Hulde aan Hudig

Leerdam t/m 31 mei

Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam besteedt dit jaar aandacht aan de kunsthistoricus Ferrand Whaley Hudig (1883-1937) Dit jaar is het honderd jaar geleden dat hij zijn proefschrift Das Glas verdedigde. Het is het eerste overzicht van alle glasblazerijen in Nederland vanaf 1581 tot eind 18de eeuw. Zijn proefschrift is maar dun, 108 pagina’s, maar Hudig heeft een heel knap staaltje van doorwrocht archiefonderzoek verricht. Met een zeer uitgebreid notenapparaat van maar liefst 548 noten. Een eeuw later is het nog steeds dé bron voor alle kennis over glasblazerijen in de Nederlanden van de 16de tot en met de 18de eeuw.


Ferrand Whaley Hudig 1883-1937 met E.J.M. Hudig-Frey ca. 1925

Kunsthistoricus Ferrand Whaley Hudig (Rotterdam, 25 juni 1883 – Aerdenhout, 31 maart 1937) werkte als conservator en hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn fascinatie voor kunst en literatuur groeide met de jaren. Op zijn dertigste verliet hij het familiebedrijf om kunstgeschiedenis te gaan studeren in Berlijn bij Adolf Goldschmid, August Grisebach en Georg Loeschcke. Na zijn afstuderen in 1915, ging hij voor zijn promotieonderzoek naar Zürich, waar hij in 1918 afsloot.

Terug in Nederland was Hudig begonnen bij het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst in Amsterdam als assistent van Marinus van Notten. Dit museum werd in 1924 deel van het Rijksmuseum, en beheerde en toonde toegepaste kunst, beeldhouwwerken en architectuur. Hudig richtte zich op de toegepaste kunst, zoals keramiek en glaswerk. In 1922 publiceerde hij hierover zijn eerste grotere werk, getiteld “Engelsch aardewerk en porselein.”


In 1924 werd Hudig, naast zijn conservatorschap, lector in Italiaanse kunst aan de Gemeente Universiteit, en in 1928 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam als opvolger van Jan Six. Zijn leerstelling betrof de kunstgeschiedenis van de middeleeuwen en van de nieuwe tijd. Hij schreef nog enige werken over de Europese geschiedenis van de glasindustrie, over Delfs-blauw aardewerk, en over “Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd.” Na een kort ziektebed, stierf hij 53 jaar oud, en werd hij opgevolgd door I.Q. van Regteren Altena. Onder zijn studenten waren Hans Jaffé en Karel G. Boon (1906-1996).

14 januari 2023 – 31 mei 2023
Het Nationaal Glasmuseum leerdam