royal delft.jpg

Royal Delft Museum officieel erkend

Museum per 14 april opgenomen in het Museumregister

 

Het Museumregister Nederland heeft bevestigd dat het Royal Delft Museum aan alle strenge criteria voldoet die gelden voor musea in Nederland en daarmee vanaf nu een geregisteerd Museum is.

 

Voorzitter van het bestuur van het Royal Delft Museum, de heer Floris Croon, is blij met het nieuws: ‘De erkenning van de museumstatus is een belangrijke stap voorwaarts in onze ambitie om een toonaangevend museum te worden en daardoor het ambacht van Delfts aardewerk bij zoveel mogelijk mensen van huidige en toekomstige generaties voort te laten leven.’

 

De officiële erkenning als museum is voor het Royal Delft Museum een bevestiging dat zij de plek in Nederland is om het Delfts Blauw te zien, te voelen en te ervaren. Door de registratie wordt het voor het Museum eenvoudiger om tentoonstellingen in samenwerking met andere musea te organiseren en stukken in bruikleen te krijgen.

 

Het Royal Delft Museum zal binnenkort ook de Museumkaart accepteren, wat tot een groei in bezoekersaantallen zal leiden, maar ook tot herhaalbezoek moet verleiden bij tijdelijke tentoonstellingen. De verwachting is dat het Museum voor de zomer deze als toegangsbewijs zal kunnen accepteren. Zoals alle andere musea in Nederland is het Royal Delft Museum momenteel gesloten vanwege de overheidsmaatregelen tegen het Coronavirus.

 

royaldelft.com

© Vormen uit vuur