Home

Panorama Joep Nicolas.jpg

‘Panorama Joep Nicolas’ De wereldwijde productie van de glazenier uit Roermond

Het Historiehuis in Roermond toont een niet eerder gepresenteerd overzicht van de omvangrijke productie van de nationaal en internationaal bekende glazenier Joep Nicolas. De vele foto’s en dia’s en notities in het privé-archief van Joep Nicolas bieden de mogelijkheid te laten zien wanneer en waar hij wat uitvoerde; in zijn geboorteplaats Roermond, in de rest van Limburg, in heel Nederland, in België en in de Verenigde Staten. Gebrandschilderde ramen zijn niet of nauwelijks te verplaatsen, enkele stukken in musea daargelaten. Wie dus op één plek een beeld wil krijgen van zijn productie op dit gebied kan dat nu  als een panorama in deze expositie bekijken.

 

Joep Nicolas wordt in 1897 in Roermond geboren en groeit op in een familie die al twee generaties in het glazeniersambacht werkzaam is. Eerst voelt Joep Nicolas niets voor dit dienstbare ambacht en gaat filosofie en kunstgeschiedenis studeren in Fribourg en daarna rechten in Amsterdam. In beide steden ontmoet hij mensen met vernieuwende ideeën en opvattingen die hem beïnvloeden. In Amsterdam gaat hij ’s avonds naar de kunstacademie; hij begint steeds meer te tekenen en te schilderen. Hij ontdekt ook de mogelijkheid om het gebrandschilderde glas-in-loodraam als kunstvorm te hanteren. Voor een internationale kunstnijverheidsexpositie in 1925 te Parijs maakt hij een revolutionair raam met de voorstelling van een Sint-Maartensoptocht. Zijn inzending wordt enthousiast ontvangen en beloond met de ‘Grand Prix’.

 

Het Sint-Maartensraam betekent zijn internationale doorbraak en er volgen zeker vijftig opdrachten in Nederland en België. Gemeentehuizen in Antwerpen, Breda, Heerlen, Hilversum en Tilburg, scholen in Amsterdam, Enschede, Tiel en Utrecht, ziekenhuizen in Nijmegen, Roermond, bedrijfsgebouwen in Rotterdam, Schiedam, Amsterdam, Eindhoven, Heerlen en Maastricht, en vooral veel kerken. Joep Nicolas vindt een vrijere manier om de religieuze voorstellingen in beeld te brengen, met meer ruimte voor emotie, drama, levendigheid.

 

Als de Tweede Wereldoorlog dreigt, besluit Joep Nicolas om te verhuizen naar de Verenigde Staten. Hij vestigt zich met zijn gezin in New York. Na een moeilijke start gaat hij vanaf 1941 werken voor een ondernemer in religieuze kunst, Harold Rambusch. In opdracht van zijn firma verzorgt Joep Nicolas de beglazing van meer dan twintig katholieke en protestantse kerken in de oostelijke helft van de Verenigde Staten; van New York tot Maryland en van Massachusetts tot Michigan.

 

Na de oorlog blijft Joep Nicolas een tijdje pendelen tussen Amerika en Nederland om aan beide kanten opdrachten uit te voeren. In 1953 krijgt hij in Nederland weer zijn eerste opdracht: drie ramen voor de Sint-Christoffelkathedraal in zijn geboorteplaats Roermond en het jaar daarop nog eens drie. Dan volgt de opdracht voor ramen voor de basiliek van Sint Odiliënberg en andere opdrachten volgen; Tubbergen, de Nieuwe Kerk in Delft en wat later het Bevrijdingsraam voor de Oude Kerk in Delft. Naast vele andere opdrachten voor kerken en voor andere gebouwen zal de beglazing van deze Oude Kerk zijn levenswerk gaan worden.

 

2019 in het teken van de glazenierskunst in Roermond
De expositie in het Historiehuis van Roermond is de eerste in een reeks van activiteiten die Roermond als glazeniersstad presenteert. Komend jaar krijgt de expositie een pendant met de uitgave van een atlas van de glazenierskunst in Roermond. Waar de expositie laat zien hoe een glazenier uit Roermond zijn kunst over de wereld verspreidde, brengt de atlas juist in kaart wat nationale en internationale glazeniers in Roermond tezamen realiseerden.

 

Volgend jaar staan twee grote exposities gepland, in het Cuypershuis en het Historiehuis, rond het recent ontsloten en gedigitaliseerde archief van glazeniersatelier Frans Nicolas en Zonen en rond twee archeologische vondsten in Roermond van middeleeuws en negentiende-eeuws gebrandschilderd glas.

