Werken aan onze toekomst, doet u mee?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl. heeft het bestuur aangekondigd om drie werkgroepen in het leven te roepen, die zich gaan bezighouden met onderzoek naar ledenwerving, vergroten van de naamsbekendheid van de NVVCG en activiteiten voor/door de leden (Ideeënbox) en digitalisering. De bedoeling is dat de werkgroepen voor het einde van dit jaar een advies uitbrengen aan het bestuur.

Opdracht van de werkgroepen:

Ideeënbox
Onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas de onderlinge band tussen de leden en vereniging kan verstevigen en haar naamsbekendheid kan vergroten.

Digitalisering
Onderzoek naar de wenselijkheid om naast de papieren versie een digitale versie van het tijdschrift Vormen uit Vuur  beschikbaar stellen en de eventueel daarbij komende werkzaamheden en kosten.

Het is de bedoeling om in mei/juni met de werkgroepen van start te gaan. 

Heeft u belangstelling om aan een of meerdere van deze werkgroepen deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vormenuitvuur.nl.

Ook met mensen van buiten de vereniging die hier ervaring mee hebben en die bereid zijn om zijn of haar expertise aan te bieden, komen we graag in contact.

Namens het bestuur hartelijk dank!