Nieuw: Partnerlid!

In de praktijk nemen veel leden hun echtgenoot/echtgenote, familielid of vriend(in) mee naar excursies. Met dit lidmaatschap wil de NVVCG partners van leden de gelegenheid bieden om samen met hun partner deel te nemen aan alle verenigingsactiviteiten. Het partnerlid wordt volwaardig NVVCG-lid en geniet dezelfde voorrechten, maar ontvangt niet het tijdschrift Vormen uit Vuur.

De contributie voor het partnerlidmaatschap bedraagt € 20,= per jaar. 
Wilt u partnerlid worden? Kijk voor de voorwaarden en het aanmeldformulier op  https://vormenuitvuur.nl/lid-worden/