de nalatenschap van Benno Premsela werden geschonken door Els en Caspar Broeksma, de erven van Premsela’s partner Friso Broeksma. Benno Premsela was als vormgever en binnenhuisarchitect een hartstochtelijk pleitbezorger van ‘goed wonen’ en een centrale figuur in de naoorlogse Nederlandse kunstwereld. Daarnaast was hij als voorzitter van het COC ook een bekende voorvechter van homo-emancipatie. Zijn collecties beeldende en toegepaste kunst waren onderdeel van de consequente wijze waarop hij zijn moderne, geëmancipeerde levensstijl uitdroeg. Een belangrijke boodschap hierbij was zijn pleidooi voor de opheffing van de scheiding tussen vrije en gebonden kunsten. Dit blijkt in Premsela’s verzameling keramiek onder meer uit het feit dat hij zich nadrukkelijk op de moderne (container)vorm toelegde. Ingetogen van kleur en vorm verzamelde (en ontwierp) Premsela vooral producten met een wat ingehouden karakter. Hij meende dat er al genoeg ‘lawaai’ in de wereld was.


Yvònne Joris

Als directeur van Museum Het Kruithuis en het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (1987- 2009), was Yvònne Joris even eigenzinnig als het accent grave op haar voornaam doet vermoeden. Met haar eigenzinnigheid en verzameldrift wist ze het relatief kleine museum te verrijken met een uitzonderlijke collectie kunstenaarskeramiek en auteurssieraden van internationale allure. Vanaf het begin van haar directeurschap zette zij de toegepaste kunsten centraal naast een tentoonstellingsbeleid waarin vernieuwende vormgeving een rode draad vormde.

Yvònne Joris droeg haar persoonlijke overtuiging ook zichtbaar uit. Elegant, extravagant met hoeden en sieraden getooid, stond ze letterlijk voor datgene waarin ze geloofde.
Haar eigen sieradencollectie weerspiegelt dit beeld; naast werk van toonaangevende, internationale makers (die we ook in de museale collectie aantreffen) is bijvoorbeeld ook ‘costume jewellery’ ruim vertegenwoordigd.


Geschiedenis museum

De schenking van de collectie Joris, gekoppeld aan de koerswijziging van het museum, vormt aanleiding de eigen geschiedenis nader te onderzoeken. Naast de vele opzienbarende en soms baanbrekende tentoonstellingen en aankopen uit de ‘periode Joris’ is er speciaal aandacht voor de langdurige en roerige zoektocht naar een passende locatie voor nieuwbouw van het museum. Ontwerptekeningen en maquettes van heel vroege plannen van Gerrit Rietveld tot het bijna gerealiseerde citadelplan van Bořek Šípek zullen voor het eerst in lange tijd weer te zien zijn. Deze kleine presentatie wil de ontwikkeling en de prestaties van het museum in de afgelopen zes decennia niet slechts belichten, maar ook aantonen dat design altijd onderdeel van het institutionele DNA is geweest.


Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een (dubbelbandige) publicatie gewijd aan deze schenkingen. Auteur Titus Eliëns vervlecht daarin het verhaal van Yvònne Joris’ tijd bij het museum nadrukkelijk met de geschiedenis van de instelling zelf. Conservator Fredric Baas beschrijft hoe Benno Premsela’s opvattingen over kunst en vormgeving zijn te traceren in de geschonken keramiekcollectie.

Vanaf 1 juni heeft het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch een nieuwe naam: Design Museum Den Bosch

 

Foto: Geert-Lap-vazen-en-schalen-1984 -1988-collectie-Benno-Premsela - schenking-Els-en-Caspar-Broeksma.

 

Meer informatie

www.designmuseum.nl

Lees meer

Sichting_Ricardis_Delft_Fotografie_Marco_Zwinkels_KLEIN.jpg10 juni: Symposium De wereld van art nouveau

De art nouveau, oftewel ‘nieuwe kunst’ spreekt het hedendaagse publiek nog steeds aan. In de Nederlandse musea, maar ook op veilingen, kunstbeurzen en bij mensen thuis zijn vele objecten uit deze periode te vinden. In 2018 organiseren verschillende musea in Nederland tentoonstellingen op het gebied van de art nouveau. Een mooie gelegenheid voor Museum Prinsenhof Delft om het initiatief te nemen en de brede kijk op deze belangrijke kunststroming in Nederland te delen via een symposium op ‘World Art Nouveau Day’.

