Bibliography of glass.png

Nu beschikbaar: de uitgebreide Bibliografie van Glas

 323 pagina's met een overzicht van 4.210 geselecteerde boeken

 

(Engish below)

 

De Bibliografie van Glas is een overzicht van 4210 geselecteerde boeken, enkele belangrijke artikelen en andere bronnen over glas en glasproductie in verschillende talen, van de vroegste tijden tot heden (31 december 2018).

 

De bibliografie is samengesteld door Willy Van den Bossche, een bekende glasverzamelaar, die zich meer dan 10 jaar lang toelegde op samenstellen van zijn bibliotheek met meer dan 4.000 boeken die samen 82 strekkende meters in de schappen in beslag nemen.

 

Het betreft een uitzonderlijk naslagwerk en compendium op het gebied van boeken over glas, glastechnologie, glaskunst, glaswerk, glascollecties, tentoonstellingscatalogi, museumcatalogi, verkoopcatalogi en manuscripten met betrekking tot glas.

 

De Bibliografie van Glas is samengesteld voor bibliotheken, verkopers van nieuwe en antiquarische boeken, verzamelaars, historici, onderzoekers, glasmusea en andere instellingen en personen die geïnteresseerd zijn in oud, antiek of modern glas. Meer dan 450 musea met betrekking tot de glaskunst van over de hele wereld zijn gecatalogiseerd en vormen ieder zo feitelijk een boek in een boek.

 

Waar mogelijk worden details van de auteurs, verzamelaars, glasblazers, glasmusea, instellingen, bedrijven, veilingmeesters en uitgevers verstrekt, met aanvullende informatie zoals hun herkomst of bedrijf, leeftijd en geboortedatum, overlijden, stichting en sluiting.

 

 Met deze digitale editie kan iedereen uitgebreid onderzoek doen, gewoon door op de knop "Zoeken" te klikken.

 

De bibliografie is gratis beschikbaar op redactiesecretariaat@vormenuitvuur.nl

 

 

Now available: the comprehensive Bibliography of Glass

323 pages containing a compilation of 4,210 selected books

 

The Bibliography of Glass is a compilation of 4,210 selected books and a few important articles and other sources on glass and glassmaking in various languages from the earliest times to the present (31st December 2018).

 

It has been compiled by Willy Van den Bossche, well known glass collector, who dedicated over 10 years to the collecting of his library, containing over 4,000 books which take up 82 running metres on the shelves.

 

The bibliography is an exceptional work of reference and compendium in terms of the world-wide overview it provides of books on glass, glass technology, the art of glass, glassware, glass collections, exhibition catalogues, museum catalogues, sales catalogues and manuscripts relating to glass.

 

It has been compiled for libraries, sellers of new and antiquarian books, collectors, historians, researchers, glass museums and any other institutions and individuals interested in ancient, antique or modern glass.

 

More than 450 museums relating to the art of glass from all over the world have been catalogued creating a book within a book.

 

Wherever possible details of the authors, collectors, glass works, glass museums, institutions, companies, auctioneers and publishers are provided, with supplemental information such as their places of origin or business, age and dates of birth, death, foundation and closing.

 

This Digital Edition enables everyone to do extensive research, just by clicking the “Search” button.

 

The Bibliography is avaliable for free at redactiesecretariaat@vormenuitvuur.nl

© Vormen uit vuur