Home

Tony.jpgSchilders op keramiek

Tot en met 19 mei 2018 presenteert galerie Loes & Reinier het werk van Petra Bittl (1970) uit Duitsland en van Tony Laverick (1961) uit Groot Brittannië. Beide keramisten komen we regelmatig tegen op de internationale keramiekmarkten in Nederland en Duitsland. Tony Laverick exposeerde twee keer eerder bij Loes & Reinier, in 2006 en 2015.

 

Beiden zijn zij schilders op keramiek, naast hun zich steeds ontwikkelende originele vormentaal geeft het hun werk een extra dimensie. De afstandelijkheid die je ervaart bij kunstenaars die alleen maar schilderijen maken is bij hen totaal afwezig. Hun keramische vormen vragen erom om in de hand genomen te worden, de textuur van het oppervlak te voelen, het om en om te draaien om zo het driedimensionale schilderwerk te ervaren en tot leven te brengen. Wat zij verder gemeen hebben is het materiaal porselein dat zij ieder op hun eigen manier gebruiken.

 

Openingstijden

donderdag en vrijdag van 11 tot 18 uur

Zaterdag van 11 tot 17 uur.

 

Meer informatie

www.loes-reinier.com

Lees meer

2d3f2ceb-7fe8-44b3-aa36-e7601c83e864.jpg

Tentoonstelling Art Nouveau in Nederland in Gemeentemuseum Den Haag

Een nieuwe kunst voor een nieuwe en betere samenleving. Dat is waar veel kunstenaars en ontwerpers rond 1900 naar op zoek zijn. Na een eeuw van stijlen die het verleden citeren, ontstaat een nieuwe vormentaal van asymmetrie, gebogen lijnen en organische decoratiemotieven. Nederland neemt in deze artistieke zoektocht een geheel eigen plek in. Art nouveau sprankelt in ons land van vernieuwingsdrift en idealisme, maar er wordt evengoed gezocht naar het authentieke. Met een interdisciplinaire presentatie zet het Gemeentemuseum de toegepaste kunsten uit het fin de siècle in een brede context. Zo maakt de tentoonstelling de dynamiek van die tijd (1884-1914) inzichtelijk, voelbaar én herkenbaar in onze tijd waarin authenticiteit en vakmanschap opnieuw hoog in het vaandel staan.

 

De vernieuwingsdrift in de kunstwereld rond 1900 valt samen met grote veranderingen in de samenleving. Voor het eerst groeit de bevolking in de steden sneller dan op het platteland. Nieuwe communicatiemiddelen bevorderen de internationaliserende wereld. De eerste voorzichtige stappen naar kiesrechtuitbreidingen zorgen voor de opkomst van emancipatiebewegingen. En dankzij de industrialisering en een groeiende welvaart worden luxe en vermaak bereikbaar voor bredere lagen van de bevolking. In de kunstwereld, met name bij ontwerpers en sierkunstenaars, leiden de veranderingen tot tegenreacties, zoals een (her)waardering van de natuur, het platteland en het ambachtelijke.

 

Net als in omringende landen wordt in Nederland de nieuwe industriële samenleving verantwoordelijk gehouden voor ‘het verval der kunsten’. “We zijn kinderen van de eeuw der stoommachine, der telegraaf en der elektriciteit. We hebben ons afgewend van het schoone en daarom begrijpen we het niet meer”, betoogde sierkunstenaar Johannes Ros melancholisch.

 

Er zijn wel grote verschillen met buurlanden als België en Duitsland. Een nieuwe expressieve vormentaal moet daar vooral appelleren aan het vonkende levensgevoel van een wereld die in stroomversnelling raakt, terwijl de art nouveau in Nederland juist streeft naar het ‘ware’, het ‘echte’, het oorspronkelijke. De herwaardering van het ambacht, de hervorming van het tekenonderwijs, de grote waardering voor het volmaakte en ongerepte van de natuur, en de fascinatie voor exotische, ‘onbedorven’ culturen; de drang naar vernieuwing en het idealisme gaan hand-in-hand met het zoeken naar authenticiteit.

