SL-28 Theepot Commedia dell arte, Loosdrecht. Foto-Johan van der Veer.jpg

Hollands Porselein op Sypesteyn

De tentoonstelling Hollands porselein op Sypesteyn, breekbare schoonheid uit de 18de eeuw, te zien van 9 juni tot en met 29 oktober, geeft in zeven ruimtes een overzicht van opkomst, bloei en ondergang van de porseleinmanufactuur in Holland gedurende de 18de eeuw. Hierbij komen aan de orde: de fascinatie voor het ‘witte goud’ ook wel Maladie de porcelaine genoemd, de stilistische ontwikkeling van de vormen van rococo via neoclassicisme naar Empire, tafelcultuur, concurrentie, bedrijfsrisico’s en sociaal ondernemerschap en de relatie met het buitenland. Een eyeopener voor velen wordt de rol van Henri van Sypesteyn. Van Sypesteyn was één van de vroegste verzamelaars en droeg bij aan de kennis over Hollands porselein door presentaties in zijn eigen museum, door bruiklenen aan andere instellingen, door onderzoek en door publicatie. Objecten uit eigen vaste collectie en bruiklenen van andere musea worden daarbij getoond.

 

Met deze tentoonstelling profileert Sypesteyn zich als hét museum van het Hollands porselein. Dit is de eerste van voorlopig drie tentoonstellingen waarin dit thema in drie opeenvolgende jaren verder gestalte zal krijgen. De vaste collectie wordt voor deze tentoonstelling uitgebreid met topstukken uit het Rijksmuseum Amsterdam, Gemeentemuseum Den Haag en andere museale en particuliere bruikleengevers. Leidraad in de tentoonstelling is de fascinatie voor ‘het witte goud’ die in de achttiende eeuw wel werd aangeduid als maladie de porcelaine. Deze fascinatie werd bepaald door een combinatie van eigenschappen van het materiaal zoals het lichtdoorlatende en daardoor schijnbaar lichte karakter, gecombineerd met breekbaarheid en de mogelijkheid om uiterst fijne objecten vorm te geven. In deze tentoonstelling worden juist die voorwerpen getoond, die deze eigenschappen uitdragen en daarmee de maladie de porcelaine overdragen op het publiek. De productie van Hollands porselein vond plaats in een periode die qua stijlontwikkeling de opeenvolging van rococo, via neoclassicisme naar empire laat zien. Elk van deze stijlperioden stelde in haar uitdrukkingswijzen eisen, waaraan porselein tegemoet kwam.

 

De tentoonstelling vindt plaats in alle ruimten van de eerste verdieping van Kasteel Sypesteyn, als aanvulling op de permanente presentatie. Deze tentoonstelling valt samen met een herziene uitgave van de publicatie De Hollandse porseleinroute die in samenwerking met de Stichting Hollands Porselein tot stand komt.

 

 

Kasteel- Museum Sypesteyn

Nieuw Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

www.sypesteyn.nl

© Vormen uit vuur