 

Aanleiding

Sinds 30 maart 2018 is in Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft. Kunst, kennis en industrie te zien. De tentoonstelling gaat over kunstnijverheid uit de periode 1880 – 1940, een tijdvak dat begon met de internationale art-nouveaubeweging. Het accent ligt op de ontwikkeling van de kunsten in Delft, die een impuls kregen vanuit de plaatselijke industrie en het onderwijs op de Polytechnische School (tegenwoordig TU Delft).

 

Thema 1: Art Nouveau in het museum

Op dit moment zijn er in Nederland diverse musea die aandacht besteden aan de Art Nouveau door middel van tentoonstellingen of (vernieuwde) vaste presentaties. Toeval, of is er sprake van een hernieuwde interesse in deze periode? Welke nieuwe inzichten hebben deze tentoonstellingen opgeleverd?

- David de Haan, conservator kunstcollecties Museum Prinsenhof Delft

- Jan de Bruijn, conservator Gemeentemuseum Den Haag

 

Thema 2: Art Nouveau als handel- en verzamelobject

Kunst uit de periode van de art nouveau is nog altijd een geliefd verzamelobject. Wat is hierbij de visie op de markt? Welk type verzamelaars zijn er? En kunnen we spreken over bepaalde trends? In dit blok worden best practices van beurzen, speciale veilingen en online verkoop besproken. Maar naast de commerciële visie wordt ook de passie van het verzamelen van dit erfgoed besproken.

- Marcel Brouwer (Taxateur 20ste-eeuwse toegepaste Kunst en design, Vendu Notarishuis, Rotterdam)

- Issabella van Baaren (Issabella-Interiors)

 

Thema 3: Art Nouveau als (levend) erfgoed

De art nouveau betreft niet alleen kunstvoorwerpen in musea, kunsthandels en woonhuizen, maar is ook zeer belangrijk geweest in de architectuur. Hoe zichtbaar is de nieuwe kunst in Nederland? En welke rol speelt de kunststroming vandaag de dag nog bij het algemeen publiek? Verschillende instellingen en verenigingen geven eigentijdse voorbeelden waarmee zij de aandacht voor kunst rond 1900 levendig houden.

- Twan van Rooij (senior projectmedewerker Raap)

- Eddy Engelsman (voorzitter Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900)

- Valentijn Carbo (Onderzoeker Museumhuizen, Vereniging Hendrick de Keyser)

 

Meer informatie

Wanneer: Zondag 10 juni

Tijd: 13.00-18.00 uur

Waar: Museum Prinsenhof Delft, Van der Mandelezaal

Kosten: €15,-

Kaarten zijn vanaf 25 mei verkrijgbaar bij de balie van het museum

Aanmelden: aanmelding-prinsenhof@delft.nl o.v.v. ‘symposium 10 juni’

 

 

 

Lees meer

b143e904-4918-47e1-87ed-6a2272621662-356x500.jpg

VVAK Lustrum Symposium ‘Collecting Asian Art in the Western World – Past, Present and Future’

De VVAK is in juni 1918 opgericht door een groep liefhebbers kenners van Aziatische kunst met de intentie om de interesse in kunst uit Azië te stimuleren en kunstliefhebbers bijeen te brengen. Tien jaar later besloot het toenmalige bestuur een eigen museum op te richten, dat in 1932 haar deuren opende. Nu – 100 jaar na de oprichting – vormt de VVAK-collectie een substantieel deel van de Aziatische kunstcollectie in het Rijksmuseum en bestaat de Vereniging uit een grote groep betrokken en actieve leden.

 

Het bestuur van de VVAK nodigt u van harte uit voor het VVAK jubileumsymposium Collecting Asian Art in the Western World: Past, Present & Future op 23 juni a.s. in het Rijksmuseum. Dit symposium, een van de jubileumactiviteiten in 2018, is internationaal van opzet met sprekers uit Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Het programma en het symposium zijn om die reden in het Engels.

 

We sluiten de symposiumdag af met een feestelijke jubileumreceptie in het Atrium van het Rijksmuseum. U bent hiervoor ook van harte uitgenodigd!

