Home > Tijdschrift

Het tijdschrift van de Vereniging, Vormen uit Vuur, behoort inmiddels tot één van de meest toonaangevende publicaties over keramiek en glas. Vormen uit Vuur verschijnt drie à vier keer per jaar en biedt een gevarieerd aanbod aan boeiende artikelen: van archeologische vondsten tot werk van hedendaagse kunstenaars, van een diepgravende studie van een 12de eeuwse kruik tot een bespreking van een collectie modern glas. Daarnaast bevat het tijdschrift kritische recensies van exposities, boeken en interviews met kunstenaars, antiquairs, restauratoren en museumconservatoren. De auteurs behoren vaak tot de top in hun vakgebied, maar ook de gefundeerde visie van een gepassioneerde verzamelaar krijgt een plaats. Vormen uit Vuur is daarom een onmisbaar tijdschrift voor de liefhebber van keramiek en glas

Als lid en donateur van de vereniging ontvangt u drie maal per jaar het tijdschrift Vormen uit Vuur.
Daarnaast ontvangt u als lid regelmatig uitnodigingen om deel te nemen aan de excursies.

 

In nummer 232 van Vormen uit Vuur vindt u de volgende artikelen:

 

Deze speciale aflevering van Vormen uit Vuur is opgedragen aan Eva Ströber, als waardering voor de vele jaren die zij werkzaam is geweest als conservator van Keramiekmuseum Princessehof .

Als conservator Aziatische ceramiek heeft Dr. Eva Ströber onmiskenbaar haar stempel gedrukt op Het Princessehof. Vanaf haar aantreden bij het museum in 2008 heeft zij door haar lezingen en rondleidingen en het verzorgen van publicaties als Ming, porcelain for a globalised trade de naamsbekendheid van het museum en het wetenschappelijke niveau naar een hoger plan getild. Daarnaast was haar energieke inzet van groot belang voor het beheer van de collectie en het organiseren van toonaangevende tentoonstellingen. Voor ons tijdschrift Vormen uit Vuur schreef zij diverse belangrijke artikelen over Chinees porselein.

In deze Engelstalige uitgave (met Nederlandse samenvatting) staan tien artikelen over Chinese keramiek van tien vooraanstaande auteurs. We lichten er enkele uit:

 

Antiquarianisme, karakters voor een lang leven

 

Adriana Proser schrijft over een porseleinen dubbele kalebasvaas uit de Jiajing-periode (1522-1566) van de Ming-dynastie in Keramiekmuseum Princessehof is versierd met wensen voor een lang leven. Deze vaas is een van de vele porseleinen objecten met een aan een lang leven en onsterfelijkheid gerelateerde decoratie geproduceerd tijdens de heerschappij van keizer Jiajing,.

 

Een beker van overgangsporselein.

Het artikel van Christiaan Jörg vertelt over de periode en de handel na de vestiging van de VOC op Taiwan (Formosa). in 1624 schrijft de directeur in Fort Zeelandia aan de gouverneur-generaal in Batavia dat porselein versierd 'met Chinese figuren' goed verkoopbaar zal zijn in Nederland., waaronder drinck beeckers. Ze vormden onderdeel van een nieuw type exportporselein voor de Nederlandse markt.

 

Porselein, de stedenmaagd van Amsterdam en Amalia van Solms

In dit artikel van Jan van Campen worden een aantal verschillende verbeeldingen van Azië besproken. Het gaat er daarbij om of en hoe porselein wordt gebruikt als attribuut van Azië.

 

Privéhandel en Kakiemon porselein

Menno Fitski vertelt hoe Kakiemon keramiek in de zeventiende eeuw naar Nederland komt. Sinds het begin van de handel in Japans porselein rond 1655 werden nieuwe, hoge-kwaliteit stukken het eerst via privéhandel overgebracht en het is opvallend dat het VOC-bestuur moeite had dezelfde kwaliteit via de officiële handel te bestellen. 

Lid worden 

 

Het lidmaatschap van de Vereniging geeft u de volgende voordelen:

* U ontvangt het blad Vormen uit Vuur
* U ontvangt uitnodigingen voor lezingen en bijeenkomsten
* U kunt deelnemen aan excursies en andere evenementen

* U krijgt korting bij het bestellen van losse nummers van Vormen uit Vuur

 

Contributie per kalenderjaar

Particulieren € 45,-
Binnen Europa: leden, musea, bibliotheken en andere rechtspersonen € 65,-
Buiten Europa: leden, musea, bibliotheken en andere rechtspersonen € 75,-
Studenten (na inzending fotocopie collegekaart) € 29,-

 

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer

NL64 INGB 0000 4489 48 ten name van Ver. Vrienden Ceramiek en Glas, onder vermelding van uw naam.

(BIC: INGBNL2A)

 

Voorwaarden lidmaatschap 

Het lidmaatschap geldt voor een periode van één kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) en is niet tussentijds te beëindigen.