 

Gemeente Roermond maakt bijzondere projecten mogelijk, waarbij kunst en cultuur in een nieuwe dimensie worden gebracht. De uitvoering is in handen van het Cuypershuis. Voor de realisatie van de projecten trekt het Cuypershuis telkens andere gastconservatoren of projectleiders aan. Het vierde project richt zich op het belang van de glazenierskunst voor Roermond. Dit heeft als werktitel ‘Glas’, met Rob Kooiman als gastconservator en projectleider.

 

‘Panorama Joep Nicolas’
De wereldwijde productie van de glazenier uit Roermond
28 september 2018 t/m 10 februari 2019

 

Bezoekersinformatie
Neerstraat 11-13
6041 KA in Roermond
Tel: 0475-333496
Entree: gratis.

 

museum@roermond.nl
www.historiehuisroermond.nl

Lees meer

vb-plaatje-400x267.png

Symposium Historisch Gebruiksglas 2018

De Stichting Het Historisch Gebruiksglas organiseert op zaterdag 3 november a.s. het derde symposium, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. De deelname is gratis.

 

Het symposium wordt weer gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (www.rmo.nl) van 13.00 tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een borrel tot uiterlijk 17.00 uur, als het museum gaat sluiten. Het RMO vraagt u een museumjaarkaart mee te nemen of een kaartje te kopen.

 

Programma 

Van 12.30 tot 13.00 uur is er inloop met koffie. Daarna volgens een viertal lezingen. Na elke lezing is er gelegenheid om enkele vragen te stellen.

 

  • Kitty Laméris, Het a rete staafje, een staafje onder de loep

Filigrana glas is gemaakt van staafjes. Er zijn verschillende soorten staafjes, maar twee ervan worden verreweg het meest gebruikt: staafjes met een interne decoratie van een draad (a fili) en staafjes met een externe decoratie van een spiraal van verschillende draden (a rete). In de lezing wordt het a rete (Italiaans voor 'net') staafje geanalyseerd aan de hand van soms adembenemende glazen voorwerpen.

Sinds 2012 doet Kitty Laméris onderzoek naar filigrana glas. Toen schreef ze de catalogus ‘A collection of filigrana glass’ naar aanleiding van de tentoonstelling van de collectie Henk Germs. Samen met haar zus en broer is zij eigenaar van de Kunst en Antiekhandel Frides Laméris. Ze houdt zich vooral bezig met Romeins glas, Venetiaans- en Façon de Venise glas en tegels. Regelmatig treedt ze op als expert glas en tegels bij het televisieprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

 

  • Peter Bitter, Drinkglazen en hun gebruikers in de Gouden Eeuw van Alkmaar

 

In 1987 werd in Alkmaar door vrijwilligers beerputonderzoek op gang gebracht. Sinds 1991 vindt opgraving plaats door gemeentelijk archeologen en is onderzoek van materiële cultuur een van de structurele onderdelen van het gemeentelijk beleid. Inmiddels zijn er honderden beerputten, afvalkuilen en andere vondstcomplexen opgegraven en beschreven, waaronder veel glaswerk. In de voordracht staan naast de vondsten ook de vindplaats centraal. Veel vondstcomplexen zijn te verbinden met specifieke adressen en huizen, en zo met archivalische gegevens over eigenaren en bewoners die het glas hebben gebruikt, gebroken en gedumpt. De vondsten weerspiegelen de glasconsumptie door verschillende groepen gebruikers. De focus ligt op de ‘lange Gouden Eeuw’ (1500 tot 1650) waarin Alkmaar in grootte verdrievoudigde en de tegenwoordige binnenstad tot stand kwam.

 

Peter Bitter is sinds 1991 gemeentelijk archeoloog van Alkmaar en auteur van vele publicaties over stadsarcheologie en over Alkmaar in het bijzonder. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de Alkmaarse Grote Kerk tot 1468, het ontstaan en de ontwikkeling van Alkmaar en over begrafenisgebruiken in de 18e en vroege 19e eeuw.

 

Pauze, waarin iedereen het Jaarboek 2017 ontvangt met de voordrachten van het voorgaande symposium.

