Van Achterbergh-Domhof Prijs 2016 voor Johan van LoonDSCN3338-1.JPG

15 oktober j.l. ontving Johan van Loon in de Princessehof in Leeuwarden de Van Achterberg-Domhof Prijs 2016. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of instelling die van bijzondere betekenis is voor de ontwikkeling van de hedendaagse keramische kunsten in Nederland. De jury geeft aan dat “het dan ook meer dan terecht is dat Johan van Loon degene is die dit jaar de prijs in ontvangst mag nemen. De jury hoefde er niet lang over na te denken en was unaniem in haar voordracht.” 

 

Van Achterbergh zelf volgde Johan van Loon al vanaf het begin van zijn carrière. In het juryrapport wordt aangehaald hoe hij Van Loon kenschetste: “Van Loon was volgens hem een ‘kwikzilverachtige jongeling’, ‘ongrijpbaar’ en met ‘onweerstaanbaar innemende eigenschappen’, een pottenbakker met een ‘nerveuze gedrevenheid’ en voldoende ‘lef om het toeval naar zijn hand te zetten’. Iemand met ‘talloze ingevingen’, ‘mysterieuze capriolen’, ‘een kameleontisch aanpassingsvermogen’, ‘een onovertroffen gedurfdheid ín aanpak’ en een ‘vaak dolzinnige ondernemingslust’. Hij beschouwde hem als ‘het wonderkind en enfant terrible van de Nederlandse keramiek’, wiens ‘woelige, ongedurig elke indruk, elke belevenis opzuigende en vol flitsende afwisseling weer direct reflecterende temperament …even duidelijk in zijn scheppingen staat gebrand als zijn signatuur erin gegrift of erop gestempeld.”

 

De jury beschrijft in haar rapport uitgebreid de verdiensten van Van Loon, zijn werk en bijdrage aan de ontwikkeling van de keramiek en ook zijn betekenis als docent voor de generaties die hem volgden.

Lees hier het volledige rapport.

© Vormen uit vuur