Geërfd goed

Delft 30 november

Dit najaar start de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met een aantal nieuwe platforms. Deze zijn gericht op het beheren en behouden van collecties en verzamelingen van particulieren en private organisaties. Een van die nieuwe platforms is Geërfd goed: Collecties en verzamelingen uit nalatenschappen. Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Grip op uw verzameling’.

De dag start met een keynote over verzamelen door Renée Steenbergen, onderzoeker, publicist en adviseur gespecialiseerd in innovatief beleid in filantropie en cultuur. Daarna komen handige tools en tips aan bod, zoals een handreiking voor het inventariseren van verzamelingen en de online database collectienederland.nl. En tijdens rondetafelgesprekken is er alle ruimte om te laten weten waar u behoefte aan heeft. Uiteraard is er ruim de tijd om met elkaar kennis te maken én kennis uit te wisselen.


Programma

13.00   Inloop in het Meisjeshuis, Delft – ontvangst met koffie en thee

13.30   Welkom en inleiding

13.45   Keynote – Over verzamelen
Renée Steenbergen

14.00   Een verzameling inventariseren en registreren,
Alexandra van Kleef, RCE

14.15   Over archiveren

14.30   Uw verzameling op collectienederland.nl?
Manon Pasmans, RCE

14.45   Vragen en discussie

15:00  Koffiepauze

15.30   Ronde-tafel-gesprekken

16.30   Plenaire terugkoppeling

16.45   Afsluiting en borrel

30 november 2023
13:00 – 18:00
Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft

U kunt zich aanmelden via de website van de RCE www.cultureelerfgoed.nl via het blok ’agenda’.