Patriot.jpg

Recent verschenen: The patriot behind the pot

A historical and archeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch household of the Revolutionary Era 1780-1815

 

De Patriotten en Orangisten lieten aan het einde van de 18de eeuw hun politieke voorkeur graag aan de buitenwereld zien door het tonen van hun vlag, al dan niet met wimpel. Maar ook binnenshuis stak je je politieke voorkeur niet onder stoelen of banken. Eventuele bezoekers wisten, wanneer ze in ‘de porseleinkast’ keken, meteen aan welke kant  de bewoners stonden. Glaswerk en vooral serviesgoed waren dan versierd met Orangistische of Patriottische symbolen.

 

Er viel voor de producenten van die artikelen dus een aardige stuiver te verdienen. En dat waren in dit geval vooral de Engelsen die dit serviesgoed dankzij hun vooruitstrevende productiemethoden relatief goedkoop konden vervaardigen. Zij hadden er ook geen bezwaar tegen om zowel aan de Orangisten als aan te Patriotten te leveren. Zij verkochten producten met afbeeldingen maar ook onversierde, die hier dan beschilderd werden. Het Nederlandse aardewerk werd van de markt verdrongen en er ontstond een grote werkeloosheid.

 

Wytze Stellingwerf gaat in zijn boek: ‘The Patriot behind the Pot’ uitgebreid in op de historische context van beide groeperingen. Hij baseert dit op historische bronnen, maar vooral ook op het bewaard gebleven serviesgoed. Dit valt in tal van musea, tot in Amerika toe te bewonderen. Een derde bron zijn de vondsten uit opgravingen. Mede door de vele afbeeldingen op het serviesgoed, is dit een heel interessant lezenswaardig boek.

 

Bestel de publicatie bij SPA uitgevers: The Patriot behind the Pot.

 

© Vormen uit vuur