d390xvar (2).jpg

In memoriam: prof.dr. C. Willemijn Fock (1942-2021)

 

3 Juni jl. overleed op 78-jarige leeftijd prof.dr. C. Willemijn Fock, van 1982-2007 hoogleraar Kunstnijverheid aan het Kunsthistorisch Instituut. Wie Fock ook maar enigszins heeft gekend, wist dat haar emeritaat niet het einde van haar onderzoeksactiviteiten betekende, maar dat zij, verlost van bestuurlijke taken, juist nog meer tijd kreeg om zich aan haar vakgebied te wijden.

 

Belangrijkste pleitbezorger

 

Als opvolger van de door haar zeer bewonderde prof. Th.H. Lunsingh Scheurleer, de eerste hoogleraar Kunstnijverheid in Nederland die deze leerstoel sinds 1964 bekleedde, geldt prof. Fock als de belangrijkste pleitbezorger van het onderzoek naar de geschiedenis van de kunstnijverheid, een specialisme dat binnen de kunstgeschiedenis lange tijd onderbelicht is geweest. Het is mede om die reden dat de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici haar in 2019 het erelidmaatschap heeft toegekend.

 

Lees het volledige door Titus Eliëns geschreven in memoriam op de website van Universiteit Leiden:

 

www.universiteitleiden.nl

© Vormen uit vuur