Sichting_Ricardis_Delft_Fotografie_Marco_Zwinkels_KLEIN.jpg10 juni: Symposium De wereld van art nouveau

De art nouveau, oftewel ‘nieuwe kunst’ spreekt het hedendaagse publiek nog steeds aan. In de Nederlandse musea, maar ook op veilingen, kunstbeurzen en bij mensen thuis zijn vele objecten uit deze periode te vinden. In 2018 organiseren verschillende musea in Nederland tentoonstellingen op het gebied van de art nouveau. Een mooie gelegenheid voor Museum Prinsenhof Delft om het initiatief te nemen en de brede kijk op deze belangrijke kunststroming in Nederland te delen via een symposium op ‘World Art Nouveau Day’.

 

Aanleiding

Sinds 30 maart 2018 is in Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Art Nouveau | Nieuwe Zakelijkheid | Delft. Kunst, kennis en industrie te zien. De tentoonstelling gaat over kunstnijverheid uit de periode 1880 – 1940, een tijdvak dat begon met de internationale art-nouveaubeweging. Het accent ligt op de ontwikkeling van de kunsten in Delft, die een impuls kregen vanuit de plaatselijke industrie en het onderwijs op de Polytechnische School (tegenwoordig TU Delft).

 

Thema 1: Art Nouveau in het museum

Op dit moment zijn er in Nederland diverse musea die aandacht besteden aan de Art Nouveau door middel van tentoonstellingen of (vernieuwde) vaste presentaties. Toeval, of is er sprake van een hernieuwde interesse in deze periode? Welke nieuwe inzichten hebben deze tentoonstellingen opgeleverd?

- David de Haan, conservator kunstcollecties Museum Prinsenhof Delft

- Jan de Bruijn, conservator Gemeentemuseum Den Haag

 

Thema 2: Art Nouveau als handel- en verzamelobject

Kunst uit de periode van de art nouveau is nog altijd een geliefd verzamelobject. Wat is hierbij de visie op de markt? Welk type verzamelaars zijn er? En kunnen we spreken over bepaalde trends? In dit blok worden best practices van beurzen, speciale veilingen en online verkoop besproken. Maar naast de commerciële visie wordt ook de passie van het verzamelen van dit erfgoed besproken.

- Marcel Brouwer (Taxateur 20ste-eeuwse toegepaste Kunst en design, Vendu Notarishuis, Rotterdam)

- Issabella van Baaren (Issabella-Interiors)

 

Thema 3: Art Nouveau als (levend) erfgoed

De art nouveau betreft niet alleen kunstvoorwerpen in musea, kunsthandels en woonhuizen, maar is ook zeer belangrijk geweest in de architectuur. Hoe zichtbaar is de nieuwe kunst in Nederland? En welke rol speelt de kunststroming vandaag de dag nog bij het algemeen publiek? Verschillende instellingen en verenigingen geven eigentijdse voorbeelden waarmee zij de aandacht voor kunst rond 1900 levendig houden.

- Twan van Rooij (senior projectmedewerker Raap)

- Eddy Engelsman (voorzitter Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900)

- Valentijn Carbo (Onderzoeker Museumhuizen, Vereniging Hendrick de Keyser)

 

Meer informatie

Wanneer: Zondag 10 juni

Tijd: 13.00-18.00 uur

Waar: Museum Prinsenhof Delft, Van der Mandelezaal

Kosten: €15,-

Kaarten zijn vanaf 25 mei verkrijgbaar bij de balie van het museum

Aanmelden: aanmelding-prinsenhof@delft.nl o.v.v. ‘symposium 10 juni’

 

 

 

© Vormen uit vuur