 

Datum en locatie

Datum: Zaterdag 23 juni 2018 van 9:30-19:30

Locatie: Auditorium Rijksmuseum Amsterdam

 

Registreren
Leden € 35, niet-leden € 80, studenten € 35,  inclusief koffie/ thee, lunch en receptie. Betaling en registratie gaat via de webshop op de VVAK-site of via de onderstaande link.

 

Koop nu uw ticket

 

U kunt het verschuldigde bedrag ook direct overmaken op de bankrekening van de VVAK , NL33INGB0000188285 ten name van de Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst en onder vermelding van uw naam en ‘symposium’. Graag verzoeken wij u dan ook een e-mail met uw gegevens te sturen aan info@vvak.nl.

 

 

Symposium


PRIVATE COLLECTIONS AND PUBLIC MUSEUMS

Private art collectors and their gifts are at the foundation of most European and American art museums.  This also applies to the field of Asian art, in the East as well as in the West. Especially from the late nineteenth century onwards connoisseurs have created outstanding collections, individually and collectively via societies. Most of the major collections of Asian art originally started as private initiatives and later developed into museums.

 

VVAK AND ITS 100TH ANNIVERSARY

The Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst (VVAK), or Asian Art Society in the Netherlands, was founded in 1918 as an entirely private initiative. The collection of the VVAK distinguishes itself from the collections of the various Dutch ethnographical museums by focusing on high quality art works only. The VVAK does not collect any form of export art made for the West. The growing collection was initially shown at the Stedelijk Museum in Amsterdam  before it was moved to the Rijksmuseum in 1952, where it has been on loan ever since. The vast majority of the art objects displayed in the Asian Pavilion of the Rijksmuseum is the property of the VVAK.

 

ASIAN ART SOCIETIES IN EUROPE AND AMERICA

One of the earliest examples of a collectors’ society is the Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia Society for Arts and Science) in Batavia, now Jakarta, that was founded as early as 1778. Its collection is divided between the National Museum in Jakarta and the Museum Volkenkunde in Leiden. The English followed the Dutch with the foundation of the Oriental Ceramic Society in 1921, where after Germany founded the Gesellschaft für Ostasiatische Kunst in 1926 (East Asian Art Society). It was only after the Second World War that the first collections were initiated in the United States:  the Society for Asian Art in San Francisco and the Asia Society in New York City, both in 1958. They both resulted in the foundation of museums and their members collectively assembled excellent art objects to exhibit publicly.

 

EUROPEAN FOUNDERS OF ASIAN ART MUSEUMS

One of the first museums for Asian art in Europe was initiated by the French connoisseur Emile Guimet and was based on his interest for ancient religions. The collecting policy of the VVAK was strongly guided by its co-founder and first chairman, the banker Herman Karel Westendorp, who personally bought important pieces for the society’s collection in the countries of origin in the 1930’s. Shortly after 1945, the Rietberg Museum was founded on the vast collections of the German-Swiss banker Eduard von der Heydt.

 

COLLECTION POLICIES: PAST, PRESENT AND FUTURE

The history of collecting can be viewed through a variety of paradigms, as keynote speaker prof. John Guy argues. He will analyse historical, cultural, political and ethnic framing of collecting Asian art, both in private and public arenas. The heyday of collecting non-western art is over now. Today, the export and import of art from other continents is strictly regulated. The provenance of each object must be checked on the (legal) circumstances of its acquisition and origin. At the same time, museums reconsider ways to exhibit Asian art and heritage, protecting it while at the same time trying to attract a broader and younger audience.

