Home

Fruehchin.Keramik_web.jpeg

Vroege Chinese keramiek: Die Sammlung Heribert Meurer

Vanaf 22 april presenteert het GRASSI Museum in Leipzig meer dan tweehonderd objecten van vroege Chinese keramiek. Het merendeel van de tentoongestelde stukken is aan het museum geschonken door de in Stuttgart gevestigde kunsthistoricus Dr. Heribert Meurer. Daarnaast worden werken uit de eigen collectie getoond. Naast de vroege Chinese keramiek, waarvan sommige stukken meer dan drieduizend jaar oud zijn, zullen circa honderd keramische werken uit de 20e en 21e eeuw worden tentoongesteld.

 

Meer informatie

www.grassimuseum.de

 

 

Lees meer

IMG_0985.jpg

Verzamelaarsbeurs bracht nieuwe leden 

Op de afgelopen Verzamelaarsbeurs in Utrecht van 7 t/m 9 april, was onze vereniging aanwezig met een stand. Drie dagen hebben redactie-en bestuursleden informatie gegeven, nieuwe leden ingeschreven, contacten gelegd en met bestaande leden gediscussieerd over activiteiten en over Vormen uit Vuur. Tweemaal per jaar is de VerzamelaarsJaarbeurs zonder meer de plek met de grootste keus voor verzamelaars van curiosa en antiek. Ook de verzamelaar van glas en keramiek kan er vaak mooie, interessante en soms zeldzame objecten vinden.

Gelet op de enthousiaste reacties en de goede resultaten, overwegen we om ook op de Verzamelaarsbeurs in november aanwezig te zijn. Houd onze website in de gaten en overweeg ook eens bezoek te brengen aan deze kleurrijke beurs. Kom dan wel even bij ons langs...

  

 

Lees meer

PZH_gemberpotje-2A_breien_coll-M-Beelen_09sep16_1_kl.jpg'Nederland breit in de keramiek, twee historische ambachten hand in hand'

Breien in de keramiek: rond 1900 was het een internationale rage. Keramiekfabrieken in Wenen, Dresden ( Meissen), Kopenhagen (Bing & Grondahl), maar ook Delft (Porceleyne Fles), Den Haag (Rozenburg), Amsterdam (Distel), Purmerend (HAGA), Hilversum (Plateelbakkerij 'Delft'), om maar enkele te noemen, brachten met het breien als motief tegels, tegelplaten, tegeltableaus, vrijstaande plastieken, kruiken, wandborden, tabakspotten en zelfs pijpen uit. Een selectie hiervan is te zien in deze tentoonstelling in Keramisch Museum Goedewaagen, die verlengd is tot 26 juni 2017.

 

Ongetwijfeld ontleende het thema zijn populariteit aan de herkenbaarheid en misschien ook wel aan het als gezellig ervaren thuis breien. Eigen aan de beweging van de Arts and Crafts die door te ijveren voor de wedergeboorte van oude ambachten reageerde op de afstomping van de 19e eeuwse massaproductie, was eveneens de verheerlijking van het landleven. Vaak worden daarom boerinnen, vissersvrouwen en schaapsherders in streekdracht uitgebeeld.

 

Textielkunstenares en breispecialiste Constance Willems verzamelt al jaren afbeeldingen van het breien in allerlei kunstdisciplines. Zij was het ook die aangaf dat alleen al over het breien in de keramiek een intrigerende tentoonstelling te maken is. Als curator van deze tentoonstelling laat zij dit ruimschoots zien. Aan deze expositie droegen een groot aantal particuliere verzamelaars en de musea van Marken en Harderwijk bruiklenen bij.

 

De in Den Haag op de Koninklijke Academie opgeleide kunstenares die in Nederland, Duitsland en Australië ook zelf aan academies doceerde, kwam voor dit project met bijzondere breisels als reflectie op keramische motieven. Alle reden om deze expositie ook te verlengen.

 

Voor meer informatie: www.keramischmuseumgoedewaagen.nl


Foto: PZH, gemberpotje, 'Breiend Marker meisje', voor 1920, voor Van der Sluijs, Rotterdam; coll. Matthieu Beelen.Lees meer

Bart van der Leck tegel lamskop - A.jpgDe Stijl en het Constructivisme in Nieuw Buinen

Met een reeks van exposities over De Stijl staan Nederlandse musea nu stil bij het ontstaan precies 100 jaar geleden van één van ’s lands spraakmakendste kunstbewegingen. De rol van Bart van der Leck, de beschermeling van kunst-pedagoog H.P. Bremmer en die van zijn mecenas Helène Kröller-Müller, wordt terecht breed uitgemeten en afgezet tegen het belang van het oeuvre van Piet Mondriaan en Theo van Doesburg. Maar wat was de respons op deze vernieuwingsbeweging eigenlijk in de Nederlandse, industriële keramiek? Deze vraag staat centraal in de tentoonstelling in Keramisch Museum Goedewaagen, die hier nog tot 26 juni te zien is.              

Voor wat de Goudse fabrieken betreft, is de eerste, creatieve verwerking die van Leen J. Muller die voor zijn 1300-series in 1927 met een Blokjes-patroon van primaire kleuren uitkwam. Met zijn stapeling kleurblokjes lijkt Muller nog het meest in de geest van Mondriaans latere werk te komen. Waarschijnlijker is dat hij inhaakte op het internationale constructivisme dat al van voor WO I opgang deed. Datzelfde geldt voor Willem van Nordens ontwerpen voor Goedewaagen vanaf 1930. De echte sfeer van De Stijl in haar ontstaans jaar laat zich aflezen uit de tegels die Bart van der Leck aan het eind van de jaren 30 na veel proeven in eigen atelier uitbracht. Letterlijk een reflectie op zijn schilderijen van 1917.

 

Voor meer informatie: www.keramischemuseumgoedewaagen.nl

 

Foto: Bart van der Leck, tegel, 'Lamskop', 12,5 x 12,5 cm,  na 1939; coll. Bert-Jan Baas.

Lees meer

Steenaert Museum Arnhem 371.jpg

Eerste exemplaar uitgereikt

De expositie met de Collectie Steenaert in Museum Arnhem is donderdag 16 maart 2017 onder veel belangstelling geopend. Een unieke gelegenheid om een overzicht te bekijken van het uitzonderlijke plateel van de Arnhemsche  Fayencefabriek. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling in Arnhem staan in het meeste recente nummer van Vormen uit Vuur de serviezen van de Arnhemsche Fayencefabriek centraal. Auteur Benno Steenaert vat in een uitstekend geschreven artikel alle kennis samen die hij bijeen heeft weten te brengen en waar liefhebbers en wetenschappers jaren mee vooruit kunnen, niet in het minst door de foto's van Tom Haartsen. Een niet te missen document voor iedere keramiekliefhebber.

Voorzitter van onze vereniging Cees Broekhof reikte op de opening het eerste nummer van Vormen uit Vuur nr 233 uit aan Benno Steenaert. De collectie Arnhemsche fayence is te zien in Museum Arnhem tot 11 juni 2017.

 

Foto: Wim Trompert

Lees meer

Nu uit: nummer 233

 

Cover VUV 233 kopie-1.jpg

 

Faience serviezen uit Arnhem

Van 1907 tot 1934 was de Arnhemsche Fayencefabriek een van de belangrijke Nederlandse producenten van moderne keramiek. Behalve sieraardewerk werd ook veel gebruiksaardewerk, met name serviesgoed, gemaakt. In dit artikel van verzamelaar Benno Steenaert wordt uitgebreid de historie en typologie van de Arnhemse serviezen toegelicht.

Schertsen of sprenkelen

In dit artikel van archeologe Mieke Tolboom wordt een opmerkelijke fles uit de Gentse bodem besproken.  In 2013 is op een terrein langs de Sint-Michielsstraat in Gent een opgraving uitgevoerd, waarbij bewoningssporen, huizen, afvalputten en -bakken zijn aangetroffen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit één van de zeventiende-eeuwse afvalbakken is een fles met een unieke vorm afkomstig. Deze fles wordt in dit artikel nader besproken.

Perzisch porselein

In het uitgebreide artikel 'Keramiekvondsten uit Enkhuizen als spiegel van de materiële cultuur in een globaliserende wereld' van Sebastiaan Ostkamp, Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx wordt ingegaan op de opgravingen in Enkhuizen waarbij talloze scherven van importaardewerk uit de late zestiende en de zeventiende eeuw zijn aangetroffen. Hieronder zijn scherven van vier kommen van Perzische fritware. Het zijn de eerste vondsten van deze keramieksoort uit de Nederlandse bodem die als zodanig zijn herkend 

Prijs voor Johan van Loon

15 oktober 2016 ontving Johan van Loon in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden de Van Achterbergh-Domhof Prijs 2016. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling die van bijzondere betekenis is voor de ontwikkeling van de hedendaagse keramische kunsten in Nederland. Een interview met de winnaar.

Een fallusbeker uit Sluis

In het Princessehof in Leeuwarden is tot 9 juli van dit jaar de tentoonstelling Sexy Ceramics te zien. Dat  laat veertiende- of vroeg vijftiende-eeuwse voorwerpen van de tentoonstelling  niet op zichzelf staan, bewijst een recentelijk in Sluis (Zeeuws Vlaanderen) opgegraven fallusbeker uit hetzelfde tijdvak.

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur