Dingen van schoonheid

Leerdam t/m 31 mei


Veel aandacht voor de ontwerpen van A.D. Copier uit 1923 in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. 1923 is namelijk het jaar van de doorbraak van de jonge ontwerper A.D. Copier (1901-1991). Hij heeft dan al enkele jaren ervaring met het glas en combineert het werk aan de fabriek met een opleiding aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen onder zijn leermeester Jac. Jongert (1883-1942), van wie hij de zorg voor de grafische vormgeving inmiddels heeft overgenomen.


A.D. Copier Unica, 1926 (fotograaf Ben Deiman)

Op 16 mei van dat jaar wordt hij bij de fabriek aangesteld om toe te zien op de ontwikkeling en uitvoering van al het glaswerk. Het glaswerk zoals dat sinds 1915 wordt vervaardigd naar ontwerp van architecten en sierkunstenaars als Berlage, De Bazel, Lanooy en Lebeau valt hier formeel niet onder. In de praktijk echter wordt Copier ook hierin de spil. Het biedt hem de gelegenheid om ook zijn eigen ontwerpen in productie te laten nemen. Als in november De Bazel plotseling komt te overlijden staat Copier niets meer in de weg om in 1927 uiteindelijk de algemene artistieke leiding van de fabriek te krijgen. De ontwerpen uit 1923 laten zien hoe een jonge maar al zeer getalenteerde glaskunstenaar zijn weg vindt naar bijna een halve eeuw aan ‘dingen van schoonheid’.

Nationaal Glasmuseum Leerdam
Tot en met 31 mei