 

 

  •  Patricia CocorrisDe Wonderbaarlijke Geschiedenis van het Bloembollenglas

 

Een bloembollenglas? Dat is toch een Victoriaanse uitvinding, waar winkels als de Blokker vol mee staan?  Patricia Cocorris begon met twee geblutste en door water aangevreten glazen en haar verzameling omvat nu zo’n 700 juweeltjes. Genoeg om een boek over te schrijven: The Curious History of the Bulbvase! Daarin blijkt de geschiedenis van het bloembollenglas tot in het midden van de 18e eeuw terug te gaan.

Een tuin vol bloemen in het midden van de winter? Dat kan, maar wel binnenshuis. Die kunst beoefent Patricia Cocorris al zo’n 25 jaar. Door de bollen op speciaal ervoor gemaakte glazen te zetten staat vanaf Kerst thuis alles waar de Keukenhof pas in april mee naar buiten komt.

 

Na deze voordrachten wordt de tweede Prof. Dr Ina Isingsprijs uitgereikt. De winnaar houdt vervolgens -in het Engels- een voordracht over zijn prijswinnende artikel: “Das mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefäße der Renaissance in Europa”.

 

Om 16.00 uur wordt afgesloten met een borrel in de hal van het museum. Voor de goede voorbereiding van het symposium wordt u verzocht om u tevoren aan te melden bij contact@hethistorischgebruiksglas.nl.  

 

Het Historisch Gebruiksglas richt zich op onderzoek naar historisch gebruiksglas, glas dat een functie had in het dagelijks leven of gebruikt is bij bijzondere of feestelijke gelegenheden en niet als uiting van kunstzinnigheid is bedoeld. 

 

Lees meer

 

csm_Elke_Sada_5d94eff9cf.jpg

GEFÄSS/ SKULPTUR 3
Deutsche und internationale Keramik seit 1946

Das GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig präsentiert im dritten Teil seiner groß angelegten Überblicksschau auf künstlerische Studiokeramik seit 1946 rund 270 Arbeiten von weltweit tätigen Keramikern. Bereits 2008/2009 und 2013/2014 waren in zwei umfangreichen Ausstellungen herausragende, oft auf großzügige Schenkungen zurück gehende Arbeiten vorgestellt worden. Auf diese beiden viel beachteten Ausstellungen folgten jeweils generöse private Schenkungen an das Museum. So wuchs der Bestand des Hauses nach der ersten Ausstellung um rund 3.000 Stücke, seit 2014 zählen weitere 2.000 Arbeiten neu zur Sammlung. Dadurch kann in Leipzig einerseits das Œuvre bedeutender Künstler der Keramik intensiv und detailliert dargestellt und andererseits die Vielfalt der internationalen Szene eindrücklich vor Augen geführt werden.

 

Zur Ausstellung liegt eine umfangreiche Begleitpublikation vor.

 

Ausstellung: 10.11.2018 – 13.10.2019'.

 

Zie voor meer informatie GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig.

 

Lees meer

thumbnail_NVVCG-65.jpg

Symposium ‘Begeren en beheren, de levensloop van een object’

Ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan organiseert de NVVCG op vrijdag 19 oktober 2018 een jubileumsymposium met als thema ‘Begeren en beheren, de levensloop van een object’. Het symposium wordt gehouden in het auditorium van het Gemeentemuseum Den Haag.


Programma

 

Dagvoorzitter: prof. dr. T.M. Eliëns

10.00 – 10.30 Ontvangst en registratie

 

10.30 – 10.45
Welkom
Cees Broekhof, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas

 

10.45 – 11.15
Het mysterie van het Ru-schaaltje
Eline van den Berg MA, Conservator Aziatische ceramiek, Keramiekmuseum Princessehof

 

11.20 – 11.50
Ceramiek in 17e -eeuwse boedelinventarissen
Adri van der Meulen, Mede naamgeefster van Keramiekstichting Smeele van der Meulen

 

11.55 – 12.25
Lijnen door de tijd - Islamitische kunst in Gemeentemuseum Den Haag in beeld
Suzanne Lambooy MA, Conservator toegepaste kunst Gemeentemuseum, Den Haag

 

 

12.30 – 14.00
Lunch in Tuinzaal en mogelijkheid tot bezoek aan de tentoonstelling ’Glans en Geluk, kunst uit de wereld van de Islam’

 

 

14.00 – 14.30
Aan het eind van het verzamelen
Ronald van Egmond, Directeur stichting Het Geluid van Kunst en voorzitter van de Nederlandse Vakgroep Keramisten