 

Programme:


From 9.15   Welcome & Registration at the VVAK desk in the entrance hall of the Rijksmuseum

Coffee/tea in the Auditorium

 

10.00-10.15 Welcome by Taco Dibbits, Director General of the Rijksmuseum Amsterdam

Opening by Pieter Ariëns Kappers, Chair of VVAK, the Asian Art Society in the Netherlands

 

 

 

PART 1      MORNING PROGRAMME


Introduction to the programme by Lex Holst, Vice Chair of VVAK

 

10.15-10.50    ‘The highest of cultures’: motives of VVAK members for collecting Asian art- past & present

Dr. Renée Steenbergen, board member of VVAK, specialist in collecting history and arts philanthropy

 

 10.50-11.25    Collecting by the ‘Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen’(1778)

Prof. Marijke Klokke and dr. Francine Brinkgreve, respectively Professor of Art and Material Culture of South and Southeast Asia, Leiden University, and Curator for the Insular Southeast Asia collection, National Museum of World Cultures (a.o.Museum Volkenkunde Leiden and Tropenmuseum Amsterdam)

 

11.25-11.35    Dialogue: Reflections on collecting Asian art in the Netherlands, publicly and privately- past and present

Moderator: Lex Holst,Vice Chair of VVAK

 

11.35-12.00    Coffee/tea/water break

Abb.9-333x500.jpg 

 


12.00-12.35    Sparking Interest for the arts of East Asia. On the history of the East Asian Art Society in Berlin (1926-1955, re-established in 1990)

Dr. Herbert Butz, former Deputy Director and Curator of Chinese Archaeology and Chinese Applied Arts at the Museum of Asian Art, Staatliche Museen zu Berlin

 

12.35-13.10    Passion and Connoisseurship: Charles L. Freer (1854-1919) and Arthur M. Sackler (1913-1978) at the core of the American national collection of Asian Art

Prof. Jan Stuart, Melvin R. Seiden Curator of Chinese Art, Freer Gallery of Art and Sackler M. Sackler Gallery, SmithsonianInstitution, Washington D.C.

 

13.10-13.30    Dialogue: New perspectives on exhibiting Asian art in western museums

Moderator: Lex Holst, Vice Chair of VVAK

 

13.30-14.30    Lunch in Foyer

 

Possibility to visit the Asian Pavilion guided by curators Asian Art of Rijksmuseum

 

 Asher_Broadley-Collection-Plate-I-668x500.png

 

PART 2      AFTERNOON PROGRAMME


Moderator: Dr. Renée Steenbergen, board member of VVAK

 

14.30-15.05    Westendorp’s spectacles: the VVAK & collecting for the greater good

Menno Fitski, Head of Asian Art, Rijksmuseum Amsterdam

 

15.05-15.40    From «ars una» to the Museum Rietberg: Eduard von der Heydt and his legacy

Esther Tisa Francini, Lic. phil., Head of the Archives and the Provenance Research, Museum Rietberg, Zürich

 

15.40-16.05    Coffee/tea/water break

 

16.05-16.40    From Utopia to Museum: the birth of Emile Guimet’s Museum of Religions

Dr. Pierre Baptiste, Curator Southeast Asian Art, National Museum for Asian Art – Guimet, Paris

 

16.40-17.25    Keynote speech: Antiquarian collecting – Old World New Age

Prof. John Guy, Irving Curator of South and Southeast Asian Art, Metropolitan Museum of Art, New York

 

17.25-17.45    Discussion with afternoon speakers:

 

The future of collecting Asian art in the Western World

Moderator: Dr. Renée Steenbergen, board member of VVAK

 

17.45-17.55    Closing remarks / wrap up

Prof. Anne Gerritsen, Professor Kikkoman/VVAK Chair of Asian-European Intercultural Dynamics, Material Culture and Art, Leiden University

 

Closing remarks by Pieter Ariëns Kappers, Chair of VVAK

 

18.00-19.30    VVAK 100thAnniversary Reception

Drinks and canapés at the Atrium of the Rijksmuseum

Performance: Gamelan ensemble Swara Santi


image002.jpg

Charles Lang Freer comparing Whistler’s “Venus Rising from the Sea” to an Islamic glazed pot, 1909. Photograph by Alvin Langdon Coburn (1882—1966)

Lees meer

image-2018-05-22 (1).jpg

 Breathing Colour - Hella Jongerius 

Van 9 juni t/m 12 augustus toont Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam 'Breathing Colour' van Hella Jongerius. Met ‘Breathing Colour’ houdt ontwerper Hella Jongerius een pleidooi voor instabiele kleuren. In deze tentoonstelling toont zij de dynamiek en schoonheid van kleur en daagt ons uit om kleur even krachtig te ervaren als vorm.

 

Na ruim vijftien jaar kleuronderzoek presenteert ontwerper Hella Jongerius (1963) een serie ruimtelijke installaties die het vaak onbenutte potentieel van kleur laten zien. Jongerius toont hoe kleur reageert op vorm, textuur en op het veranderende licht gedurende de dag. De tentoonstelling met werk van Jongerius zelf, is aangevuld met 150 kunstwerken van verschillende kunstenaars uit de eigen museumcollectie, geselecteerd door Jongerius en kunstenaar Mathieu Meijers. De gekozen werken laten een bijzondere of uitgesproken kleurervaring zien. Het zijn werken die Jongerius inspireren in haar eigen onderzoek naar kleur of waarin zij als maker eenzelfde kleurhantering of impulsiviteit herkent. De tentoonstelling ‘Breathing Colour’ was eerder te zien in het Design Museum in Londen.

 

Kleur-revolutie

Jongerius bekritiseert de kleurindustrie, waar een beperkt palet aan pigmenten, en het streven naar kleuren die er onder elke lichtomstandigheid hetzelfde uitzien, heeft geresulteerd in vlakke, statische kleuren. Jongerius: “We selecteren kleuren uit kleurenwaaiers of kleursystemen met behulp van nummers en coderingen. Kennis over de complexiteit en opbouw van kleur is sterk vereenvoudigd. Er is een groot aanbod van RAL-codes en andere kleursystemen maar ze stralen en zinderen niet zoals de kleuren op de doeken van de oude meesters. De industrie mist op dit moment de ambitie om intense kleurrecepten tot stand te brengen.”

 

Oud en nieuw werk

Samen met kunstenaar en kleurexpert Mathieu Meijers selecteerde Jongerius meer dan 150 werken uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Oude schilderijen, tekeningen, pre-industriële kookpotten en bodemvondsten worden getoond naast werken van Jongerius zelf, waaronder de bekende Coloured Vases. Te zien uit de museumcollectie zijn onder andere schilderijen van Francis Picabia (Egoïsme), Giorgio Morandi (Stilleven), Rob van Koningsbruggen (Zonder titel), Richard Artschwager (De boom) en Cornelis Cornelisz. van Haarlem (De Val van Ixion).

 

Fascinatie voor kleur

Als ontwerper is Jongerius altijd op zoek naar mogelijkheden om producten met een individueel karakter te creëren binnen het industriële productieproces. In 2017 won ze de Sikkensprijs voor haar kleuronderzoek. Via een reeks kleurstudies en objecten om kleur te ervaren, stelt Jongerius een van de meest basale aspecten van design ter discussie. Nu geeft zij het Nederlandse publiek een unieke inkijk in haar onderzoek en deelt ze, als een ware kleur-activist, haar kennis.

 

Kracht van kleur

Jongerius: “Kleur is een visuele ervaring en geen wetenschappelijke. Het gegeven dat kleur geen objectiviteit kent, is een zegen.” In ‘Breathing Colour’ toont Jongerius niet alleen de impact, maar ook de imperfectie en veelzijdigheid van kleur. Jongerius daagt uit en presenteert tegelijkertijd een nieuwe ervaring van de schoonheid. Zij plaatst de kracht van kleur tegenover de kracht van vorm.

 

De tentoonstelling 'Hella Jongerius – Breathing Colour' is ontwikkeld in samenwerking met the Design Museum in Londen.

 

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20
3015 CX Rotterdam
www.boijmans.nl

Lees meer

image-2018-05-22.jpg

Carolein Smit - Exhibition L'amour fou

The GRASSI Museum of Applied Arts Leipzig presents more than 30 large individual sculptures from the work of ceramics artist Carolein Smit (1960) from 2 June until 30 September 2018. The works of the Dutch artist include mythical creatures, legendary beings, fairy tale characters, skeletons and reliquaries, as well as religious motives, vanity themes and subjects such as love, death, pain, suffering, lust, violence and darkness. Her work is highly detailed. The surfaces are richly decorated to the point of appearing overladen at times.

 

As in an Amour fou, an apparently unreasonable and yet extremely passionate and

addictive love, Carolein Smit brings together opposites in her ceramic sculptures. Where

does innocence turn into guilt, where does life become death? Where is the passage?

Where is the turning point? The Dutchwoman, who now lives in Belgium, focuses on

these questions. Her mysterious figurations appear just as precious and seductive as

they seem dangerous, fragile and painful. At the same time, they seem filled by a

subtle humor. They are current, but their alter egos are rooted in a world of chambers

of wonder, devotional cabinets and the mythically-fantastic branches of art history.

 

One special feature of the exhibition is the relief of the dance of death, created

specifically for Leipzig. It is a large wall installation. Delicate white ceramic figures are

placed against the backdrop of a night-blue sky, forming the central eye-catcher in the

exhibition room. The individual sculptures are placed free-standing in the room -

matching the theme. Most of the works presented come from her 2010s period.

 

"Carolein Smit. L’amour fou" is part of an exhibition trilogy of the artist in London (GB),

Leipzig (D) and Assen (NL). The Victoria & Albert Museum London will show works by Carolein

Smit from 20 March to 30 September 2018, The Leipzig GRASSI Museum of Applied Art from

2 June to 30 September 2018, the Drents Museum Assen from 3 November 2018 to 3 March

2019. The illustrated book about the artist, "Carolein Smit Works" in three languages, is

available to support all three exhibitions. (WBooks, 376 pages)

Pieces borrowed from the artist and the gallery Michael Haas Berlin enrich our own small

collection based on a gift from Rotterdam collector Rosemarie Willems. The documentary

completed in 2010 "Schoonheid en Dood" ("Beauty and Death") by Dagmar Brendecke and

Walter Brun will run in the exhibition.

 

It provides a view behind the scenes and shows scenes from Carolein Smit's studio and the

development of her elaborately designed figures.

Specifically for the GRASSI presentation, author Kathrin Jira, who lives and works in Leipzig,

accepted the task of approaching individual works of the exhibition in literary texts. Her short

stories are available for the visitors as flyers (German/English).

From a museum-pedagogic aspect, the exhibits are flanked by a miniature stage "The spirits

that I called". It invites to responding to the great relief of the dance of death by Carolein

Smit and to create figurative scenes.

 

Exhibition: 02 June 2018 – 30 September 2018

GRASSI Museum of Applied Arts
 Johannisplatz 5 – 11
 D-04103 Leipzig

www.grassimuseum.de

 

 

 

Lees meer

Suprise Mountain Vase.jpg

So far so good: Helen Frik, Marnix Goossens, Hanah Joka en Lisa Sebestikova

Van 12-05-2018 tot en met 23-06-2018 bij Galerie Nouvelles Images.

 

Eind 2017 was Helen Frik (Worcester – UK, 1960) artist-in-residence in de Saga Ceramic Research Laboratory, Arita, Japan. Het specifieke Arita-porselein geniet wereldwijd bekendheid wegens zijn uitzonderlijke kwaliteit en het handschilderwerk. De porseleinindustrie en de traditie van porseleinbeschildering in Arita bestaat sinds 1616. Frik heeft op haar onnavolgbare manier een nieuwe draai gegeven aan deze Arita-traditie. En dat levert een nieuwe vleugel op voor The Frik Collection Ceramic Museum: de ‘Arita Wing’, die in NI in volle glorie is uitgestald.

 

Marnix Goossens (Leeuwarden, 1967) werkt al enige tijd aan een nieuw foto-project waarin vervreemdende en wondere natuurervaringen centraal staan. NI laat reeds een kleine selectie zien.

 

Gastkunstenaars Lisa Sebestikova (Enschede, 1988) en Hannah Joka (Münster – DE, 1993) tonen ruimtelijk werk dat de definities van objecten oprekt en de relatie tussen mens, natuur en begrenzingen bevraagt. In haar intieme en sonderende fotowerk ‘Perception’ zoekt Joka die verontrustende ‘percepties’ ook op.

 

Opening: zaterdag 12 mei, 16.00 uur.

 

Galerie NOUVELLES IMAGES
Westeinde 22
2512 HD Den Haag
T +31 (0)70 346 19 98

 

E info@nouvellesimages.nl

Website nouvellesimages.nl

Lees meer

beeld Test Case XXL.jpg

Test Case XXL bij Sundaymorning@ekwc

Zondag 13 mei 2018, van 14.00 tot 16.00 uur.

 

Meer dan 20 beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten vanuit de hele wereld ontvangen u in hun studio’s om inzicht te geven in de ideeën, onderzoek en resultaten. Vanwege het grote aantal presentaties, deelnemers. studenten en bijzondere onderzoeken is deze Test Case de XXL editie. U bent van harte welkom. Henri Swinkels, gedeputeerde voor de provincie Noord-Brabant, opent om 14.00 Test Case XXL. 

 

Huidige deelnemers: Katrein Breukers, Maen Florin, Suzanne Hangaard, Franciska Meijers, Jan van de Pavert, Gert Jan Prins, Andrea Rodriguez, Simcha Roodenburg, Dana Saez, Camilla Sposati, Mariken Wessels.

 

Special Guests: Mariëlle van den Bergh, Paul Geelen, Domenico Mangano, Suzanne Posthumus, Roger Ruhulessin, Sjoerd Tim en Chikako Watanabe. En Rosalie Bak geeft een workshop over schimmels rondom haar caravan.

 

Sint Lucas Boxtel: Sacha Aalbers, Nienke Faas, Isa Gruson, Kim Janssen, Rinke Joosten, Yvette Vendelmans, Sanne Vingerhoets.

 

Design Academy Eindhoven: Erika Emerén, Romain Kloeckner en Elissa Assaf.

 

Fontys Hoge School voor de Kunsten Tilburg: studenten van de opleiding tot Docent Beeldende Kunst en Vormgeving laten in het kader van Crosslabs de eerste resultaten zien van het onderzoek dat zij in samenwerking met sundaymorning@ekwc doen.

 

Ceramics & Tattoo project: In samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Nationaal Keramiek Museum het Princesshof presenteren we de tussentijdse resultaten van de combinatie van tattoo artists en keramisch servies.

 

Early dinner: Vanaf 17 uur is er voor liefhebbers paella van Marcel Fagel, Den Bosch (€ 8,- pp).

 

Sundaymorning@ekwc 

Almystraat 10
Oisterwijk, Nb 5061 PA·
Netherlands

Phone: +31 (0)13 3031180

E-mail: info@ekwc.nl

website sundaymorning.ekwc.nl

 

 

 

 

Lees meer

Mopse.jpg

Ausstellung Möpse aus Meissener Porzellan und ihre Freunde

Der Mops gehört zu den zehn beliebtesten Hunderassen. Vor über 2000 Jahren wurde er in China gezüchtet und war zunächst dem Kaiser vorbehalten bis einige Vierbeiner aus der Verbotenen Stadt entführt wurden. Über Holland und England wurde der Mops im 18. Jahrhundert zum treuen Begleiter der höfischen Damen in ganz Europa. In jüngster Zeit erlebt der Mops eine Renaissance und die Liste seiner prominenten Liebhaber scheint endlos. Ausstellung bis 3 6 2018.

 

Das Meissener Porzellan hat dem Mops Unsterblichkeit geschenkt. Im Hetjens werden mehr als 60 Variationen des Mops in Porzellan präsentiert: vom Anhänger für verspielte Armbändchen über Hunde, die auf voluminösen Reifröcken der Damen des Rokoko platzgenommen haben, bis hin zu lebensgroßen Porzellanmöpsen.

 

Adresse
Hetjens - Deutsches Keramikmuseum Düsseldorf
Deutsches Keramikmuseum
Schulstraße 4
40213 Düsseldorf

website Hetjens - Deutsches Keramikmuseum 

 

Lees meer

demesdagcollectie-hwm0453-800.jpgBoek en tentoonstelling: Mesdag & Japan

Iedereen kent Panorama Mesdag, maar niet iedereen weet dat Mesdag naast bekend schilder ook een verwoed kunstverzamelaar was. In De Mesdag Collectie, gelegen naast Panorama Mesdag, wordt hieraan aandacht besteed. Naast de vaste collectie is er ruimte voor thematentoonstellingen en tot en met 17 juni is hier nu te zien ‘Mesdag & Japan. Het Verre Oosten verzameld’, een aansprekende tentoonstelling die vergezeld gaat van een gelijknamige publicatie.

Deze mooie uitgave,‘Mesdag & Japan’, biedt naast aandacht voor en afbeeldingen van de stukken van Mesdag veel informatie over de context van de totstandkoming van de collectie, ook weer geillustreerd met veel mooie beelden. Zo doet de publicatie recht aan de ambitie die geformuleerd wordt om de fascinatie voor Japan die Nederland in de negentiende eeuw bezighield in brede context te plaatsen. Heel illustratief hierbij is de foto van een groep Nederlandse vrouwen geheel gekleed als Japanse vrouwen en uitgebreid poserend in een Oosterse sfeer.

 

Naast prachtige foto’s en illustratieve andere afbeeldingen, biedt het boek een goede, compacte en zeer toegankelijke inleiding op het onderwerp Japan in Nederland in de 19e eeuw en komen we meer te weten over Mesdag als verzamelaar.

 

De eerste contacten van Nederland met Japan stemmen al uit 1600. Vanaf 1639 was Nederland het enige westerse land dat handel mocht drijven met Japan. Uit deze tijd, de zogenaamde Edo-periode (1615-1868) heeft Mesdag een aantal bijzondere stukken verzameld. Hierbij trekt vooral de prachtige grote schaal de aandacht die als een soort stripverhaal is beschilderd en de verschillende stappen in het productieproces in een porseleinfabriek laat zien. Vanaf 1854 is Nederland niet meer het enige westerse land dan handel mag drijven met Japan. De meeste voorwerpen uit de Mesdag-collectie dateren uit deze tijd, de zogenaamde Meiji-periode (1868-1912,) waarvan dan weer de helft bestaat uit Satsuma-aardewerk, geglazuurd aardewerk met bonte kleuren en goud, dat oorspronkelijk gemaakt werd in de provincie Satsuma en erg populair was in het Westen. Een opvallend stuk hierbij is een vaas met scenes uit het leven van krijger Endo Morito, waarvan er een is gebaseerd op een houtsnede, zoals vaker gebeurde in die tijd.

De selectie van stukken door Mesdag laat zien dat hij esthetische criteria hanteerde en dit past in de periode waarin meer de artistieke dan de etnografische waarde van niet-westerse kunst voorop stond.

 

Naast uitgebreide aandacht voor Mesdags collectie en de achtergronden daarvan, besteedt de publicatie ook aandacht aan thema’s die te maken hebben met de context van de fascinatie voor Japan uit die tijd. Zo lezen we over de belangrijkste plekken waar Japanse kunst te zien en te koop was en hoe de artistiek betrokken mens uiting gaf aan zijn fascinatie voor Japan, steeds geillusteerd met prachtige prenten.

 

Deze aandacht voor Japan had ook zijn weerslag op sommige keramiek gemaakt in Nederland. De eenvoud en precieze weergave van de natuur, kenmerkend voor de Japanse kunst, zijn met name terug te vinden in het werk van Theo Colenbrander, dat Mesdag ook verzamelde en waarvan enkele stukken in de tentoonstelling zijn opgenomen.

 

Al met al is deze publicatie zeer het lezen en bekijken waard en met name ook heel toegankelijk.

 

Mesdag & Japan is het eerste deel in de serie De Mesdag Collectie, waarin telkens een onderdeel van de uitgebreide Mesdag-collectie beschreven wordt.

 

Auteurs: Renske Suijver, met medewerking van Bram Donders.

ISBN: 978-90-79310-90-6

2018, Van Gogh Museum, Amsterdam

 

De Mesdag Collectie

Laan van Meerdervoort 7-F

Den Haag

www.demesdagcollectie.nl

Lees meer

COver 249 voor website[10587].JPG 

Nummer 249

 

Inhoudsopgave nummer 249 (2022/2):


Serviezen op Paleis Het Loo
Kristin Duysters

 

Glas als ijsbreker
Drinkuyts, puzzels, simulacra, pasglazen, klinkende glazen, trompe-l'oeils

Kitty Laméris, Marc Barreda                       Met bijdragen van Anna Laméris, Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Willem van Traa, Maartje Brattinga en E. Marianne Stern

 

Een kunstnijveraar wordt keramist
Bert Nienhuis in Hagen (1912-1917)

Anne Houk de Jong


Hoe blinde passie tot een hedendaagse tegelfabriek kan leiden
Gilles de Brock over een 'overmoedig project'
Victoria Anastasyadis

 

 

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur