Home

3115766.jpg

In memoriam Pieter Jan Tichelaar

 

Op 25 augustus 2020 overleed op 92 jarige leeftijd dr. ir. Pieter Jan Tichelaar.

In de overlijdensadvertentie die door de familie werd opgesteld, werd hij gekenschetst als markant, eigenzinnig, Makkumer. Mensen die Pieter hebben gekend zullen dit onmiddellijk herkennen.

 

Tichelaar werd op 28 juni 1928 geboren in het fraaie familiehuis aan de Turfmarkt 5 in Makkum.

Hij trouwde met mevr. drs. M.A van den Hoek met wie hij drie kinderen kreeg, Janneke, Jan en Annemiek. Later trouwde hij met mevr. J.V. Metz.

Pieter was geboren voor een loopbaan in het Fries aardewerk. Zijn voorouders legden reeds vóór 1572 de basis voor de keramische industrie in Makkum en vanaf 1700 werd het Makkumer aardewerk gemaakt.

Hij volgde de Rijks HBS in Harlingen en studeerde aansluitend scheikundige technologie aan de Technische Hogeschool in Delft. In 1958 keerde de jonge ingenieur terug naar zijn geboorteplaats, waar hij in het bedrijf kwam waar zijn vader toen de scepter zwaaide. Van 1964 tot 1985 was Pieter directeur van Tichelaar Koninklijke Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek. Later zou ook zijn zoon Jan directeur van Koninklijke Tichelaar worden. Pieter wist zwaargewichten uit het Nederlandse bedrijfsleven te strikken voor de functie van commissaris van het bedrijf en de aandeelhouders hebben doorgaans een warme sympathie voor hetgeen er in Makkum gebeurde.

In 1984 trad hij terug uit de dagelijkse leiding, maar bleef tot eind 1992 voor halve dagen betrokken bij zijn dierbare fabriek. Naast zijn werkzaamheden voor het familiebedrijf was hij bestuurlijk actief in de keramische brancheorganisaties, de politiek en een groot aantal maatschappelijke en culturele organisaties. Ook vervulde hij enkele commissariaten.

In zijn door hem opgerichte adviespraktijk Yme Freerks bv verrichte hij interim-werkzaamheden, bedrijfsonderzoeken en trad hij op als mediator.

 

Tichelaar reisde in de jaren zestig met zijn toenmalige vrienden Jan Pluis en Minze van den Akker door Europa om onderzoek te doen en te verzamelen. Hij bracht een belangrijke verzameling Friese majolica en faience bijeen die tentoongesteld werd in Museum De Waag, schuin tegenover zijn geboortehuis. Toen in 1998 het museum niet langer levensvatbaar bleek, is de verzameling in eigendom overgedragen aan de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden, een voor Friesland heel belangrijke culturele stichting. Deze stichting bracht de collectie onder in Keramiekmuseum het Princessehof aldaar.

Later volgde de modellencollectie van de fabriek met vele honderden stukken aardewerk uit eind 19de en begin 20ste eeuw, die hem van een beschrijving en foto werden voorzien.

 

Het belangrijke bedrijfsarchief van de aardewerk- en tegelfabriek, met onder meer duizenden sponsen (sjablonen), was al eerder door zijn vader aan het toenmalige Rijksarchief in Leeuwarden overgedragen, maar Pieter voorzag nog veel materiaal van beschrijvingen, zich terdege bewust van het feit dat hij de laatste was die het nog uit eigen ervaring wist.

Het geboortehuis van Tichelaar, dat vanaf 1700 in de familie was, was in de loop der tijd voorzien van een onbedoelde staalkaart van tegels uit de fabriek. Als liefhebber zorgde hij voor een verantwoorde restauratie en de gehavende tegeltableaus werden zorgvuldig in oude luister hersteld.

Nadat hij vele jaren in het huis had gewoond, droeg hij het over aan de Vereniging Hendrick de Keijser.

Ook elders in Makkum was hij betrokken bij restauraties van oude huizen.

 

De werkdrift en de passie van Tichelaar was enorm. Als anderen zijn tempo niet konden bijhouden, kon hij weleens ongeduldig of zelfs dwingend zijn, maar altijd met de goede zaak voor ogen. Hij was een levensgenieter en met zijn enorme flair wist hij velen te overtuigen van het nut van de projecten waaraan hij werkte. Hij leek iedereen te kennen.

Die eigenschappen kwamen goed van pas toen hij in 1998 het initiatief nam een serie boeken te laten verschijnen over de producten waaraan zijn familie zo’n belangrijke bijdrage had geleverd.

Hij richtte de Stichting Fries Aardewerk op met het doel een vehikel te hebben om fondsen te kunnen werven voor de boeken over aardewerk uit Harlingen, Bolsward en Makkum.

Zelf trad hij als administrateur op en door zijn uitstekende contacten verzorgde hij een belangrijk deel van de niet onaanzienlijke fondswerving.

 Mede dankzij Jan Pluis, Sytse ten Hoeve en Arend Jan Gierveld ontstond een serie van zes standaardwerken over Fries aardewerk, gevolgd door een deel geschreven door Paul Smeele en Adri van der Meulen over de pottenbakkers van Friesland.

Ook het archeologisch materiaal dat betrekking had op Fries aardewerk had zijn belangstelling en hij organiseerde een dag voor deskundigen die vele duizenden scherven in het fabrieksgebouw van Tichelaar konden bekijken, daarmee de collectieve kennis en belangstelling stimulerend.

 

De twee door Pieter Jan Tichelaar geschreven delen over, hoe kan het ook anders, Tichelaar Makkum 1700-1876 en 1868-1963 leidden zelfs tot een promotie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij op 28 april 2004 de graad van doctor behaalde. Toen hij bij de verdediging van zijn proefschrift de vraag kreeg hoe het toch kon dat zijn doopsgezinde voorouders ook vaatwerk voor de katholieke eredienst hadden gemaakt, maakte hij zich breed achter het spreek gestoelte en zei uit de grond van zijn hart: ‘Daar heb ik nou nog nooit over nagedacht’. De driehonderd aanwezigen barsten in lachen uit. Het was Tichelaar ten voeten uit.

 

De laatste jaren namen zijn geestelijke vermogens af en hij was zich daarvan zeer bewust. Op de vraag hoe het ging, antwoordde hij met een glimlach op zijn gezicht heel passend: ‘Ik ben net een oude boom in de herfst, elke keer valt er een blaadje af’.

 

Toen ik ruim een maand voor zijn overlijden bij hem op bezoek was liet hij mij uit met de woorden: ‘je krijgt wel bericht’. Dat bericht kwam nadat hij in familiekring was gecremeerd.

Mét hem is een fenomeen in Friesland en daarbuiten gestorven en heeft keramisch Nederland een grootheid verloren.

 

Hugo ter Avest,

bestuurslid Stichting Fries Aardewerk en directeur Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen

 

Foto: LC/Catrinus van der Veen

Lees meer

cor unum ddw.jpg

Cor Unum in de DDW

 

Helaas - maar begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden - vindt er dit jaar geen Dutch Design Week plaats in Eindhoven. Gelukkig worden er voor de echte liefhebbers tal van alternatieven geboden.

 

Zo ook door de cultuur-, food- en design-ondernemers gevestigd aan de Cultuurpoort van Den Bosch. Rondom Vughterstraat 270 hebben Cor Unum, Mr. Design, Garage Pompen & Verlouw, het Glaslab Den Bosch, studio Vrienden en brasserie Buurt de creatieve handen ineen geslagen voor een alternatieve design tour.

 

Tijdens deze tour biedt Cor Unum voor liefhebbers van keramisch design een gratis rondleiding aan door haar inspirerende werkplaats. Het geeft bezoekers de gelegenheid met eigen ogen te zien op welke wijze de ontwerpen van toonaangevende kunstenaars resulteren in unieke producten. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober kunt u zich opgeven voor een rondleiding met maximaal 4 personen. Bespreek een tijdslot via info@cor-unum.com

 

9:00 tot 10:30 uur

11:00 tot 12:30 uur

13:00 tot 14:30 uur

15:00 tot 16:30 uur

 

Lees meer

RMO gezichtskraal.jpg

Het mooiste glas uit de collectie van het RMO

 

Glasmakers uit de oudheid waren uitzonderlijk bedreven in het maken van de fraaiste vormen en kleuren. De tentoonstelling Glas getuigt van hun vakmanschap. U ziet een ruime selectie van het mooiste glas uit de museumcollectie, onder andere afkomstig uit Egypte, de Klassieke wereld en Nederland. Voor de fijnproevers onder de kunstliefhebbers.

 

Glas uit het oude Egypte, Griekenland en Rome

 

U ziet een aantal van de vroegste glazen voorwerpen uit het oude Egypte, zoals cosmeticaflessen en amuletten. Ook Romeins glas, armbanden uit de Europese ijzertijd (de ‘La Tène-periode’), sieraden, gemmen, speelstenen, Grieks glas, bijzondere Merovingische bekers en enkele vroeg-islamitische glazen behoren tot de hoogtepunten.

 

Op herhaling, maar ook nieuw

 

Deze tentoonstelling was in de zomermaanden van 2019 ook te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. In 2020 gaat de tentoonstelling op herhaling. De selectie voorwerpen is aangepast ten opzichte van vorig jaar. In Glas ziet u bovendien 24 exclusieve hoogtepunten uit een van de belangrijkste privé-glasverzamelingen ter wereld.

 

Glasverzameling Rijksmuseum van Oudheden

 

De glasverzameling van het Rijksmuseum van Oudheden is bijzonder vanwege de omvang, diversiteit en breedte van de collectie. Het museum beheert bijvoorbeeld de rijkste collectie Romeins glas in Nederland. Een groot deel van de glascollectie ligt in de depots, waar het zorgvuldig wordt bewaard en bestudeerd. Glas zet de juweeltjes uit deze verzameling de komende zomer in de spotlights.

 

Bijzonder en veelzijdig

 

Als je kwartszand, soda en kalk verhit, smelt het samen tot glas. Het is een bijzonder en veelzijdig materiaal. Ambachtslieden konden er duizenden jaren geleden al de mooiste objecten van maken. Tegenwoordig is glas een vanzelfsprekend materiaal dat overal om ons heen is, van vensterglas tot drinkglazen, brillen en glasvezelkabels. Maar welbeschouwd hoort glas thuis in het rijtje zeer spectaculaire ontdekkingen van de mens.

 

Esthetisch en praktisch

 

Glas uit de oudheid is fascinerend vanwege de kwetsbaarheid ervan. De voorwerpen hebben soms ongelooflijk dunne wanden en zijn daarom vederlicht. Bovendien zijn ze vaak gemaakt in zeer levendige vormen en mooie kleuren. Hoe waren mensen zo lang geleden in staat dit te maken? En hoe heeft het glas zo lang intact kunnen blijven? Niet alleen voorwerpen met een hoge esthetische waarde werden van glas gemaakt, maar vaak ook gebruiksvoorwerpen. Die kunnen ons veel zeggen over hoe mensen lang geleden leefden.

te zien t/m 28 februari 2021

 

www.rmo.nl

 

 

Lees meer

Historisch Gebruiksglas.jpg

Symposium Stichting Het Historisch Gebruiksglas, zaterdagmiddag 31 oktober

 
Stichting Het Historisch Gebruiksglas organiseert elk jaar een symposium in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Nu al voor de vijfde keer. Vanwege de viruspandemie dit jaar virtueel vanuit het RMO.
 
U kunt zich aanmelden via contact@hethistorischgebruiksglas.nl  Vervolgens ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen om het symposium op uw computer, laptop of tablet te volgen. 

                
Het symposium kent de volgende sprekers:
Jill van der Sterren, Projectleider presentaties in het Rijksmuseum van Oudheden:
Hoogtepunten uit de tentoonstelling Glas in het RMO.
 
Christiaan Schrickx, Senior-archeoloog, Archeologie West-Friesland:
Venetiaanse glasschijven bij een opgraving in Hoorn, een serie glazen schijven in verschillende kleuren glas, waarvan een deel is voorzien van de stempels van een glasfabricant uit Murano, Venetië.

Als laatste levert de winnaar van de Prof. Dr Ina Isingsprijs 2020 Jerzy J. Konicki Goldfinger vanuit Warschau zijn bijdrage. Om organisatorische redenen zal diens artikel pas in het volgende Jaarboek verschijnen.

De voordracht van Johan Veeckman, Hoofd afdeling onroerend erfgoed, Stad Antwerpen over
Archeologisch glas uit Antwerpen is naar volgend jaar verschoven.

 
Jaarboek Historisch Gebruiksglas
Deelname aan het symposium blijft gratis. Wel wordt u gevraagd bij uw aanmelding € 15 over te maken als bijdrage voor het Jaarboek 2019 (met verzending) op bankrekening: NL61 RABO 0305 0005 19. Het Jaarboek wordt u zo snel mogelijk toegestuurd. Vergeet niet uw postadres op te geven voor de verzending.
Het Jaarboek behandelt deze keer onderwerpen als: De ontdekking van het glasblazen in de 1e eeuw BC; Waar komt die Romeinse glazen schaal vandaan; Opgegraven vensterglas uit de 16e eeuw; Een bierbrouwerij uit de 14e/15e eeuw in Deventer; en Het restaureren van antiek glas in de praktijk.


Ook de voorgaande Jaarboeken van 2016, 2017 en 2018 zijn nog beperkt op voorraad, te bestellen bij contact@hethistorischgebruiksglas.nl Leden van de Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas betalen voor de vier Jaarboeken samen € 50.
 


Isingsprijs 2022
De inzendingstermijn voor de Isingsprijs 2022 sluit eind 2021 Wij vragen u dit in uw netwerk bekend te maken en/of zelf een artikel in te zenden. De jury verwacht weer een groot aantal inzendingen bij glasprijs@hethistorischgebruiksglas.nl

 

www.hethistorischgebruiksglas.nl

Lees meer

KUNIHIKO MORIGUCHI.jpg

Moriguchi Kunihiko: Yuzen / Design – Crossroads of Creativity

The National Museum of Modern Art, Kyoto

 

Moriguchi Kunihiko has been designated a Living National Treasure for his mastery of the Yuzen (resist dyeing) technique. By boldly combining graphic design ideas and geometric patterns informed by his studies in Paris, Moriguchi has pioneered new creative possibilities that go beyond the traditional craft of Yuzen. From kimono production to graphic design work exemplified by his shopping bags for the Mitsukoshi department store, Moriguchi takes artisanal skills and refined sensibilities accumulated over the course of Yuzen design history as a point of departure for a practice that reintroduces this venerable tradition to contemporary society. This exhibition introduces Moriguchi Kunihiko’s creative activities, which emerge from various intersections between Yuzen and design, tradition and modernity, and East and West.

 

2020.10.13 tue. - 12.06 sun.

www.momak.go.jp

Lees meer

The Extravagance Factory.jpg

The Extravagance Factory

Meissen and Chantilly porcelain

 

For the first time, a major exhibition will explore the dialogue between two productions that marked the decorative arts during the Age of Enlightenment. Presented in the prestigious large suites of the château which also date from the 18th century and enhanced by a spectacular setting designed by Peter Marino, this exhibition will be an opportunity to admire pieces of a rarely achieved technical skill and luxury, combined with the gaiety of the century of art de vivre.

 

The rarity and exoticism of their shapes anddecoration, the translucent quality and purity of their white colour, made porcelain among the most sought-after objects during the first half of the 18th-century. The importing of porcelain from China then from Japan, mostly by the Dutch East India Company, meant that Asian productions filled the boutiques of marchands merciers and collectors’ cabinets.

 

This was the case in both Dresden and Chantilly, where our two prince collectors resided. The exhibition will display a selection of the most beautiful examples of Asian porcelain acquired by Augustus the Strong that are still kept in Dresden. And, for the first time, some of the most important Chinese and Japanese porcelain pieces which were at Chantilly until the French Revolution will return to the château, to the very place where the Prince of Condé had displayed them so tastefully!

 

The aesthetic developed at Meissen and Chantilly resolutely pointed towards the Far East: these manufactories played a prominent role in the development of Chinoiserie in the decorative arts. As an exotic material par excellence, porcelain was one of the main vectors of this style. Both at Chantilly and Meissen, strong reference was made to Japanese productions of the Kakiemon style, with their stylised Japanese motifs, arranged without any symmetry or perspective, highlighting the porcelain’s whiteness.

 

The exhibition will linger on these continual exchanges with Asian models and on the dialogue between productions from Chantilly and Meissen but also on the creativity of these two manufactories who relied on books of designs. An array of laughing pagodas, these highly exotic statuettes inspired by paunchy Buddhas, will invite the visitor to discover a fantasy China as an 18th-century connoisseur.

Animals were not to be outdone: porcelain monkeys will return to the monkey room while a menagerie of extraordinary porcelain aviaries will surprise and arouse wonder in visitors.

 

 

Useful information:

 

From 5 September 2020 to 3 January 2021

Location: the large suites in the château de Chantilly

Ticket Prices: Exhibition included in the Domain ticket without supplement

 

domainedechantilly.com

 

 

 

Lees meer

Zoe Paul.jpg

Exposition Zoë Paul

 

La galerie de Sèvres est heureuse d’exposer du 20 octobre au 22 novembre 2020 le travail de la jeune artiste Zoë Paul. Si l’artiste travaille avec différents médiums, elle utilise de manière unique la céramique pour la réalisation à grande échelle de rideaux de perles, de peintures murales en argile brut ou encore de vases. L’exposition présente un ensemble de vases et de plats réalisés par l’artiste à Sèvres, ainsi que l’œuvre Rideau qui procède d’une démarche inédite pour les ateliers de la Manufacture.

 

Informations pratiques :

 

Du 20 octobre au 22 novembre 2020

4 place André Malraux 75001 Paris

Du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

 

www.sevresciteceramique.fr

 

 

Lees meer

 p'hof nj 2020 human after all.jpgHuman After All

 

Van 10 oktober 2020 tot en met 5 september 2021 presenteert het nationale Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden de grote tentoonstelling Human After All: Ceramic Reflections in Contemporary Art. Internationaal gevestigde kunstenaars en opkomend talent uit Oost en West tonen omvangrijke sculpturen en installaties. Van de absurdistische films van kunstenaarsduo Djurberg en Berg (1978, Zweden) tot de levensboom van Kris Lemsalu (1985, Estland). Alle werken raken aan de complexe menselijke aard; La Condition Humaine, de mens met zijn beperkingen, nietig of zelfbewust, mooi of wreed.

 

Vrijwel alle werken zijn voor het eerst in Nederland te zien. Met werk van: William Cobbing (1974, Groot-Brittannië), kunstenaarsduo Nathalie Djurberg & Hans Berg (1978, Zweden), Leiko Ikemura (1951, Japan), Klara Kristalova (1967, Tsjechië), Kris Lemsalu (1985, Estland), Sharon van Overmeiren (1985, België), Liliana Porter (1941, Argentinië), Mariken Wessels (1963, Nederland) en Geng Xue (1983, China).

 

te zien vanaf 10 oktober 2020

www.princessehof.nl

Lees meer

rob michiels nj 2020.jpg

Invitation Rob Michiels Auctions

 

It's with great pleasure that Rob Michiels Auctions invites you to the two-day auction on 31 October and 1 November, slightly later than initially published. The sale will feature a large selection of Asian arts as well as a refined selection of European and Islamic arts.

 

Viewing will be possible from Oct. 19 until Oct. 30, by appointment.

 

The catalogue is still being completed, we're adding lots on a daily basis.

We expect it to be fully published by 1 October.

 

Our next sale will be held in March 2021.

Consignments are welcome of course!

 

www.rm-auctions.com

Lees meer

p'hof nj 2020 babs haenen.jpg

Babs Haenen: Beauty is in the eye of the beholder     

Keramiekmuseum Princessehof

 

In het najaar presenteert het Princessehof een nieuwe tentoonstelling binnen de langdurige samenwerking met het Europees Keramisch Werkcentrum. Gerenommeerd kunstenaar en keramist Babs Haenen (Amsterdam, 1948) ontvangt dit jaar de Van Achterberghprijs. Ter gelegenheid van deze onderscheiding toont het nationale Keramiekmuseum in Leeuwarden een selectie werken uit het oeuvre van Haenen. Van historisch werk tot recente stukken, ontstaan in haar atelier in Amsterdam.

 

t/m 3 januari 2021

www.princessehof.nl

Lees meer

 Cover VUV 248 voor website.JPG

Nummer 248

 

Inhoudsopgave nummer 248 (2022/1):


Een onvoltooide stippelgravure van David Wolff?
Maartje Brattinga

Glasonderzoek: traditioneel en geavanceerd
René van Beek, Guus Verhaar

Glazen met David en Jonathan: een dronk op vriendschap en soms liefde?
Anna Laméris

De fysica van glas blijft allesbehalve glashelder
Vincent Debets, Liesbeth Janssen, Ilian Pihlajamaa

De bue beads van Sint Eustatius
Een tweegesprek
Marc Barreda, Job Meihuizen, Jens Pfeifer

Glasziekte in hol glas: een kwestie van de lange adem
Bodill Lamain, Margot van Schinkel, Guus Verhaar

De toekomst van glas in de ontwikkeling van de kunst- en ontwerppratijk
Een discussie
Marc Barreda, Job Meihuizen, Jens Pfeifer

Gefopt door onze eigen glazen
Marc Barreda, Kitty Laméris

Gegoten of geperst?
Roosmarijn van Beemen, Hélène Besançon, Gert Bullée

Jong talent
Annegreet Kalteren, Lisa Spooren, Marieke van Winkelhoff

 

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur