vb-plaatje-400x267.png

Symposium Historisch Gebruiksglas 2018

De Stichting Het Historisch Gebruiksglas organiseert op zaterdag 3 november a.s. het derde symposium, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. De deelname is gratis.

 

Het symposium wordt weer gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Rapenburg 28, 2301 EC Leiden (www.rmo.nl) van 13.00 tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een borrel tot uiterlijk 17.00 uur, als het museum gaat sluiten. Het RMO vraagt u een museumjaarkaart mee te nemen of een kaartje te kopen.

 

Programma 

Van 12.30 tot 13.00 uur is er inloop met koffie. Daarna volgens een viertal lezingen. Na elke lezing is er gelegenheid om enkele vragen te stellen.

 

  • Kitty Laméris, Het a rete staafje, een staafje onder de loep

Filigrana glas is gemaakt van staafjes. Er zijn verschillende soorten staafjes, maar twee ervan worden verreweg het meest gebruikt: staafjes met een interne decoratie van een draad (a fili) en staafjes met een externe decoratie van een spiraal van verschillende draden (a rete). In de lezing wordt het a rete (Italiaans voor 'net') staafje geanalyseerd aan de hand van soms adembenemende glazen voorwerpen.

Sinds 2012 doet Kitty Laméris onderzoek naar filigrana glas. Toen schreef ze de catalogus ‘A collection of filigrana glass’ naar aanleiding van de tentoonstelling van de collectie Henk Germs. Samen met haar zus en broer is zij eigenaar van de Kunst en Antiekhandel Frides Laméris. Ze houdt zich vooral bezig met Romeins glas, Venetiaans- en Façon de Venise glas en tegels. Regelmatig treedt ze op als expert glas en tegels bij het televisieprogramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

 

  • Peter Bitter, Drinkglazen en hun gebruikers in de Gouden Eeuw van Alkmaar

 

In 1987 werd in Alkmaar door vrijwilligers beerputonderzoek op gang gebracht. Sinds 1991 vindt opgraving plaats door gemeentelijk archeologen en is onderzoek van materiële cultuur een van de structurele onderdelen van het gemeentelijk beleid. Inmiddels zijn er honderden beerputten, afvalkuilen en andere vondstcomplexen opgegraven en beschreven, waaronder veel glaswerk. In de voordracht staan naast de vondsten ook de vindplaats centraal. Veel vondstcomplexen zijn te verbinden met specifieke adressen en huizen, en zo met archivalische gegevens over eigenaren en bewoners die het glas hebben gebruikt, gebroken en gedumpt. De vondsten weerspiegelen de glasconsumptie door verschillende groepen gebruikers. De focus ligt op de ‘lange Gouden Eeuw’ (1500 tot 1650) waarin Alkmaar in grootte verdrievoudigde en de tegenwoordige binnenstad tot stand kwam.

 

Peter Bitter is sinds 1991 gemeentelijk archeoloog van Alkmaar en auteur van vele publicaties over stadsarcheologie en over Alkmaar in het bijzonder. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de Alkmaarse Grote Kerk tot 1468, het ontstaan en de ontwikkeling van Alkmaar en over begrafenisgebruiken in de 18e en vroege 19e eeuw.

 

Pauze, waarin iedereen het Jaarboek 2017 ontvangt met de voordrachten van het voorgaande symposium.

 

 

  •  Patricia CocorrisDe Wonderbaarlijke Geschiedenis van het Bloembollenglas

 

Een bloembollenglas? Dat is toch een Victoriaanse uitvinding, waar winkels als de Blokker vol mee staan?  Patricia Cocorris begon met twee geblutste en door water aangevreten glazen en haar verzameling omvat nu zo’n 700 juweeltjes. Genoeg om een boek over te schrijven: The Curious History of the Bulbvase! Daarin blijkt de geschiedenis van het bloembollenglas tot in het midden van de 18e eeuw terug te gaan.

Een tuin vol bloemen in het midden van de winter? Dat kan, maar wel binnenshuis. Die kunst beoefent Patricia Cocorris al zo’n 25 jaar. Door de bollen op speciaal ervoor gemaakte glazen te zetten staat vanaf Kerst thuis alles waar de Keukenhof pas in april mee naar buiten komt.

 

Na deze voordrachten wordt de tweede Prof. Dr Ina Isingsprijs uitgereikt. De winnaar houdt vervolgens -in het Engels- een voordracht over zijn prijswinnende artikel: “Das mehrkantige Stangenglas, eine Grundform der Trinkgefäße der Renaissance in Europa”.

 

Om 16.00 uur wordt afgesloten met een borrel in de hal van het museum. Voor de goede voorbereiding van het symposium wordt u verzocht om u tevoren aan te melden bij contact@hethistorischgebruiksglas.nl.  

 

Het Historisch Gebruiksglas richt zich op onderzoek naar historisch gebruiksglas, glas dat een functie had in het dagelijks leven of gebruikt is bij bijzondere of feestelijke gelegenheden en niet als uiting van kunstzinnigheid is bedoeld. 

 

© Vormen uit vuur