20161112_170528.jpg

Michel Hulst winnaar allereerste Ina Isingsprijs

Op zaterdag 12 november werd het eerste symposium van Het Historisch Gebruiksglas in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gehouden. Tijdens het symposium is de nieuwe Ina Isingsprijs op feestelijke wijze aan Michel Hulst uitgereikt. Uit handen van voorzitter Willem van Traa van de Stichting Het Historisch Gebruiksglas ontving Hulst een oorkonde en een geldbedrag van 1.000 euro.
 

Artikel
Michel Hulst ontving de Ina Isingsprijs  voor zijn artikel `Alledaags of rariteit` over het gebruik van drinkglazen als pronkobjecten in rariteitenkamers en glaskasten. Voor zijn artikel onderzocht hij glasvondsten uit twee Amsterdamse beerputten en bracht deze in verband met boedelbeschrijvingen en afbeeldingen in de vorm van prenten en schilderijen. Hulst is als glasspecialist verbonden aan Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Hij is geïnteresseerd in archeologisch glas uit middeleeuwen en nieuwe tijd. In Amsterdam richt hij zich voornamelijk op glas van de glashuizen en uit beerputten. Hij publiceerde eerder in Vormen uit Vuur over Amsterdamse glasproductie en gebrandschilderd glas uit Egmond.
 

Ina Isings
De prijs is vernoemd naar Ina Isings (96), emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en oud-conservator van de oudheidkundige collectie van het Provinciaal Utrechts genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Jarenlang heeft zij op vele terreinen van de wereld van het oude en antieke glas baanbrekend werk verricht. Met de Ina Isingsprijs wordt haar werk een blijvende plaats geven.
 

Symposium
Naast een lezing van prijswinnaar Michel Hulst over het gebruik van drinkglazen als pronkobjecten belichtten diverse deskundigen facetten van het historisch gebruiksglas. Zo vertelde Annemarieke Willemsen, conservator middeleeuwen van het Rijksmuseum van Oudheden over de rol van Ina Isings en het vroegmiddeleeuws glas in Nederland en vergeleek Piet van der Kleij, gemeentelijk archeoloog in Zaanstad de glasvondsten uit twee Zaanse opgravingen. Anna Laméris van het familiebedrijf Frides Laméris Kunst en Antiek vertelde aansluitend over het identificeren van gegraveerde glazen en het voorkomen van modellen in bepaalde steden en Hemmy Clevis, gemeentelijk archeoloog in Zwolle ging tot slot in op classificatieproblemen met wijnflessen.
 

Stichting Het Historisch Gebruiksglas
Het doel van de Stichting Het Historisch Gebruiksglas is de kennis over historisch gebruiksglas te ontsluiten en voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Een ander belangrijk doel is ervoor zorgen dat kennis over historisch gebruiksglas niet verloren gaat. Dit wordt ondersteund door de uitreiking van de tweejaarlijkse Ina Isingsprijs en de organisatie van het tweejaarlijks symposium over historisch gebruiksglas. Verder worden kleinschalige activiteiten georganiseerd en worden artikelen op deze website gepubliceerd.
 

Voor meer informatie: www.hethistorischgebruiksglas.nl

© Vormen uit vuur