14.35 – 15.05 
Het Joachim Wtewael glas
Drs. Kitty Laméris, Glas- en keramiekexpert in het AVRO-programma Tussen Kunst & Kitsch

 

15.10- 15.40
Van reparatie naar restauratie, de historie van het ambacht
Anniek Manshanden MA, Restauratie Atelier Manshanden – keramiek porselein glas 
 

15.45 – 15.50 Dankwoord door voorzitter Cees Broekhof
15.50 – 16.00 Afsluiting door dagvoorzitter prof. dr. T.M. Eliëns

 

16.00 – 17.00 Borrel in Tuinzaal

 

Aanmelden
Via de website www.vormenuitvuur.nl kunt u zich reeds aanmelden als deelnemer. De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 35 p.p. (incl. lunch). Studenten betalen € 17,50 p.p. (incl. lunch) voor deelname. Wilt u het bedrag overmaken op het IBAN van de NVVCG: NL64INGB0000448948 onder vermelding van symposium 2018 en de naam/namen van de deelnemer(s). Stuur uw aanmelding vóór 12 oktober; u ontvangt een bevestiging.

 

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, keramiek stichting Smeele van der Meulen, Capriolus en de stichting van Achterbergh Domhof.

 

Stichting_van_Achterbergh_Domhof_445px.jpg

logo-stichting-250x78.png

170202-Capriolus-logo-Nieuw.jpg

Bijna_een_kwart_miljoen_voor_Brabantse_projecten.jpg

 

 

Lees meer

40637961_531388227275109_7295859464301170905_n.jpg

De Stadsbeeldhouwer, de Avant-gardist & de Einzelgänger

Drie spraakmakende kunstenaars uit het interbellum belicht: Hildo Krop, Mommie Schwarz en Chris Lanooy

Op woensdag 26 september opent bij Kunstconsult in Amstelveen een verkoopexpositie met werk van drie spraakmakende kunstenaars uit het interbellum. Hildo Krop en Mommie Schwarz waren centrale figuren in het Amsterdamse kunstleven van de jaren 20 en 30. In dezelfde periode creëerde de eigenzinnige solist Chris Lanooy hoogtepunten uit zijn oeuvre in zijn atelier op de Veluwe en bij de Glasfabriek Leerdam.


Van elk van de drie kunstenaars is een verscheidenheid aan kunstwerken te zien. In drie kabinetten varieert het aanbod van sculpturen en werk op papier tot meubels, keramiek en glas. Grotendeels gaat het om unieke objecten. De verkoopexpositie duurt tot en met 17 oktober.

 

Hildo Krop: Stadsbeeldhouwer van Amsterdam
Dat Hildo Krop (Steenwijk 1884 – Amsterdam 1970) zou uitgroeien tot een van de belangrijkste beeldhouwers van de Amsterdamse School lag in zijn jeugd niet voor de hand. Hij werd opgeleid tot banketbakker en leek voorbestemd tot het overnemen van zijn vaders bakkerij. Toch besloot Hildo Krop om kunstenaar te worden. Hij volgde teken- en schilderlessen in Londen en Parijs en ging op zijn 24ste studeren aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn vele werken die nog altijd de openbare ruimte verrijken, leverden hem de eretitel Stadsbeeldhouwer van Amsterdam op.

Persoonlijk werk voor vrouw en vrienden
De verkoopexpositie laat zien dat Hildo Krop oneindig veel veelzijdiger was dan dat. Het aanbod loopt uiteen van een mahonie wandpaneel uit een villa in de Oranje Nassaulaan in Amsterdam, tot kleine aardewerk plastieken uit zijn eigen atelier. Een indrukwekkend persoonlijk item is de dekenkist die de kunstenaar maakte voor zijn echtgenote Mien. ‘Hildo Krop dedicavit uxori carissimae AD 1948’ staat in sierlijke letters op de deksel vermeld, wat betekent: ‘Door Hildo Krop opgedragen aan zijn geliefde vrouw in 1948’. De voorstellingen op zeven gestoken reliëfpanelen en een spreuk die is uitgesneden in een banderol verwijzen naar de bevrijding van 1945. Een persoonlijk licht op de kunstenaar werpen ook de nieuwjaarskaarten die Hildo en Mien Krop in de jaren 50 en 60 verzonden. De kaarten tonen prachtige houtsnedes en teksten, soms poëtisch of met een politieke lading. Met zijn krachtig vormgegeven houtsnedes, onder andere voor de communistische krant De Tribune, streed Krop voor een samenleving met meer gelijkheid en solidariteit.

 

Mommie Schwarz: lid van de Amsterdamse avant-garde
Samuel L. 'Mommie' Schwarz (Zutphen 1876 – Auschwitz 1942) en Hildo Krop waren bekenden van elkaar. Samen met zijn vrouw Else Berg behoorde schilder en grafisch kunstenaar Schwarz tot de Amsterdamse avant-garde. Het paar was erbij toen in 1909 kunstenaars uit de hele wereld samenstroomden in Parijs om zich onder te dompelen in het impressionisme, fauvisme en kubisme, nog voordat Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Leo Gestel – hun latere vrienden – naar de Franse hoofdstad trokken. Terug in Amsterdam werden Schwarz en Berg als hypermoderne vernieuwers beschouwd. Beiden waren uitermate productief en actief in het hoofdstedelijke kunstleven.


Levendige haventaferelen en kleurrijke schetsen
Het grafische ontwerpwerk van Schwarz kreeg van meet af aan lof. Gedurende de gehele art deco-periode maakte hij brochures, boekomslagen, illustraties en reclameplaten. In 1925, op de befaamde Exposition Internationale des Arts Décoratifs et industriels Modernes in Parijs, kreeg hij een gouden medaille in de categorie ‘Art de la Rue’. Mommie Schwarz tekende graag marktkooplieden, bouwvakkers, het laden en lossen op havenkades, en passagiers en matrozen op boten. In de verkoopexpositie is een aantal houtskooltekeningen met dergelijke levendige haventaferelen te zien. Ook is er van Schwarz een groot aantal kleurrijke schetsen in waterverf.

Chris Lanooy: Leve het experiment
Een eigenzinnige man, een solist, die rond 1900 voor bijna alle succesvolle plateelbakkerijen werkte. Het talent van Chris Lanooy (1881 – 1948) werd overal onderkend en hij schopte het zelfs tot artistiek leider, maar zijn betrekkingen waren steeds van korte duur. Zijn niet te onderdrukken drang tot experimenteren kon hij pas echt uitleven in zijn eigen atelier. Begin twintigste eeuw ontpopte Chris Lanooy zich tot een vernieuwer in de keramiek. In het interbellum kreeg hij de kans zijn kennis van glazuurtechnieken ook toe te passen in de glaskunst. Het leidde tot een reeks uitzonderlijke unica voor Glasfabriek Leerdam.

 

Zeldzame Leerdam Unica uit particuliere verzameling
In de verkoopexpositie zijn hoogtepunten te zien uit zowel het keramiek- als het glasoeuvre van Chris Lanooy. Opvallend is een zestiental Leerdam Unica, die als enige overeenkomst hun experimentele karakter hebben. Tussen 1923 en 1930 ontwierp Lanooy unica voor de glasfabriek, waarbij hij zich vooral richtte op het technische aspect. Net als bij zijn glazuurexperimenten voor keramiek, onderzocht hij de mogelijkheden van ingebrande lusters en irisé op glas. Ook sloot hij materialen als kleurpoeders, glazuren of stukjes glas tussen de lagen op, waardoor bijzondere effecten ontstonden. De zestien Leerdam Unica in de verkoopexpositie zijn afkomstig uit een belangrijke particuliere verzameling.

 

Praktische informatie over de expositie
De Stadsbeeldhouwer, de Avant-gardist & de Einzelgänger - Drie spraakmakende kunstenaars uit het interbellum belicht: Hildo Krop, Mommie Schwarz en Chris Lanooy.

Verkoopexpositie, 26 september t/m 17 oktober bij Kunstconsult, Smederij 4, 1185 ZR Amstelveen, 020-3416476, info@kunstconsult.nl, www.kunstconsult.nl

Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

Extra - Open zaterdag: 29 september van 13.00 tot 17.00 uur.


Lees meer

1308bf55-a96c-4b99-b462-468b53e3f5d6.jpg

Tentoonstelling Art Nouveau / Nieuwe zakelijkheid / Delft wegens succes verlengd

Op 30 maart is de tentoonstelling Art Nouveau / Nieuwe zakelijkheid / Delft geopend voor het publiek. Vanaf dag één is de tentoonstelling goed ontvangen. De bezoeker prijst het bijzondere verhaal, de getoonde topstukken en de spectaculaire vormgeving. Daarom is besloten de tentoonstelling Art Nouveau / Nieuwe zakelijkheid / Delft in Museum Prinsenhof Delft twee weken langer open te stellen voor het publiek.