 

Schoonheid als levensnoodzaak

Veel ontwerpers, sierkunstenaars en kunstcritici wijzen de flamboyante vormentaal van omringende landen af. Een ‘nieuwe kunst’, zo menen zij, moet aansluiten bij de nationale volksaard en de zwierige, losbandige zweepslaglijn zou niet passen niet bij de vermeend nuchtere Hollandse inborst. In felle bewoordingen, zoals de ‘kant-nog-wal-rakende wulpschheid’ van de Belgen of de ‘opdirkingskunst’ van de Duitsers, wordt de sierkunst van omringende landen weggezet als iets waar de Nederlandse kunstenaars verre van dienden te blijven. Toch blijken veel ontwerpers en kunstenaars niet ongevoelig voor de internationale vormgeving. Wie goed kijkt, ziet dat de sierlijke zweepslaglijnen rond de eeuwwisseling ook in Nederland zijn sporen hebben nagelaten, met name in Den Haag. Niet alleen in de architectuur, ook in de toegepaste kunsten.

 

Hoe fel sierkunstenaars en kunstcritici in theoretisch opzicht soms ook naar elkaar uithalen, in de praktijk bestonden velerlei smaakrichtingen naast elkaar en werden elementen uit verschillende stromingen gecombineerd. Dit heeft de art nouveau in Nederland een zeer pluriform uiterlijk gegeven. Wat al deze kunstenaars bond was de overtuiging dat goede vormgeving een belangrijke voorwaarde was voor een betere maatschappij: schoonheid was voor hen een ‘levensnoodzaak’.

 

Interdisciplinaire opzet
Na de succesvolle tentoonstelling Art Deco – Paris, waarin het werk van de Franse couturier Paul Poiret in een brede context werd geplaatst, staat nu de periode voorafgaand aan de art deco centraal. Art Nouveau in Nederland legt de focus op de periode tussen 1884 – 1914 en zoomt in op de ontwikkelingen in ons land. De grote selectie van meer dan 350 werken, waaronder affiches en boekbanden van Jan Toorop, kamerschermen van Jac. van den Bosch, kalenderbladen van Anna Sipkema, verfijnde natuurstudies van Theo Nieuwenhuis, metaalwerk van Jan Eisenloeffel, meubels van Johan Thorn Prikker en complete interieurs van Karel de Bazel en Hendrik Petrus Berlage, biedt een rijk beeld van deze tijd. De insteek van de tentoonstelling is interdisciplinair en duidt de stroming in overkoepelende thema’s als ‘Terug naar de natuur’ en ‘Verlangen naar het Oosten’.

 

Naast het accent op de versmelting van de kunsten, is er aandacht voor afzonderlijke ontwerpers, waaronder een aantal tot nu toe onbekende (vrouwelijke) kunstenaars. Verder is er aandacht voor specifieke motieven en details, voor de invloed van het ontwerponderwijs en de band met Den Haag, een belangrijk centrum van de art nouveau in Nederland.

 

Art Nouveau in Nederland
21 april 2018 t/m 28 oktober 2018


Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
www.gemeentemuseum.nl

 

 

Lees meer

draaidemonstratie-300x225.jpg

Open dagen en Open Studio weekend bij Pottenbakkerij Hoogland

Op zaterdag 21 en zondag 22 april organiseert Pottenbakkerij Hoogland Open Dagen/Open Studio Weekend. Iedereen is welkom om te komen kijken hoe er in de pottenbakkerij wordt gewerkt. Het Open Dagen/Open Studio Weekend wordt dit jaar voor de 20ste keer georganiseerd.


Er worden diverse demonstraties gehouden. Zo worden er potten gedraaid en er is te zien hoe met behulp van kwasten, penselen en ringeloren werk met verschillende engobes wordt beschilderd. Imants Ancans zal met zijn leerlingen van Keramiekcentrum de Tiendschuur Tegelen op beide dagen raku-stook demonstraties verzorgen. Er wordt een videofilm getoond waarop U het hele proces van kleibereiding, draaien, afwerken, decoreren, glazuren en stoken te zien krijgt. Ook is er dan de gelegenheid om in een gemoedelijke sfeer, met ons over ons werk van gedachten te wisselen.


Tijdens het hele Open Dagen/Open Studio Weekend is er in de pottenbakkerij te zien hoe er potten worden gedraaid op de draaischijf. Niek Hoogland geeft diverse demonstraties van de verschillende decoratie technieken die worden toegepast in de Tegelse pottenbakkerij. Ook is er de gelegenheid om informatie in te winnen over de diverse workshops die wij geven. In de winkel van de pottenbakkerij wordt nieuw werk van Pim van Huisseling en Niek Hoogland gepresenteerd. Iedereen is welkom en de koffie en thee staan klaar.

 

POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
Pim van Huisseling & Niek Hoogland
PARKSTRAAT 11 B
5935 BM STEYL
TEL 0(031)77-3736775
info@niekhoogland.nl
www.niekhoogland.nl

 

Zoals altijd raden wij iedereen die ons komt bezoeken aan dit te combineren met een bezoek aan Keramiekcentrum de Tiendschuur Tegelen op nog geen 2 kilometer van onze pottenbakkerij.

Lees meer

SKNN-bij-CBK-Emmen-Diana-Westerkamp.jpg

Tentoonstelling Over ambacht en vrije expressie – 30 jaar Stichting Keramisten Noord Nederland

In de tentoonstelling ziet u keramisch werk in vele verschillende technieken. Naast potten en schalen zijn handgevormde figuren en uit platen klei opgebouwde werken te zien. Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan presenteerde de Stichting Keramisten Noord Nederland een jubileumboekje. In deze jubileumgids is niet alleen het werk vertegenwoordigd van de honderd keramisten die deelnemen  aan de tentoonstelling bij het Centrum beeldende Kunst Emmen, maar ook het werk van de overige aangesloten leden.

 

Centrum Beeldende Kunst Emmen
Ermerweg 88b
Emmen, Nederland
+31 591685820
cbk@emmen.nl

Lees meer

2c57af7e-c446-4ea3-975d-ab3a5b3d0ef5.jpg

Tentoonstelling Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft in Museum Prinsenhof Delft

Delft groeit tussen 1880 en 1940 uit van een kleine provinciestad tot één van de belangrijkste centra van de kunstnijverheid in Nederland. Deze bloeiperiode is het resultaat van een bijzondere wisselwerking tussen de Delftse industrie, Polytechnische School en de kunstateliers. Kunstenaars trekken naar Delft, bedrijven en ateliers worden bekroond op de wereldtentoonstellingen en de grafische industrie maakt een opmars. Voor het eerst vertelt Museum Prinsenhof Delft dit inspirerende verhaal in de overzichtstentoonstelling Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft. De tentoonstelling tot en met 26 augustus te zien.

 

“De tentoonstelling is een visueel spektakel, waarin we een unieke periode in de Delftse geschiedenis laten zien”, zegt Janelle Moerman, directeur van Museum Prinsenhof Delft. “De samenwerking tussen de industrie, kunstenaars en Polytechnische School is van grote internationale betekenis. In die tijd werd dit al erkend. De Porceleyne Fles en Atelier van Gebrand Glas ‘t Prinsenhof wonnen bijvoorbeeld verschillende prijzen op de wereldtentoonstellingen rond 1900. Zo laten we het sectieltableau ‘Afgunst’ van Adolf le Comte zien, dat in 1902 met een gouden medaille is bekroond op de wereldtentoonstelling van Turijn. Het is speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd. Dat zo’n verscheidenheid aan Delftse objecten, zoals affiches, keramiek en glas-in-lood, nu samen te zien is, is heel bijzonder.”

 

Voortrekkersrol
Aanjager van de kunst en kunstnijverheid in Delft rond 1900 is de Polytechnische School, de huidige TU Delft. Hier studeren de toekomstige industriëlen en kunstenaars. Zij geven een impuls aan het artistieke klimaat van de stad, hetzij als opdrachtgever of als uitvoerder. De vooruitstrevende ondernemer Jacques van Marken, oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche Oliefabriek, speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van de art nouveau in Delft. Hij is het die Jan Toorop vraagt een affiche voor de Nederlandsche Oliefabriek te ontwerpen. Het resultaat is het iconische slaolieaffiche, dat de Nederlandse art nouveau de bijnaam ‘slaoliestijl’ oplevert.

 

Van Marken vervult met zijn opdrachten aan kunstenaars ook een pioniersrol in de ontwikkeling van de bedrijfsreclame en grafische industrie. Dankzij dit creatieve klimaat voelen kunstenaars zoals Bart van der Leck en Piet Zwart, vertegenwoordigers van De Stijl en nieuwe zakelijkheid, zich aangetrokken tot Delft. In de voorwerpen van bedrijven zoals aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, Atelier van Gebrand Glas ‘t Prinsenhof en de Firma Braat komen technische innovatie, esthetiek en vakmanschap samen. Daarmee vestigt Delft zijn reputatie als stad van innovatie.

 

Vormgeving
De tentoonstelling is vormgegeven door Caspar Conijn. Voor de Hermitage in Sint-Petersburg mocht hij vorig jaar als eerste buitenlander een tentoonstelling vormgeven. Conijn brengt het Delft van rond 1900 tot leven met levensgrote foto’s en wanden van slaoliekistjes. Hij geeft hiermee de medewerkers van de Delftse industrie, kunstateliers en Polytechnische School een gezicht.

 

Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft - Kunst, kennis en industrie is te zien tot en met 26 augustus 2018.
 

Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1 in Delft
website Museum Prinsenhof Delft

Lees meer

Claudia-Biehne.jpg“Kleistof” textiele én keramische kunst.

Naai-, brei-, weef-  en ander keramisch handwerk in de Tiendschuur vanaf 13 april.

‘Handwerken’ met klei, staat centraal in de nieuwe expositie in Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen. Eigenlijk is elk ambacht en praktisch elke beeldende kunstvorm handwerk. Een aantal keramisten doen het als het ware dubbel. Zij werken met klei én zij doen dat op zo’n manier dat het heel sterk aan het ‘textiele’ handwerken doet denken. Deze kunstenaars spelen in op de come-back van naaien, haken, breien en zelfs macrameeën. Ze zijn afkomstig uit veel verschillende landen, maar ze doen allemaal hetzelfde met de plooibare klei. Het resultaat is een verrassende en warme expositie die een heel nieuwe visie toont op het ‘hand’werken met klei.

De expositie is te zien tot en met 9 september.

 

“Kleistof” toont werk van Jeannine Marchand (Puerto Rico), Claudia Biehne (D), Martha Pachon (I), Silke Decker (D), Lut Laleman (B), Cecil Kemperink (NL), Bénédicte Vallet (F), Nathalie Doyen (B), Fenella Elms (UK), Heide Nonnenmacher (D), Susan O’Byrne (UK) en Kaat Schulte (NL).

 

De opening van de expositie is vrijdag 13 april om 16.00 uur en zal worden ingeleid door conservator/ manager Sacha Odenhoven.

 

Bij de expositie worden diverse activiteiten georganiseerd:
Kaat Schulte: 14 april, 11.00 uur; verzorgt persoonlijke toelichting van haar werk
Cecil Kemperink: 15 april, 14.00 uur; demonstreert haar technieken
Bénédicte Vallet: 26 augustus, 11.00 uur; demonstreert haar technieken
Heide Nonnenmacher : 8 september, 14.00 uur; demonstreert haar technieken
Lut Laleman: 9 september, 14.00 uur  demonstreert haar technieken

 

Meer informatie

www.tiendschuur.net

Lees meer

right_bwc7179.jpg

American Beauty

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch bezit een van de belangrijkste collecties Amerikaans keramiek. Een overzicht met meer dan 120 stukken laat de rijkdom van de collectie zien.

Sinds de jaren tachtig heeft het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch een verzameling keramiek uit de VS opgebouwd, in omvang de grootste in Europa. Globaal bestrijkt deze collectie een halve eeuw: van de jaren vijftig uit de vorige eeuw tot het begin van de 21ste eeuw. Kenmerkend aan het werk van de Amerikaanse keramisten is ‘do what you want!’ en een verlangen naar extremiteiten, wat naadloos aansluit bij dit land van de American Dream, verbeelding, avontuur en grenzeloze mogelijkheden. In deze keramiek gaat het van extravagant tot sereen, van taboedoorbrekend tot traditioneel, van gewoon mooi tot lichtvoetig politiserend of verwijzend naar de massacultuur.

 

3 maart t/m 3 juni 2018

 

www.sm-s.nl

 

 

 

 

Lees meer

 

marina-nieuwnummer-still.jpgJubileumnummer Museumtijdschrift

In april bestaat Museumtijdschrift 30 jaar en daarom is dit extra dikke jubileumnummer een waar feestje. Dit nummer is een combinatie van artikelen over de beste en mooiste tentoonstellingen van dit voorjaar en artikelen die het 30-jarig bestaan vieren. Uiteraard is er aandacht voor de grote Eschertentoonstelling in het Fries Museum Leeuwarden en voor de weelderige Hollandse Art Nouveau in het Gemeentemuseum Den Haag,

 

In de special wordt achterom gekeken, wordt erop uitgetrokken met 30 tips voor kunst in de openbare ruimte en wordt de blik naar voren gericht. Hoe ziet het museum eruit over 30 jaar? Met onder anderen Wim Pijbes, Benno Tempel, Iris Kensmil, Maarten Doorman, Erik van Lieshout, Mels Crouwel , Lidewij de Koekkoek.

 

Verder onder andere vier prachtige, uitneembare XL kunstkaarten van Emo Verkerk, Maria Roosen, herman de vries en Loes Koomen.

 

Meer informatie

www.museumtijdschrift.nl

Lees meer

Vanleeuwen_China.-Famille-Rose.-Copy-420x420.jpg19 t/m 22 april: Art Breda

ART BREDA biedt een mix van kunst en antiek uit alle culturen en perioden uit de collecties van kunst- en antiekhandelaren en galerieën voor hedendaagse kunst uit Nederland, België en Duitsland. Specialisten op het gebied van oude schilderkunst, antiek, 20ste eeuws design, Aziatica, Art Deco, klokken, juwelen, zilver en nog veel meer tonen topstukken uit hun collecties. Daarnaast brengen galerieën voor hedendaagse kunst een breed scala aan schilder- en beeldhouwkunst, fotografie, glas en keramiek van bekende kunstenaars en jong talent.

 

De deelnemers zijn geselecteerd door commissies die garant staan voor professionaliteit en kwaliteit. Voorafgaande aan de opening van de beurs worden alle aangeboden objecten beoordeeld door deskundige keuringscommissies. Hierdoor is de koper er van verzekerd dat het werk volkomen authentiek en van de hoogste kwaliteit is.

 

Openingstijden

wo. 18 april: opening voor genodigden
do. 19 april t/m zo. 22 april: 11:00 – 18:00 uur
vr. 20 april: 11:00 – 21:00 uur

 

Locatie

Breepark (gratis parkeren)
Bavelseparklaan
4817 ZX Breda

 

Meer informatie

www.artbreda.nl

Lees meer

vuur.jpg

Expositie Too hot to handle!

Too Hot to Handle! is een expositie over de actuele stand van zaken in de keramiek. Deze discipline is hot en staat op dit moment sterk in de belangstelling en in diverse musea worden dan ook grote tentoonstellingen georganiseerd met keramiek in de hoofdrol. Het spectrum waarbinnen hedendaagse keramiek zich beweegt is in de laatste decennia enorm uitgebreid. Keramiek als discipline heeft zich losgemaakt van conventies en zich ontwikkeld tot een autonome kunstvorm, doordat er grenzen zijn verlegd in beeldende, inhoudelijke en technische zin. Precies dit willen we met deze expositie laten zien: niet alleen de grote diversiteit binnen de keramiek, maar ook het grensverleggende karakter ervan.

 

Aan Dien Jorien Geertsma, Angelique Heffelaar, Frank Porcelijn en Sies Vrasdonk (KCB-leden) en Wil van Blokland, Nesrin During en Cecil Kemperink (gasten van buiten het KCB) is gevraagd om nieuw werk te selecteren, werk dat op de een of andere manier een nieuwe stap is binnen het eigen oeuvre. Keramiek is in alle gevallen het startpunt. Resultaat is een expositie die ongewone en verrassende beelden oplevert, met keramische objecten die raakvlakken hebben met schilderkunst of gemaakt zijn in combinatie met andere media zoals audio, foto, video.

 

Er zijn wandobjecten, installaties en er is werk van zeer groot formaat dat in China gemaakt is. Een bijzondere video performance met beweeglijke kleisculpturen maakt deel uit van de expositie, waarbij het specifieke geluid van gebakken klei een hoofdrol speelt.

 

De tentoonstelling Too Hot to Handle! wordt zondag 18 maart 17:00 geopend.

 

KunstenaarsCentrumBergen 
Hoflaan 26
1861 CR Bergen (NH)
www.kunstenaarscentrumbergen.nl
T 072 5898927 (Kranenburgh)
info@kunstenaarscentrumbergen.nl


Openingstijden
dagelijks 11:00 -17:00
(maandags gesloten)

 

Tentoonstelling Too Hot to Handle!
18 maart t/m 29 april 2018
te bezichtigen in de expositieruimte van
het KCB op de 1e verdieping

Lees meer

 cover 245.JPG

Nummer 245

 

Inhoudsopgave nummer 245 (2021/1):

Henry Havard en Delft
Over de rol van een Franse balling in een Nederlandse renaissance
Jo Tollebeek

Antiek Glas in het vernieuwde Allard Pierson
René van Beek

Van grote eenvoud en schoonheid
Passie van een verzamelaar voor kunstnijverheidsglas van K.P.C. de Bazel
Jan Kees van Os

Human after all
La condition humaine in klei
Victoria Anastasyadis

 

 

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur