Het Delft van Vermeer

10 februari t/m 4 juni

Museum Prinsenhof in Delft besteedt volop aandacht aan stadgenoot Johannes Vermeer. Delft was in de 17de eeuw een broedplaats van talent, een plek waar belangrijke innovaties plaatsvonden. Hier groeide Johannes Vermeer (1632-1675) uit tot een schilder van wereldformaat. Voor het eerst staat het leven van deze wereldberoemde Delftse meester centraal in een tentoonstelling. Topstukken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten. Hiermee schetsen we een rijk beeld van het artistieke, intellectuele en sociale klimaat in Delft in de 17de eeuw.

Kan, 1700-1725, tinglazuuraardewerk, Museum Prinsenhof Delft. Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (foto Tom Haartsen)

Voor de liefhebber wordt een reeks lezingen georganiseerd, waarbij je je kennis over Vermeer kunt verdiepen en waarin experts ingaan op de relatie tussen Delft en Vermeer.

23 februari
David de Haan (conservator van de tentoonstelling) – Over de tentoonstelling

30 maart
Arthur Wheelock – Over het wetenschappelijk en religieuze klimaat van Delft in de tijd van Vermeer

20 april
Gregor Weber – Over Johannes Vermeer en de Jezuïten

25 mei
Bas van der Wulp – Over Vermeer in Delft

Voor meer informatie over de lezingen: https://www.museumprinsenhofdelftevents.nl/lezingenreeksvermeer.


Plaque met Bijbelse voorstelling ‘De profeet van Juda door een leeuw gedood’, 1658, tinglazuuraardewerk, Museum Prinsenhof Delft. Bruikleen van de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren (SHDJ) (foto Tom Haartsen)