Kersvers keramiek

Gouda t/m 15 september


De Nederlandse Keramiekopleiding (NKO) in Gouda is de enige professionele opleiding tot keramist in Nederland. Cursisten komen uit het hele land om zich dit ambacht eigen te maken. Na hun driejarige opleiding volgt een examen waarin de cursisten laten zien waar zij als aankomend keramist toe in staat zijn. De conservator van Museum Gouda en de docenten van de NKO maakten een selectie uit het examenwerk. De tentoonstelling Kersvers keramiek is t/m 18 augustus te zien.Hete Vuren in Gouda   
Vuur is het bepalende element bij de totstandkoming van glas en keramiek. Museum Gouda heeft 33 topwerken uit de zeventiende t/m de negentiende eeuw van het Rijksmuseum in bruikleen dit belangrijke element. ‘Hete Vuren – Schatten uit het Rijks’ geeft een inkijkje in het leven van toen en de huiselijke, vernietigende en scheppende kracht van vuur. Naast overkoepelende thema’s als huiselijk vuur en de vernietigende kracht van vuur, wordt ook ingezoomd op de Goudse industrie. Vuur was onmisbaar voor de pijpenmaker of plateelbakker. De tentoonstelling is aangevuld met werken uit de eigen collectie en zoomt in op de lokale Goudse pijpenmaker en plateelindustrie. De tentoonstelling is t/m 15 september te bezoeken. 

Voor meer informatie: www.museumgouda.nl