 

Delft groeit tussen 1880 en 1940 uit van een kleine provinciestad tot één van de belangrijkste centra van de kunstnijverheid in Nederland. Deze bloeiperiode is het resultaat van een bijzondere wisselwerking tussen de Delftse industrie, Polytechnische School en de kunstateliers. Kunstenaars trekken naar Delft, bedrijven en ateliers worden bekroond op de wereldtentoonstellingen en de grafische industrie maakt een opmars. Voor het eerst vertelt Museum Prinsenhof Delft dit inspirerende verhaal.

 

Voortrekkersrol
Aanjager van de kunst en kunstnijverheid in Delft rond 1900 is de Polytechnische School, de huidige TU Delft. Hier studeren de toekomstige industriëlen en kunstenaars. Zij geven een impuls aan het artistieke klimaat van de stad, hetzij als opdrachtgever of als uitvoerder. De vooruitstrevende ondernemer Jacques van Marken, oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche Oliefabriek, speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de art nouveau in Delft. Hij is het die Jan Toorop vraagt een affiche voor de Nederlandsche Oliefabriek te ontwerpen. Het resultaat is het iconische slaolieaffiche, dat de Nederlandse art nouveau de bijnaam ‘slaoliestijl’ oplevert.

 

Van Marken vervult met zijn opdrachten aan kunstenaars ook een pioniersrol in de ontwikkeling van de bedrijfsreclame en grafische industrie. Dankzij dit creatieve klimaat voelen kunstenaars zoals Bart van der Leck en Piet Zwart, vertegenwoordigers van De Stijl en nieuwe zakelijkheid, zich aangetrokken tot Delft. In de voorwerpen van bedrijven zoals aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, Atelier van Gebrand Glas ‘t Prinsenhof en de Firma Braat komen technische innovatie, esthetiek en vakmanschap samen. Daarmee vestigt Delft zijn reputatie als stad van innovatie.

 

Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft - Kunst, kennis en industrie is nog te zien tot en met 9 september in Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1 in Delft.

 

Website Museum Prinsenhof Delft

 

Lees meer

VDM Glaskunst - Graal Vaas William Shakespeare Unica gesigneerd - Designer Rolf Sinnemark - Meesterglasblazer Wilke Adolfsson - EUR 2.995.jpg

Nationale Glas - Kunstdagen Leerdam 2018 

3e editie glasbeurs & markt voor kunstenaars

Het goedbezochte event voor oud en modern glas, de Glasdagen Leerdam, zijn inmiddels mooie jaarlijkse traditie. Tijdens het tweede weekend van september - vrijdag 7 tot en met zondag 9 september - staat Leerdam in het teken van glas… en… kunst. Want de Glasdagen Leerdam breiden in het weekend uit met een gevarieerde kunstmarkt voor individuele kunstenaars. Zij presenteren en demonstreren hun werk in hartje Leerdam. Langs de historische Zuidwal tonen bekende en nieuwe glaskunstenaars, galeries uit Nederland met oud en modern glas bijzondere collecties voor liefhebbers en verzamelaars. De toegang voor de Glas - Kunstdagen Leerdam is gratis. Op zaterdag en zondag zijn in Leerdam allerlei activiteiten op het gebied van glas & kunst. Het Nationale Glasmuseum presenteert de tentoonstelling Art Deco Glas, belofte voor het moderne. In de Glasblazerij zijn doorlopend demonstraties te bezoeken. De in 1878 opgerichte glasfabriek Royal Leerdam Crystal is ook te bezichtigen. Verder is het zaterdag en zondag Open Monumentendag, waarbij Hofje van Mevrouw Van Aerden haar deuren opent met op de binnenplaats en in de tuin plek voor glaskunstenaars.

 

Kijk op www.glasdagenleerdam.nl voor meer informatie.

Lees meer

thumbnail_White Freedom box by Katharine Morling.jpg

My Nature: solo tentoonstelling Katharine Morling bij Galerie Terra Delft

Katharine Morling startte haar carrière met het maken van geglazuurde majolica, maar was er niet gelukkig mee: op deze wijze, ingebed in de traditie, zag ze zichzelf niet als kunstenaar. In 2007 op het Royal College of Art, MA Glass and Ceramics, ontdekte ze hoe ze wilde werken: tekenen werd belangrijk.