Wordt u lid vóór 1 oktober, dan gaat uw lidmaatschap direct in, alle eerder verschenen nummers van dat jaar worden u toegestuurd.

Wordt u lid ná 1 oktober, dan gaat uw lidmaatschap in vanaf januari van het daaropvolgend jaar.

Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd, tenzij, uiterlijk op 1 oktober een schriftelijke opzegging bij de vereniging is ontvangen. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd door een brief te sturen aan: 

 

NVVCG

Postbus 15757

1001 NG Amsterdam

 

Lid worden van de vereniging

Wordt u lid? Dan krijgt u het tijdschrift Vormen uit Vuur automatisch toegestuurd. Vul daarvoor het onderstaande formulier in. 

Velden met een * zijn verplicht

 

Geef eens Vormen uit Vuur cadeau!…

Zoekt u nog een origineel cadeau om de komende feestdagen aan een liefhebber van keramiek en glas te schenken? Geef een heel jaar lidmaatschap van onze vereniging! Dit houdt in: alle uitgaven van Vormen uit Vuur in 2016 en uiteraard de uitnodigingen voor excursies, lezingen en bijeenkomsten. Als extraatje ontvangt u het extra dikke laatste nummer van 2015 (nr. 229), alvast feestelijk verpakt, als presentexemplaar.

 

Maak snel gebruik van dit aanbod: vul uw gegevens in onder Lid worden en vermeldt bij opmerkingen: ‘cadeau-lidmaatschap 2016’ en het adres van de persoon aan wie u het abonnement schenkt.

 

Na opgave van uw cadeau-lidmaatschap ontvangt u per mail een factuur van € 45,-*. Na deze te hebben voldaan, ontvangt u het ingepakte nummer 229 op uw eigen adres. Het cadeau-lidmaatschap eindigt automatisch op 31 december 2016.

 

* Cadeau-lidmaatschap binnen Europa: € 65,-
   Cadeau-lidmaatschap buiten Europa:  € 75,-

 

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer

NL64 INGB 0000 4489 48 ten name van Ver. Vrienden Ceramiek en Glas, onder vermelding van uw naam.

(BIC: INGBNL2A)

 


 

Captcha Code

Click the image to see another captcha.
 

U kunt zich desgewenst ook aanmelden per post. Stuur dan een brief met uw gegevens naar:

NVVCG
Postbus 15757
1001 NG Amsterdam

Nu uit: nummer 233

 

Cover VUV 233 kopie-1.jpg

 

Faience serviezen uit Arnhem

Van 1907 tot 1934 was de Arnhemsche Fayencefabriek een van de belangrijke Nederlandse producenten van moderne keramiek. Behalve sieraardewerk werd ook veel gebruiksaardewerk, met name serviesgoed, gemaakt. In dit artikel van verzamelaar Benno Steenaert wordt uitgebreid de historie en typologie van de Arnhemse serviezen toegelicht.

Schertsen of sprenkelen

In dit artikel van archeologe Mieke Tolboom wordt een opmerkelijke fles uit de Gentse bodem besproken.  In 2013 is op een terrein langs de Sint-Michielsstraat in Gent een opgraving uitgevoerd, waarbij bewoningssporen, huizen, afvalputten en -bakken zijn aangetroffen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit één van de zeventiende-eeuwse afvalbakken is een fles met een unieke vorm afkomstig. Deze fles wordt in dit artikel nader besproken.

Perzisch porselein

In het uitgebreide artikel 'Keramiekvondsten uit Enkhuizen als spiegel van de materiële cultuur in een globaliserende wereld' van Sebastiaan Ostkamp, Dieuwertje Duijn en Christiaan Schrickx wordt ingegaan op de opgravingen in Enkhuizen waarbij talloze scherven van importaardewerk uit de late zestiende en de zeventiende eeuw zijn aangetroffen. Hieronder zijn scherven van vier kommen van Perzische fritware. Het zijn de eerste vondsten van deze keramieksoort uit de Nederlandse bodem die als zodanig zijn herkend 

Prijs voor Johan van Loon

15 oktober 2016 ontving Johan van Loon in Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden de Van Achterbergh-Domhof Prijs 2016. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling die van bijzondere betekenis is voor de ontwikkeling van de hedendaagse keramische kunsten in Nederland. Een interview met de winnaar.

Een fallusbeker uit Sluis

In het Princessehof in Leeuwarden is tot 9 juli van dit jaar de tentoonstelling Sexy Ceramics te zien. Dat  laat veertiende- of vroeg vijftiende-eeuwse voorwerpen van de tentoonstelling  niet op zichzelf staan, bewijst een recentelijk in Sluis (Zeeuws Vlaanderen) opgegraven fallusbeker uit hetzelfde tijdvak.

Inhoud/lid worden

© Vormen uit vuur