Panorama Joep Nicolas.jpg

‘Panorama Joep Nicolas’ De wereldwijde productie van de glazenier uit Roermond

Het Historiehuis in Roermond toont een niet eerder gepresenteerd overzicht van de omvangrijke productie van de nationaal en internationaal bekende glazenier Joep Nicolas. De vele foto’s en dia’s en notities in het privé-archief van Joep Nicolas bieden de mogelijkheid te laten zien wanneer en waar hij wat uitvoerde; in zijn geboorteplaats Roermond, in de rest van Limburg, in heel Nederland, in België en in de Verenigde Staten. Gebrandschilderde ramen zijn niet of nauwelijks te verplaatsen, enkele stukken in musea daargelaten. Wie dus op één plek een beeld wil krijgen van zijn productie op dit gebied kan dat nu  als een panorama in deze expositie bekijken.

 

Joep Nicolas wordt in 1897 in Roermond geboren en groeit op in een familie die al twee generaties in het glazeniersambacht werkzaam is. Eerst voelt Joep Nicolas niets voor dit dienstbare ambacht en gaat filosofie en kunstgeschiedenis studeren in Fribourg en daarna rechten in Amsterdam. In beide steden ontmoet hij mensen met vernieuwende ideeën en opvattingen die hem beïnvloeden. In Amsterdam gaat hij ’s avonds naar de kunstacademie; hij begint steeds meer te tekenen en te schilderen. Hij ontdekt ook de mogelijkheid om het gebrandschilderde glas-in-loodraam als kunstvorm te hanteren. Voor een internationale kunstnijverheidsexpositie in 1925 te Parijs maakt hij een revolutionair raam met de voorstelling van een Sint-Maartensoptocht. Zijn inzending wordt enthousiast ontvangen en beloond met de ‘Grand Prix’.

 

Het Sint-Maartensraam betekent zijn internationale doorbraak en er volgen zeker vijftig opdrachten in Nederland en België. Gemeentehuizen in Antwerpen, Breda, Heerlen, Hilversum en Tilburg, scholen in Amsterdam, Enschede, Tiel en Utrecht, ziekenhuizen in Nijmegen, Roermond, bedrijfsgebouwen in Rotterdam, Schiedam, Amsterdam, Eindhoven, Heerlen en Maastricht, en vooral veel kerken. Joep Nicolas vindt een vrijere manier om de religieuze voorstellingen in beeld te brengen, met meer ruimte voor emotie, drama, levendigheid.

 

Als de Tweede Wereldoorlog dreigt, besluit Joep Nicolas om te verhuizen naar de Verenigde Staten. Hij vestigt zich met zijn gezin in New York. Na een moeilijke start gaat hij vanaf 1941 werken voor een ondernemer in religieuze kunst, Harold Rambusch. In opdracht van zijn firma verzorgt Joep Nicolas de beglazing van meer dan twintig katholieke en protestantse kerken in de oostelijke helft van de Verenigde Staten; van New York tot Maryland en van Massachusetts tot Michigan.

 

Na de oorlog blijft Joep Nicolas een tijdje pendelen tussen Amerika en Nederland om aan beide kanten opdrachten uit te voeren. In 1953 krijgt hij in Nederland weer zijn eerste opdracht: drie ramen voor de Sint-Christoffelkathedraal in zijn geboorteplaats Roermond en het jaar daarop nog eens drie. Dan volgt de opdracht voor ramen voor de basiliek van Sint Odiliënberg en andere opdrachten volgen; Tubbergen, de Nieuwe Kerk in Delft en wat later het Bevrijdingsraam voor de Oude Kerk in Delft. Naast vele andere opdrachten voor kerken en voor andere gebouwen zal de beglazing van deze Oude Kerk zijn levenswerk gaan worden.

 

2019 in het teken van de glazenierskunst in Roermond
De expositie in het Historiehuis van Roermond is de eerste in een reeks van activiteiten die Roermond als glazeniersstad presenteert. Komend jaar krijgt de expositie een pendant met de uitgave van een atlas van de glazenierskunst in Roermond. Waar de expositie laat zien hoe een glazenier uit Roermond zijn kunst over de wereld verspreidde, brengt de atlas juist in kaart wat nationale en internationale glazeniers in Roermond tezamen realiseerden.

 

Volgend jaar staan twee grote exposities gepland, in het Cuypershuis en het Historiehuis, rond het recent ontsloten en gedigitaliseerde archief van glazeniersatelier Frans Nicolas en Zonen en rond twee archeologische vondsten in Roermond van middeleeuws en negentiende-eeuws gebrandschilderd glas.

 

Gemeente Roermond maakt bijzondere projecten mogelijk, waarbij kunst en cultuur in een nieuwe dimensie worden gebracht. De uitvoering is in handen van het Cuypershuis. Voor de realisatie van de projecten trekt het Cuypershuis telkens andere gastconservatoren of projectleiders aan. Het vierde project richt zich op het belang van de glazenierskunst voor Roermond. Dit heeft als werktitel ‘Glas’, met Rob Kooiman als gastconservator en projectleider.

 

‘Panorama Joep Nicolas’
De wereldwijde productie van de glazenier uit Roermond
28 september 2018 t/m 10 februari 2019

 

Bezoekersinformatie
Neerstraat 11-13
6041 KA in Roermond
Tel: 0475-333496
Entree: gratis.

 

museum@roermond.nl
www.historiehuisroermond.nl

© Vormen uit vuur