 

Haar werk veranderde compleet toen ze begon met haar, soms levensgrote, zwart-witte stukken. Deze stukken beginnen als een schets, die ze vertaalt in 3D. Ze noemt zichzelf een driedimensionaal mens: ze wil er omheen kunnen lopen, het van alle kanten bekijken. De objecten blijven ongeglazuurd, omdat ze houdt van de onzekerheid die dat oproept: mensen zijn niet gewend aan ongeglazuurde witte klei; men wil het aanraken, voelen of het misschien papier is. Het geeft een extra dimensie aan de objecten. Met zwart geeft ze contouren aan en voegt eigenzinnige grafische details toe.

 

Haar inspiratie haalt ze uit objecten van het alledaagse leven en uit haar wandelingen over antiekmarkten. Ook de natuur, met name bloemen en vlinders, speelt een belangrijke rol. Stillevens plaatst ze in oude houten doosjes, maar ook wel in heel fraaie mahoniehouten vitrinekastjes; het matte witte porselein met de donkere contouren contrasteert prachtig met het glanzende hout. Gekleurde kwasten symboliseren haar zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Origineel en met een knipoog naar het surreële, heeft het de kunstenaar ruime internationale erkenning opgeleverd.

 

Expositie: ‘My Nature’, porselein van Katharine Morling (GB)
Periode: 18-08 tot 15-09 2018
Locatie: Galerie Terra Delft / Nieuwstraat 7 / 2611HK Delft
Informatie en contact: Joke Doedens (06-10003624) of info@terra-delft.nl

 

 

Lees meer

Hans van Bentem Girl 2015jpg.jpgThe Attic van Hans van Bentem in Oss

In Museum Jan Cunen in Oss is tot en met 16 september 2018 de tentoonstelling The Attic van Hans van Bentem te zien.  “Door mijn eigen werk gaan, is als struinen op een rommelzolder,” aldus Hans van Bentem (Den Haag 1965). Een zolder is een wereldje op zich, waar je van alles kunt aantreffen en ontdekken. Spullen waarvan je niet meer wist dat je ze had – speelgoed, oude knuffels, schoenen, een etalagepop – brengen herinneringen naar boven. Ze nodigen uit om te wroeten in het geheugen, je eigen bovenkamer.

Op de zolder van Museum Jan Cunen treffen we bustes aan. Een dictator, een pierrot, een dragqueen. Het zijn zelfportretten van Hans van Bentem, die zich in uiteenlopende uitdossingen aan ons presenteert. Zijn het personages die hij zou willen zijn, al was het maar voor een dag? Kijken we naar verschillende kanten van zijn persoonlijkheid, waarvan we met elk nieuw zelfportret een completer beeld krijgen? Of zijn het portretten van ons allemaal, uitvergroot tot karikatuur? Op zolder wordt de fantasie geprikkeld, hier spreekt de verbeelding.

Aan een balk hangt een skelet. Een hand van Mickey Mouse, een gebloemde schedel en een voet met roodgelakte nagels zijn opgestapeld tot assemblages of totempalen. Hans van Bentem associeert er visueel op los. “Ik kijk om me heen als een kind in een snoepwinkel en pluk overal wat weg.” Die verwondering en onbevangenheid klinken door in een intuïtief werkproces. Het resultaat is een directe, ogenschijnlijk speelse beeldtaal, waarin elementen uit de popcultuur, strips en niet-Westerse kunst samenkomen.

Achter de veelheid aan vormen, kleuren en motieven gaat vakmanschap schuil; in de uitvoering van zijn sculpturen streeft Van Bentem perfectie na. Hij werkt met de beste ambachtslieden in China, Tsjechië en Senegal om tot onberispelijke beelden van porselein, keramiek, glas en hout te komen. Dat zorgt voor een spannende balans: zo krachtig als de beeldtaal is, zo kwetsbaar is het materiaal.

Hans van Bentem – The Attic is tot stand gekomen met dank aan Majke Hüsstege Projects.

 

Meer informatie

www.museumjancunen.nl

 

Lees meer

 

princessehofkarinmadeinholland23april52422.jpg

Tentoonstelling Made in Holland 400 jaar wereldmerk

Met Made in Holland: 400 jaar wereldmerk presenteert het Princessehof een spraakmakende tentoonstelling over vier Nederlandse succesverhalen: Delfts blauw, Maastrichts aardewerk, art-nouveaukeramiek en Dutch Design. Aan de hand van imposante bloempiramides, kleurrijk boerenbont, populair Gouds plateel en de eigenwijze ontwerpen van designers als Maarten Baas ontdekt u hoe Nederland een wereldspeler is geworden op het gebied van keramiek. De tentoonstelling is tot en met 30 juni 2019 te zien. 

 

Iedereen kent Dutch Design wel, dat ook buiten Nederland geweldig populair is. Dit fenomeen staat in een lange traditie. Van Delfts blauw tot art nouveau, Nederlandse makers weten al eeuwenlang prachtige keramiek te vervaardigen en hier vervolgens wereldwijd succes mee te hebben. De tentoonstelling bevat niet alleen de mooiste voorwerpen, maar vertelt ook hoe Nederlandse fabrikanten buitenlandse invloeden aanwendden voor eigen succes.

 

Delft
Rond 1600 introduceerde de VOC Chinees porselein in Nederland. Binnen de kortste keren werden deze kostbare schotels en kommen razend populair. Hollandse fabrikanten imiteerden dit in beschilderd aardewerk. Veel van deze fabrieken waren in Delft gevestigd, vandaar de naam: Delfts blauw. De kwaliteit van het aardewerk was zo hoog dat het volop werd geëxporteerd naar de rest van Europa. De Engelse koningin Mary Stuart was er dol op. De tentoonstelling bevat spectaculaire bloemenhouders, sierlijke terrines en complete kaststellen. Ook beschilderde tegels werden op grote schaal geëxporteerd. Zoals een indrukwekkend tegeltableau, bestaande uit maar liefst 585 tegels.

 

Maastricht
De Maastrichtse rasondernemer Petrus Regout groeide in de 19e eeuw uit tot de eerste grootindustrieel van Nederland. Hij is de ‘Godfather’ van het bont bedrukte aardewerk en van het boerenbont, maar bedacht dit niet zelf. Vanuit Engeland liet hij materiaal, personeel en machines overkomen. Zo kon hij op grote schaal het zo bekende aardewerk maken. Bezoekers vinden in de tentoonstelling de Engelse voorbeelden, het populaire Maastrichtse aardewerk zelf, maar ook de aanpassingen die Regout deed in de modellen en decors om de Japanse en de islamitische markt te veroveren.

 

Art nouveau
Op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs stal het eierschaalporselein van Rozenburg de show. De Haagse fabrikant introduceerde daar een porselein dat zo dun was dat het licht doorliet. Bovendien waren de sierlijke flacons, vazen en serviesgoed fraai gedecoreerd met tekeningen van bloemen en dieren in een stijl die toen sterk opkwam. Vanaf 1915 wist Plateelbakkerij Zuid-Holland (PZH) de Amerikaanse markt te veroveren met Gouda Pottery. Vazen, borden, klokken, kandelaars en klompen tonen de kenmerkende matte glazuurlaag en de door Perzische keramiek en Grieks-Cypriotisch aardewerk geïnspireerde motieven.

 

Dutch Design
Aan het eind van het vorige millennium wisten Nederlandse ontwerpers wederom wereldwijd opzien te baren. Dit keer met Dutch Design, dat staat voor minimalisme, onconventionele oplossingen en een gevoel voor humor. Een theepot in de vorm van een schedel en een gigantische vaas voor een kleine plant laten deze speelse opvatting zien. Hedendaagse bloempiramides verraden dat er ook goed gekeken wordt naar de eeuwenoude traditie van het Delfts blauw. Recentelijk combineren designers oude ambachten met de nieuwste technologieën. Zo wordt keramiek bewerkt met een gasbrander of zelfs geprint.


Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 9
8911 DZ Leeuwarden
T +31(0)58 2 948 958
info@princessehof.nl

Website Keramiekmuseum Princessehof

Di t/m zo geopend van 11.00 -17.00
Maandag gesloten

 

Lees meer

COver 249 voor website[10587].JPG 

Nummer 249

 

Inhoudsopgave nummer 249 (2022/2):


Serviezen op Paleis Het Loo
Kristin Duysters

 

Glas als ijsbreker
Drinkuyts, puzzels, simulacra, pasglazen, klinkende glazen, trompe-l'oeils

Kitty Laméris, Marc Barreda                       Met bijdragen van Anna Laméris, Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, Willem van Traa, Maartje Brattinga en E. Marianne Stern

 

Een kunstnijveraar wordt keramist
Bert Nienhuis in Hagen (1912-1917)

Anne Houk de Jong


Hoe blinde passie tot een hedendaagse tegelfabriek kan leiden
Gilles de Brock over een 'overmoedig project'
Victoria Anastasyadis

 

 

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur